Quý khách hàng khi thành lập doanh nghiệp đang phân vân giữa 2 loại hình công ty tnhh 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần vì lý do nào? Những ưu nhược điểm và cơ cấu hoạt động của 2 loại hình công ty này có phù hợp với cách thức hoạt động mà bạn mong muốn sau này không? Để giải đáp các thắc mắc đó, Việt Luật đưa ra bảng so sánh về nội dung liên quan đến 2 loại hình công ty này để khách hàng dễ dàng lựa chọn cho mình loại hình công ty khi thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

so-sanh-dac-diem-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-tro-len-va-congty-co-phan

Đặc Điểm Công ty cổ phần Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tư cách pháp nhân - Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Người góp vốn - Cá nhân/ tổ chức
- Số lượng: Tối thiểu 03 cổ đông, không giới hạn số lượng tối đa
- Tên gọi: Cổ đông
- Có các nhóm cổ đông: Cổ đông phổ thông và Cổ đông ưu đãi
- Cổ đông phổ thông: Người sở hữu cổ phần phổ thông
- Cổ đông ưu đãi: Người sở hữu cổ phần ưu đãi
- Cổ phần ưu đãi gồm: Cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại

- Cá nhân/ Tổ Chức
- Số lượng: 2-50
- Tên gọi: Thành viên
Không phân biệt các loại thành viên
Thời hạn góp vốn - Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giới hạn trách nhiệm của thành viên/ cổ đông - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp
- Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn góp vốn
- Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trongphạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp:
- Có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên.


Cơ cấu quản lý công ty

- Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:
a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát
b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty
- Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty

- Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty
Người đại diện theo pháp luật - Có thể có 01 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật - Có thể có 01 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật
Phát hành cổ phiếu - Được quyền phát hành  - Không được quyền phát hành

Quý khách hàng cần thông tin tư vấn cụ thể hơn hãy liên hệ trực tiếp các chuyên viên tư vấn Việt Luật để được hỗ trợ giải đáp và tư vấn các thủ tục một cách chi tiết nhất !

Hotline tư vấn hỗ trợ trực tuyến :

  • Ms Liên : 0965 999 345 tại Hà Nội
  • Mr Chính: 0909 608 102 tại Hồ Chí Minh 
  • Email: congtyvietluathanoi@gmail.com
         Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

  • TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
  • TP. HCM liên hệ: 0938.234.777 Ms.Sương để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thành lập công ty  uy tín – giá ưu đãi nhất.