You are here

Tư vấn thủ tục làm con dấu mới cho doanh nghiệp

Con dấu trong mỗi doanh nghiệp được coi là giá trị thương hiệu và giá trị hiệu lực của các văn bản, hợp đồng trong công ty. Pháp luật hiện hành có những thay đổi về quy định con dấu của doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp để tiến tới tự do hóa hoạt động kinh doanh. Vì 1 số lý do mà doanh nghiệp cần thay đổi mẫu dấu như thay đổi tên công ty, thay đổi loại hình công ty, hoặc thay đổi mẫu dấu mới đẹp hơn. Vậy thủ tục làm con dấu mới cho doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành được quy định và thực hiện như thế nào?

1. Khái quát về con dấu của doanh nghiệp

- Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành thì hiện nay, số lượng, nội dung con dấu trong doanh nghiệp là do chính doanh nghiệp đó quyết định. Tuy nhiên nội dung con dấu phải đảm bảo thể hiện được những thông tin cơ bản của doanh nghiệp đó là tên và mã số doanh nghiệp.
- Điều lệ công ty ghi nhận về việc quản lý, sử dụng hay lưu giữ con dấu trong chính doanh nghiệp đó.
- Con dấu của doanh nghiệp được sử dụng khi các bên trong quan hệ giao dịch thỏa thuận về việc sử dụng mẫu dấu đó hoặc được sử dụng trong các trường hợp mà pháp luật quy định phải sử dụng mẫu dấu đó.
- Chủ thể có thẩm quyền quyết định các vấn đề nêu trên do Điều lệ công ty quy định. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì thẩm quyền quyết định thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch của công ty, Hội đồng quản trị hay Hội đồng thành viên tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp.
- Ngoài nội dung bắt buộc phải có trong con dấu là tên và mã số doanh nghiệp thì doanh nghiệp có thể bổ sung thêm các ngôn ngữ, hình ảnh khác phù hợp với quy định pháp luật và không thuộc vào các trường hợp bị cấm.

2. Thủ tục làm con dấu mới của doanh nghiệp

2.1. Trình tự làm con dấu mới của doanh nghiệp
Trước đây, Luật Doanh nghiệp 2005 quy định doanh nghiệp chỉ được cơ quan có thẩm quyền cấp cho 01 con dấu để sử dụng, nếu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng con dấu thứ hai thì phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền cấp dấu. Các nội dung, hình thức, điều kiện hay chế độ về việc sử dụng con dấu sẽ được thực hiện theo các quy định cứng của pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền quản lý con dấu trong trường hợp này là cơ quan công an cấp tỉnh.
Tuy nhiên theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành năm 2014 thì doanh nghiệp tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu doanh nghiệp. Đây là quy định mang tính hướng mở và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 
Ngoài ra thì cơ quan quản lý con dấu không phải là cơ quan công an như trước đây. Công ty có thể tự khắc dấu hoặc đến cơ sở khắc dấu để làm con dấu cho doanh nghiệp mình. Doanh nghiệp tự quyết định về số lượng, hình thức, nội dung của con dấu miễn là không trái với các quy định của pháp luật.
2.2. Thủ tục thông báo mẫu dấu đến Sở Kế hoạch và Đầu tư
Vì pháp luật hiện hành cho phép doanh nghiệp tự quyết định về số lượng, nội dung, hình thức con dấu cũng như để doanh nghiệp tự khắc dấu của mình nên khi doanh nghiệp chính thức sử dụng con dấu trên thực tế thì trước tiên doanh nghiệp phải gửi thông báo mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh.
Hồ sơ thông báo mẫu dấu bao gồm:
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp.
- Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu. Thông báo này được lập theo mẫu do pháp luật quy định.
- Biên bản họp về việc thông báo mẫu dấu của doanh nghiệp.
- Quyết định về việc thông báo sử dụng mẫu dấu.
Cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành đăng tải công khai mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia trong thời hạn từ 03 đến 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Thủ tục làm con dấu mới cho doanh nghiệp theo pháp luật hiện hành có những thay đổi rõ nét so với pháp luật trước đây, do vậy cần phải nắm bắt được các quy định hiện hành để tiến hành làm con dấu theo đúng trình tự để sử dụng hợp pháp trên thực tế. Để được tư vấn cụ thể hơn về vấn đề này, liên hệ ngay Việt Luật 0985.989.256

 

Facebook comments