You are here

Hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam cần điều kiện gì?

Doanh nghiệp tại Việt Nam đang có nhu cầu đăng ký và hoạt động theo hình thưc là một công ty cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng sẽ cần chú ý những nội dung gì? những quy định áp dụng trong trường hợp đăng ký nghành nghề này là gì? Với những vướng mắc đó, Việt Luật tư vấn một số nội dung cụ thể như sau:

dieu-kien-dang-ky-kinh-doanh-dich-vu-cung-ung-thong-tin-tin-dung-viet-nam

I.Về điều kiện cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng:

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng tại Việt Nam

Yêu cầu về cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin phải được đáp ứng một cách đầy đủ.

Công ty thông tin tín dụng phải thiết lập, duy trì hệ thống cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tối thiểu sau:

 • Có tối thiểu 02 đường truyền (leased line) để bảo đảm duy trì việc truyền đưa liên tục thông tin số
 • Có trang thiết bị công nghệ thông tin tiên tiến phù hợp với mặt bằng công nghệ hiện tại của hệ thống tổ chức cấp tín dụng; có khả năng tích hợp và kết nối được với các tổ chức cấp tín dụng
 • Có hệ thống máy chủ đủ lớn, hệ thống phần mềm tin học và các giải pháp kỹ thuật để cập nhật, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng, làm dịch vụ thông tin tín dụng đối với tối thiểu 5 triệu khách hàng vay
 • Có phương án bảo mật, an toàn thông tin
 • Có phương án dự phòng thảm họa, đảm bảo không bị gián đoạn các hoạt động nghiệp vụ chính quá 4 giờ làm việc

2. Có vốn điều lệ tối thiểu 30 tỷ đồng

Đối với doanh nghiệp thành lập kể từ ngày 15/4/2010 (ngày Nghị định số 10 có hiệu lực), vốn điều lệ phải được góp đủ ngay khi thành lập, cụ thể:

 • Trường hợp góp vốn bằng đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, doanh nghiệp phải gửi toàn bộ tài sản này vào tài khoản mở tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Tài khoản này không được phép sử dụng cho đến khi có Giấy chứng nhận hoặc văn bản không chấp thuận cấp Giấy chứng nhận của Ngân hàng Nhà nước
 • Trường hợp góp vốn bằng tài sản khác, phải có văn bản định giá tài sản của tổ chức định giá chuyên nghiệp hoạt động tại Việt Nam
 • Đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 15/4/2010, phải có xác nhận của một tổ chức kiểm toán hoạt động tại Việt Nam về vốn điều lệ thực tế của doanh nghiệp

Với những yêu cầu trên doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ hoặc cần thay đổi sẽ tiến hành thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh để doanh nghiệp có thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu hiện tại khi đăng ký nghành nghề này.

3. Yêu cầu có đội ngũ quản lý là những người có trình độ chuyên môn về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, cụ thể:

Quy định đối với thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Thành viên hợp danh

 * Có bằng đại học hoặc trên đại học, trong đó: có ít nhất 50% số thành viên có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin

Quy định đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên

 * Có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin;

Quy định yêu cầu đối với Tổng Giám đốc (Giám đốc)

* Có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất 03 năm giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin.

Quy định yêu cầu đối với Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc)

 * Có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin và có ít nhất 02 năm giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc công nghệ thông tin.

Quy định yêu cầu đối với thành viên ban kiểm soát

 * Có bằng đại học hoặc trên đại học về một trong các chuyên ngành tài chính, ngân hàng và có ít nhất 02 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

 * Thời gian làm việc trực tiếp trong lĩnh vực công tác quy định tại các nội dung trong 1.3 nêu trên là thời gian được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc phân công làm việc trong lĩnh vực đó

 * Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại mục 1.3nêu trên, người được bổ nhiệm vào các chức danh thuộc đội ngũ quản lý phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Có phương án kinh doanh khả thi và không được kinh doanh ngành nghề nào khác ngoài nội dung hoạt động thông tin tín dụng quy định tại Nghị định số 10.

5. Có tối thiểu 20 ngân hàng thương mại cam kết cung cấp thông tin tín dụng và các ngân hàng này không cam kết cung cấp thông tin tín dụng cho Công ty thông tin tín dụng khác hoạt động theo Nghị định số 10, trừ trách nhiệm cung cấp thông tin tín dụng bắt buộc cho Trung tâm Thông tin tín dụng, Ngân hàng Nhà nước (say đây viết tắt là Trung tâm Thông tin tín dụng).

6. Có văn bản thoả thuận về quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng giữa Công ty thông tin tín dụng với các tổ chức cấp tín dụng đã cam kết, trong đó phải có những nội dung tối thiểu sau:

 • Nội dung, phạm vi thông tin tín dụng được cung cấp
 • Thời gian, địa điểm, phương thức cung cấp, truyền đưa thông tin, dữ liệu, sản phẩm thông tin tín dụng
 • Nguyên tắc, phạm vi, mục đích sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng
 • Nghĩa vụ thông báo cho khách hàng vay về việc sử dụng thông tin tín dụng của khách hàng vay
 • Trách nhiệm của các bên trong việc điều chỉnh, sửa chữa sai sót trong quá trình cập nhật, truyền đưa, xử lý, lưu giữ, khai thác sử dụng thông tin
 • Trách nhiệm của các bên trong việc rà soát, đối chiếu, kiểm tra chất lượng và lưu giữ thông tin tín dụng
 • Trách nhiệm và sự phối hợp của các bên khi giải quyết khiếu nại của khách hàng vay
 • Xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp
 • Hiệu lực của văn bản thoả thuận và đơn phương chấm dứt việc thực hiện thoả thuận
 • Các quyền, nghĩa vụ khác của các bên trong quá trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng

II.Văn bản quy phạm pháp luật

 • Khoản 9 Điều 4 Luật Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP
 • Điều 4 Thông tư số 16/2010/TT-NHNN
 • Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 27/2014/TT-NHNN

Tham khảo thêm các nội dung hoạt động tin dụng khác tại Việt Nam:

Trên đây là những hướng dẫn của chúng tôi để giúp quý khách hàng đang tìm hiểu về hoạt động kinh doanh này hay các đơn vị doanh nghiệp tiến hành xin cấp giấy phép đăng ký cần chú ý và đáp ứng đủ điều kiện về mặt pháp lý lẫn thực tế trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Trong khi thực hiện cần hỗ trợ, tư vấn hãy gọi cho chúng tôi để được giải đáp nhanh chóng. Việt Luật hỗ trợ khách hàng thông qua các kênh online như tổng đài, chat qua website công ty, facebook,viber,zalo..

Về cách thức thực hiện: 

Chỉ cần gửi yêu cầu qua email, tổng đài và các kênh tư vấn của chúng tôi , các công việc còn lại chúng tôi sẽ phân tích thông tin và phản hồi lại khách hàng nhanh nhất.

Mọi thắc mắc liên hệ: 043 997 4288/ 0965 999 345 , địa chỉ email: congtyvietluathanoi@gmail.com