Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân: Như chúng ta đã biết, thuế đóng góp vai trò quan trọng, một khoản thu lớn cho ngân sách nhà nước của mọi quốc gia. Mọi chủ thể trong xã hội đều có nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước, nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước cho các lợi ích chung.

Với các cá nhân, nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân có thể coi là nghĩa vụ thuế quen thuộc, gắn liền với cuộc sống của mỗi người. Hầu hết người lao động đều suy nghĩ rằng thuế thu nhập cá nhân được tính tỉ lệ trực tiếp trên phần thu nhập của mình.

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, cá nhân sẽ có các khoản được giảm trừ vào thu nhập khi tính thuế thu nhập cá nhân. Để thông tin thêm cho khách hàng, Công ty tư vấn Việt Luật xin tư vấn về các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, nhằm giúp khách hàng hiểu thêm về lĩnh vực pháp lý này.

Theo quy định tại các văn bản pháp luật: Thông tư 92/2015/TT – BTC, Công văn 801/TCT-TCCN ngày 02/3/ 2016 của Tổng cục thuế, các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân bao gồm: giảm trừ gia cảnh, giảm trừ với các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo.

Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Có 3 khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân chính bao gồm 1 các loại sau đây:

Giảm trừ gia cảnh trong giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định pháp luật, giảm trừ gia cảnh được định nghĩa là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế, trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công,… của người nộp thuế. Quy định này của pháp luật được đề ra nhằm giúp cho người lao động vừa đảm bảo được nhu cầu mưu sinh cuộc sống, vừa đảm bảo được nghĩa vụ với nhà nước.

Theo đó, đối với người nộp thuế, mức giảm trừ là 9 triệu đồng/tháng; với người phụ thuộc được giảm trừ 3,6 triệu/người/tháng. Những người phụ thuộc bao gồm:

– Con của người nộp thuế a(con đẻ, con nuôi, con ngoài giá thú,…) đảm bảo điều kiện dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi nhưng bị khuyết tật và không có khả năng lao động, hoặc con từ đủ 18 tuổi đang theo học phổ thông hoặc đại học và thu nhập trung bình dưới 1 triệu đồng/tháng

– Vợ hoặc chồng của người nộp thuế, cha mẹ của người nộp thuế, các cá nhân khác mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng thỏa mãn

* Nếu như đang trong tuổi lao động

– Bị khuyết tật, không có khả năng lao động

– Không có thu nhập hoặc thu nhập trung bình dưới 1 triệu/tháng

* Nếu người đó ngoài độ tuổi lao động thì người thì có mức bình quân thu nhập dưới 1 triệu/tháng

Về thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, người lao động có thể đăng ký thủ tục này với nơi trả thu nhập hoặc trực tiếp với cơ quan thuế. Đối với đăng ký tại cơ quan thuế, người lao động cần chuẩn bị hồ sơ gồm tờ khai đăng ký người phụ thuộc, bản sao giấy tờ nhân thân của người phụ thuộc (căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh).

Nếu đăng ký qua nơi trả thu nhập, người lao động ngoài giấy tờ nêu trên còn cần chuẩn bị giấy ủy quyền thực hiện việc đăng ký cho cơ quan trả thu nhập.

Giảm trừ với các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Giảm trừ đóng bảo hiểm cũng là 1 trong các giảm trừ thuế thu nhập cá nhân.

Các khoản giảm trừ vào đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,… Với quỹ hưu trí tự nguyện, người lao động được trừ tối đa không quá 1 triệu đồng khi tham gia các quỹ này.

Trong trường hợp người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam hoặc người Việt Nam làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ nước ngoài đã thực hiện các thủ tục về bảo hiểm bắt buộc tại nước ngoài hoặc thủ tục tương tự quy định Việt Nam thì được trừ các khoản này vào phần thu nhập chịu thuế. Cá nhân muốn được hưởng giảm trừ từ khoản tiền này phải có chứng từ chứng minh hoặc xác nhận của nơi trả thu nhập theo quy định pháp luật.

Giảm trừ với các khoản đóng góp từ thiện, ủng hộ

Các khoản đóng góp vì mục đích từ thiện, nhân đạo thuộc đối tượng trừ vào thu nhập chịu thuế của người đóng thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

– Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trê em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi nương tựa.

– Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học

Những tổ chức, cơ sở từ thiện và quỹ từ thiện người phải nộp thuế đóng góp phải được thành lập, hoạt động theo quy định pháp luật liên quan; mục tiêu hoạt động hoàn toàn vì mục đích từ thiện, không vì mục đích lợi nhuận. Các cá nhân phải có những giấy tờ, chứng từ từ việc đóng góp từ thiện của các tổ chức trên để làm cơ sở cho việc được trừ vào thu nhập

Việc nắm rõ các quy định của pháp luật về các khoản giảm trừ thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân là vô cùng quan trọng, giúp cho các cá nhân hiểu và thực hiện đúng nghĩa vụ của mình. Nếu khách hàng có thắc mắc về những vấn đề pháp lý đang gặp phải, vui lòng gọi đến tổng đài: 19006199 để được kế toán Việt Luật hỗ trợ.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết