You are here

Thành lập công ty cổ phần

Việt Luật hướng dẫn quý khách hàng thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2018 tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh qua đó  giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí ngay từ bước đầu khời nghiệp kinh doanh của mình từ khi làm giấy phép kinh doanh . Mọi thủ tục từ khi chuẩn bị hồ sơ đến khi có kết quả và chi phí thành lập công ty cổ phần được luật sư của chúng tôi tư vấn cụ thể như sau :
Về mô hình và quy mô hoạt động loại hình công ty cổ phần :
Công ty cổ phần được thành lập bởi tối thiểu ba tổ chức, cá nhân cùng nhau góp vốn. Khác với mô hình Công ty TNHH 1 thành viên hay công ty TNHH 2 thành viên trở lên, vốn của Công ty cổ phần được chia thành nhiều phần gọi là cổ phần.Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. 
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
so-do-quy-trinh-thuc-hien-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan
 
Các bước thực hiện đăng ký thành lập công ty cổ phần được chia các giai đoạn cụ thể rõ ràng từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi bàn giao kết quả và hỗ trợ trong suốt thời gian hoạt động của DN

1. Việt Luật tư vấn miễn phí trước khi thành lập công ty cổ phần

 • Tư vấn về cách đặt tên công ty  (tra cứu tên công ty miễn phí)
 • Tư vấn về địa chỉ trụ sở công ty (Lưu ý: không đặt trụ sở công ty ở các tòa nhà chung cư & khu tập thể)
 • Tư vấn về ngành nghề kinh doanh của công ty ( Nghành nghề có điều kiện và phương hướng để kinh doanh nghành nghề đó )
 • Tư vấn về vốn điều lệ của công ty (Sao cho phù hợp với lĩnh vực và điều kiện hoạt động của doanh nghiệp )
 • Tư vấn về cơ cấu góp vốn của công ty 
 • Quy định về thuế với doanh nghiệp mới thành lập và trong quá trình hoạt động


2. Kết quả  gói dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Việt Luật năm 2018

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký thuế, Mã số XNK )   
 • Giấy chứng nhận mẫu dấu được đăng tải cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia bắt đầu từ 7/2015
 • Dấu tròn công ty (01 dấu ) - Có thể khắc thêm dấu công ty theo luật doanh nghiệp mới , doanh nghiệp có nhu cầu khắc thêm dấu làm thủ tục trực tiếp tại Việt Luật
 • Điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty 
 • Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp, mẫu dấu công ty trên cổng thông tin điện tử quốc gia

thanh-lap-doanh-nghiep-1
( Kết quả thành lập công ty cổ phần tại  tư vấn Việt Luật )


3. Hồ sơ thành lập công ty gồm

Chỉ cần chứng CMND hoặc hộ chiếu của thành viên góp vốn

ho-so-thanh-lap-cong-ty

( CMND hoặc hộ chiếu thành viên góp vốn )
- Về phía Việt Luật chúng tôi sẽ soạn thảo hồ sơ pháp lý và chuẩn bị giấy tờ cần thiết theo thông tin quý khách hàng đã cung cấp về tên công ty, trụ sở, nghành nghề, thành viên, vốn điều lệ công ty để thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép DKKD cty cổ phần.
- Hồ sơ soạn thảo gồm nội dung sau:
 • Soạn thảo điều lệ công ty cổ phần
 • Danh sách thành viên tham gia góp cổ phần trong công ty
 • Quyết định bổ nhiệm 
 • Hợp đồng ủy quyền
 • Hồ sơ đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp và mẫu dấu công ty

4. Lệ phí dịch vụ thành lập công ty cổ phần : 1.500.000 VNĐ ( Đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ )

Lưu ý: Với trường hợp quý khách hàng có yêu cầu hỗ trợ những nội dung đầy đủ hơn như thủ tục về thuế, Hóa đơn VAT, Chữ ký số, TK ngân hàng.. có thể tham khảo chi tiết các gói dịch vụ mở công ty Việt Luật cung cấp tới khách hàng TẠI ĐÂY !

5. Dịch vụ hậu mãi

 • Hướng dẫn kê khai thuế hàng tháng, Quý, Quyết toán thuế năm.
 • Miễn phí kê khai thuế trong tháng đầu sau thành lập 
 • Tư vấn và hỗ trợ mua gói chữ ký số và in hóa đơn VAT giá rẻ.
 • Cung cấp hợp đồng và mẫu văn bản miễn phí 1 năm sau khi thành lập.

- So sánh và đánh giá giữa công ty cổ phần và các loại hình công ty khác tại Việt Nam.
Dịch vụ thành lập công ty tại Việt Luật :

Tìm hiểu về cơ cấu quản lý và tổ chức trong công ty cổ phần theo quy định hiện hành

Trong công ty cổ phần cơ cấu tổ chức cơ bản sẽ chia các bộ phần như sau: Đại hội đồng cổ đông công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty

Các chức năng năng và cơ cấu hoạt động từng bộ phần như sau:

 

Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần là gì?

 

 • Đó là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần, thực hiện việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.
 • Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định và thông qua những vấn đề quan trọng của công ty như: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định khác; Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty …

 

Hội đồng quản trị công ty cổ phần là gì ?

 

 

 • Đó  là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 • Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên, nhiệm kỳ không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế, số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam.
 • Hội đồng quản trị sẽ bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty … 
 
Bộ phần Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong công ty cổ phần có chức năng gì?

 

 

 • Đó là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc thuê làm việc.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm kỳ không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động; Tuyển dụng lao động; Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty cũng như phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh…
 
Ban kiểm soát trong công ty cổ phần có chức năng gì?

 

 • Có chức năng giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao…
 • Ban kiểm soát có từ 3 đến 5 thành viên, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 năm và thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của công ty cổ phần sẽ không có Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:

 • Công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần.
 • Hoặc ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.
 • Khi đó, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

 • TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
 • TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr.Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần  uy tín – giá ưu đãi nhất.
https://tuvanvietluat.com/bang-gia-dich-vu
 Facebook comments