Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Khi bạn muốn được toàn quyền quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm; quyết định cơ cấu tổ chức công ty, bổ nhiệm người quản lý, kiểm soát công ty; quyết định dự án đầu tư; quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ bạn nên thành lập công ty TNHH 1 thành viên, đối với loại hình này thì có thể là cá nhân một thành viên đứng ra thành lập hoặc do một tổ chức làm chủ sở hữu.

Việt Luật khuyến khích thành lập theo mô hình công ty TNHH bởi với loại hình công ty này giúp cho chủ sở hữu có thể bảo vệ được tài sản của cá nhân tách biệt với tài sản của công ty. Công ty TNHH có 2 loại hình là 1 thành viên và 2 thành viên trở lên. Tại bài viết này Việt Luật mong rằng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về điều kiện thành lập, hồ sơ, thủ tục để có thể thành lập công ty TNHH 1 thành viên.

Vậy thế nào là công ty tnhh một thành viên? Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là công ty do một tổ chức hoặc 1 cá nhân làm chủ sở hữu (gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

bang-gia-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1tv

Điều kiện để thành lập:

Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên phải là cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng các quy địn  tại điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020. Các trường hợp cá nhân không thể trở thành chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên quy định tại khoản 2 điều 17 luật doanh nghiệp bao gồm;

 • Các cơ quan nhà nước, đơn vị nghĩa vụ vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lơi riêng cho cơ quan, đơn vị mình
 • Cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại luật cán bộ, viên chức, công chức
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan đơn vị thuộc quân đội nhân dân Việt Nam Các cấp bậc quân đội ND, công an ND,…trừ trường hợp cử đại diện theo ủy quyền góp vốn của nhà nước vào doanh nghiệp;
 • Cán bộ quản lý trong các đơn vị, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước;
 • Người chưa đủ tuổi thành niên, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án tù, người bị cấm hoạt động trong một số lĩnh vực theo quy định,…

Lưu ý: Tránh nhầm lẫn chủ sở hữu và người đại diện pháp luật công ty TNHH 1 thành viên. Chủ sở hữu công ty TNHH MTV chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

>> Còn người đại diện được ghi trong giấy đăng ký kinh doanh là người đại diện theo pháp luật của công ty, đại diện pháp luật của công ty là người đại diện cho công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ những giao dịch của công ty, đại diện cho công ty trong các trách nhiệm pháp lý liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

1. Về tên công ty:

Cũng như các loại hình công ty khác, tên công ty TNHH một thành viên đòi hỏi phải đúng với thuần phong mỹ tục của Việt Nam; có các tên bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt tiện cho việc giao dịch. Tên doanh nghiệp không được đăng ký trùng hoặc gây nhẫm lẫn với tên của doanh nghiệp khác được đăng ký trên trang thông tin điện tử quốc gia: dangkykinhdoanh.gov.vn trừ các doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

– Về tên tiếng Việt của công ty TNHH một thành viên.

Tên công ty phải bao gồm hai thành tố: Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc viết tắt là “công ty TNHH”. Tên riêng của công ty được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, Z, W, chữ số và ký hiệu.

– Về tên bằng tiếng nước ngoài của công ty một thành viên

Tên tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài tùy vào ý kiến của công ty.

Xem chi tiết về nôi dung này: Cách đặt tên công ty như thế nào là tốt nhất?

Lưu ý: Nếu công ty có tên bằng tiếng nước ngoài, tên nước ngoài của doanh nghiệp sẽ được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt tại trụ sở chính, chi nhánh, công ty văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do công ty phát hành.

– Về tên viết tắt: Tên viết tắt của công ty được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Lưu ý: Tên công ty không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên công ty khác, vi phạm những điều cấm khi đặt tên doanh nghiệp. Vậy nên trước khi đăng ký tên công ty, bạn nên tham khảo tên của các doanh nghiệp đã đăng ký trong cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hay từ chối tên dự kiến đăng ký của bạn theo quy định của pháp luật và quyết định chấp thuận tên của Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ là quyết định cuối cùng.

Xem thêm về nội dung này: Kiểm tra tên công ty có bị trùng hay không

2. Trụ sở công ty TNHH 1 thành viên

Trụ sở công ty TNHH cần phải có địa chỉ, chỉ dẫn rõ ràng; được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp để đảm bảo cho việc kinh doanh cũng như nghĩa vụ kê khai thuế của công ty sau này.

Lưu ý: Công ty không được đặt địa chỉ tại chung cư, nhà tập thể theo điều 3, điều 6 Luật nhà ở 2014; Công văn số 2544/BXD-QLN của Bộ xây dựng về việc quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành ngày 19/11/2009.

         Về việc treo biển tại trụ sở: sau khi được cấp phép thành lập doanh nghiệp phải treo biển tại trụ sở công ty.

         Xem thêm về nội dung này: Quy định về trụ sở công ty

3. Về ngành nghề kinh doanh: 

Khi đăng ký ngành nghề xem quyết định 27/2018 của thủ tướng chính phủ về bảng mã ngành kinh tế quốc dân, lưu ý là lấy mã cấp 4 mới nhập được vào hệ thống dữ liệu quốc gia.

4. Về vốn điều lệ:

Vốn điều lệ là do doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn kê khai đăng ký, không có quy định về vốn tối đa hay tối thiểu. Đăng ký vốn dưới 10 tỷ thuế môn bài 2.000.000 VNĐ/1 năm, đăng ký vốn trên 10 tỷ thuế môn bài là 3.000.000 đồng/ 1 năm. Nếu ngày bắt đầu hoạt động từ 1/7 thì đóng 1/2 thuế môn bài, ví dụ: công ty đăng ký vốn dưới 10 tỷ thì đóng 1.000.000 VNĐ/ nửa năm.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (TNHH )

Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên đối với cá nhân và pháp nhân:  

Khi đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, bạn cần chuẩn bị những hồ sơ sau:

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp sử dụng mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
• Điều lệ của công ty
• Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty mong muốn tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên. Trường hợp công ty mong muốn tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm danh sách những người đại diện theo ủy quyền và bản sao một trong các giấy tờ cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền.

• Danh sách người đại diện theo ủy quyền

• Giấy tờ cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bản chứng thực còn;

• Quyết định thành lập hoặc Giấy ĐKKD hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc các tài liệu tương đương chứng minh tư cách của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu doanh nghiệp là tổ chức trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước;

• Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.• Giấy ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức

Ưu điểm khi thành lập công ty TNHH một thành viên

 • Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân.
 • Vì có sự tách bạch giữa tài sản của công ty và chủ sở hữu công ty nên chủ công ty không cần phải làm các thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản của mình sang cho công ty.
 • Chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên sẽ chỉ phải chịu trách nhiệm bằng tài sản của công ty, điều này hạn chế được rất nhiều rủi ro cho chủ sở hữu công ty. Các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp của mình.
 • Công ty TNHH 1 thành viên có quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong các loại hình công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần khác.
 • Công ty TNHH MTV dễ dàng hơn trong quá trình huy động vốn.
so-do-quy-trinh-thuc-hien-thanh-lap-cong-ty-tnhh-1-thanh-vien

Chúng tôi giúp khách hàng các công việc sau:

 • Tư vấn các quy định của Luật doanh nghiệp 2020, nghị định 01/2020 liên quan đến việc thành lập công ty của bạn cùng hồ sơ phù hợp với yêu cầu.
 • Thay mặt bạn tiến hành thủ tục thành lập công ty tại Sở kế hoạch và đầu tư;
 • Khắc dấu công ty và công bố mẫu dấu qua mạng đăng ký kinh doanh; Đăng bố cáo thành lập công ty mới trên mạng đăng ký kinh doanh quốc gia;
 • Được tư vấn các dịch vụ sau thành lập bao gồm: Dịch vụ chữ ký số, Kê khai thuế qua mạng; mở tài khoản ngân hàng; đặt in hóa đơn; và các dịch vụ khác.
 • Cung cấp cho quý công ty biểu mẫu hồ sơ nội bộ miễn phí qua thư điện tử.

Khách hàng cung cấp: 

• Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu đối với đại diện là cá nhân và giấy ĐKKD hoặc Quyết định thành lập đối với đại diện là tổ chức.
• Bản sao điều lệ của tổ chức. Đối với doanh nghiệp nhà nước phải gửi kèm bản sao chứng thực quyết định ban hành điều lệ của cơ quan.

Tư vấn trước khi thành lập: 

Tư vấn các quy định pháp luật giúp bạn lựa chọn loại hình công ty phù hợp với nhu cầu của bạn;
• Tư vấn về trình tự thành lập công ty; đặt tên công ty; đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; ngành, nghề kinh doanh;
• Tư vấn về vốn điều lệ, vốn pháp định đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
• Tư vấn về mẫu con dấu công ty;
• Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ công ty (Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông trong công ty, phương thức góp vốn, các nội dung khác).
• Tư vấn khác như: mua hóa đơn GTGT, nộp hồ sơ đăng ký thuế ban đầu, sổ sách kế toán, thông báo tài khoản ngân hàng, sử dụng chữ ký số cho công ty…
• Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty bao gồm: Biên bản cuộc họp các thành viên sáng lập trước khi thành lập doanh nghiệp, Giấy đề nghị ĐKKD thành lập công ty, danh sách thành viên/danh sách cổ đông của công ty, Giấy ủy quyền thành lập công ty cho Việt Luật.

Nhận ủy quyền của khách hàng để thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền: 

 • Đại diện cho quý công ty nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ tới quý vị;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi đã xong thủ tục;
 • Nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu cho công ty tại Cơ quan có thẩm quyền;
 • Thực hiện thủ tục khác liên quan đến quá trình thành lập doanh nghiệp

Tư vấn sau thành lập: 

 • Tư vấn bước đầu về các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, xây dựng thương hiệu thống nhất,…
 • Cung cấp các văn bản pháp luật cần thiết cho hoạt động công ty (qua email);
 • Hướng dẫn và hỗ trợ công ty các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau thành lập.

Trước, trong và sau thành lập có bất kỳ thắc mắc quý khách vui long liên hệ với Việt Luật theo hotline: 0965.999.345/0985.989.256 hoặc tham khảo dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi qua bảng giá thành lập công ty dưới đây: https://tuvanvietluat.com/bang-gia-dich-vu

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết