Tư vấn thủ tục và chi phí để giải thể công ty cổ phần

Giải thể là một trong các phương thức chấm dứt hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần nói chung và và các loại  hình doanh nghiệp nói riêng. Tuy nhiên không phải trong trường hợp nào thì công ty cổ phần cũng có thể tiến hành thủ tục giải thể. Vậy trong trường hợp nào thì công ty cổ phần mới được giải thể và chi phí giải thể hết bao nhiêu? Thủ tục và chi phí giải thể công ty như thế nào.

Thủ tục giải thể công ty cổ phần

Các trường hợp giải thể công ty cổ phần

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp thì các trường hợp công ty cổ phần tiến hành giải thể bao gồm:

– Công ty hết thời gian hoạt động được ghi nhận trong Điều lệ mà công ty không gia hạn hoạt động kinh doanh.

– Công ty giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thành lập ra công ty nên cũng có quyền chấm dứt hoạt động của công ty bằng phương thức giải thể.

– Công ty cổ phần không đảm bảo được tối thiểu 03 cổ đông liên tục trong 06 tháng mà không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác. Việc pháp luật đảm bảo số lượng cổ đông tối thiểu để phục vụ hoạt động kinh doanh, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, của đối tác.

– Công ty thuộc các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi thuộc các trường hợp nêu trên thì công ty khi tiến hành giải thể thì còn phải đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ của công ty và công ty không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại cơ quan giải quyết tranh chấp.

Trình tự giải thể công ty CP

Trước khi gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh thì Đại hội đồng cổ đông của công ty CP phải tiến hành thông qua quyết định giải thể công ty mình. Quyết định giải thể phải đảm bảo được các nội dung chính sau:

– Thông tin của công ty: tên, địa chỉ trụ sở và mã số doanh nghiệp.

– Lý do công ty tiến hành giải thể doanh nghiệp.

– Thời hạn giải thể.

– Thủ tục thanh lý khoản nợ, thanh lý hợp đồng. Thời hạn để tiến hành thanh lý không được quá 06 tháng từ ngày thông qua quyết định giải thể công ty.

– Phương án để xử lý nghĩa vụ từ hợp đồng lao động cho người lao động.

– Quyết định phải có họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị của công ty cổ phần tiến hành thành lập tổ chức thanh lý tài sản hoặc có thể trực tiếp tiến hành tổ chức thanh lý.

Trong vòng 07 ngày từ ngày thông qua quyết định giải thể thì công ty phải gửi quyết định kèm biên bản họp về vấn đề giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành thông báo tình trạng đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia.

Người đại diện theo pháp luật của công ty tiến hành gửi đề nghị giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 05 ngày từ ngày thanh toán được hết các khoản nợ của công ty.

Sau khi nhận được quyết định giải thể và trong thời hạn nhất định, các bên không có ý kiến thì cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Chi phí giải thể công ty cổ phần

Chi phí giải thể được quy định như sau:

– Phí để đăng bố cáo thông tin giải thể trên Cổng thông tin quốc gia là 300.000 VNĐ.

– Nộp hồ sơ giải thể tại Sở KH&ĐT là 650.000 VNĐ.

– Chi phí để thanh lý tài sản là 200.000 VNĐ.

Thủ tục và chi phí giải thể công ty cổ phần được tiến hành theo trình tự do pháp luật quy định. Liên hệ đến dịch vụ giải thể công ty trọn gói tại Việt Luật để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết