Doanh nghiệp quyết toán thuế có nhất thiết phải cần kiểm toán công ty hay không?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình thì nguồn tài chính là một trong những yếu tố quyết định đến thành công của mỗi doanh nghiệp. Việc công khai, minh bạch khả năng tài chính giúp sự tin tưởng của đối tác, của khách hàng cũng như giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện tốt hoạt động quản lý kinh tế nhà nước. Do vậy mà kiểm toán các báo cáo tài chính là hoạt động quan trọng của mỗi doanh nghiệp nên pháp luật có quy định chặt chẽ về vấn đề này.

1. Khái quát về kiểm toán báo cáo tài chính

Theo quy định pháp luật hiện hành thì kiểm toán báo cáo tài chính là việc kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán hay chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tiến hành kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập, trung thực, chính xác dựa trên các khía cạnh thể hiện của báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo các chuẩn mực, nguyên tắc của hoạt động kiểm toán.

Kiểm toán báo cáo tài chính là thước đo đánh giá báo cáo tài chính của doanh nghiệp thể hiện sự phát triển của hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp.

Mục tiêu của kiểm toán nói chung đó là kiểm tra, đánh giá tổng thể số tiền mà doanh nghiệp báo cáo dựa trên các chu trình, cam kết về trách nhiệm qua những thông tin, số liệu thu được thông qua những khảo sát tại doanh nghiệp qua đó đánh giá được tính trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

2. Hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm là hoạt động kiểm toán bắt buộc theo quy định của pháp luật kiểm toán. Trường hợp chủ thể kiểm toán là bên độc lập với doanh nghiệp thì cần phải giao kết hợp đồng kiểm toán giữa doanh nghiệp và đơn vị kiểm toán, thời gian giao kết hợp đồng chậm nhất là 30 ngày trước khi kết thúc kỳ kế toán của năm.

Doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt buộc phải kiểm toán thì khi nộp báo cáo tài chính của mình cho cơ quan nhà nước và công khai báo cáo tài chính đó thì phải nộp kèm theo báo cáo kiểm toán, nếu không có báo cáo kiểm toán đó thì cơ quan nhà nước nhận báo cáo có trách nhiệm báo với cơ quan có thẩm quyền xử lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo quy định pháp luật và phải đảm bảo được những nội dung cơ bản sau: đối tượng, phạm vi kiểm toán, trách nhiệm của đơn vị kiểm toán, địa điểm, thời gian tiến hành kiểm toán, ý kiến về hoạt động kiểm toán và các nội dung khác theo quy định.
Báo cáo kiểm toán được ký sau ngày ký báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo kiểm toán phải có chữ ký của các kiểm toán viên và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kiểm toán.

3. Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Trong hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp, để tiến hành kiểm toán chính xác và đưa ra kết luận, ý kiến về báo cáo tài chính thì kiểm toán viên phải tiến hành kiểm toán theo trình tự, thủ tục nhất định:

B1: Tiến hành lập kế hoạch kiểm toán, đánh giá rủi ro và đề xuất các phương án, biện pháp xử lý:

Đơn vị kiểm toán và kiểm toán viên tiến hành lập kế hoạch trong phạm vi dự kiến hoạt động và cách thức tiến hành hoạt động kiểm toán. Kế hoạch này phải được lập đầy đủ, chi tiết để làm cơ sở cho việc hoạt động kiểm toán trên thực tế. Ngoài ra thì đơn vị kiểm toán cũng cần xác định các rủi ro có thể xảy ra khi tiến hành kiểm toán trên thực tế cũng như có các biện pháp để phòng ngừa rủi ro đó.

Khi lập kế hoạch thì đơn vị kiểm toán cũng phải trang bị những trang thiết bị, nguồn nhân lực phù hợp với kế hoạch dự kiến triển khai.

B2: Thực hiện kiểm toán:

Sau khi lập kế hoạch kiểm toán thì kiểm toán viên tiến hành hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên thực tế. Các kiểm toán viên sử dụng chuyên môn, nghiệp vụ của mình, sử dụng phương pháp kỹ thuật phù hợp với từng đối tượng cần kiểm toán.

Việc tiến hành hoạt động kiểm toán của kiểm toán viên mang tính linh hoạt, chủ động và tích cực để nhằm đưa ra các ý kiến chính xác về tính trung thực, tính phù hợp của các thông tin có trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

B3: Tổng hợp và đưa ra ý kiến kiểm toán

Sau khi tiến hành hoạt động kiểm toán trên thực tế thì kiểm toán viên tiến hành kết luận dựa vào những thông tin, số liệu thu thập được để đưa ra được ý kiến chính xác về báo cáo tài chính, xem xét các sự kiện, tính liên tục của hoạt động kinh doanh cũng như các hóa đơn, chứng từ của doanh nghiệp.

Tùy theo kết quả của hoạt động kiểm toán thì kiểm toán viên có thể đưa ra ý kiến là chấp nhận hoặc không chấp nhận toàn bộ báo cáo tài chính mà doanh nghiệp đưa ra.

Khi tiến hành hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính thì cần lưu ý các trường hợp phải tiến hành kiểm toán bắt buộc và tuân theo trình tự nhất định để đưa ra kết luận chính xác nhất về báo cáo tài chính đó. Để tìm hiểu cụ thể hơn về vấn đề này, liên hệ ngay đến 1900.6199 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. hoặc khách hàng muốn quyết toán thế cho doanh nghiệp của mình hãy tham khảo dịch vụ quyết toán thuế của Việt Luật

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết