Văn bản luật

Quy định áp dụng thuế môn bài mới nhất từ năm 2017- Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn chi tiết cụ thể với từng đối tượng .
Luật đầu tư Việt Nam năm 2014 được áp dụng từ 01/7/2015 cải cách số nội dung tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện đầu tư tại Việt Nam
Luật doanh nghiệp 2014, luật doanh nghiệp mới nhất hiện nay, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và...
Công văn số 5122-BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư.
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài sẽ thuận lợi hơn trong thủ tục đầu tư.
Chính phủ ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu...
Quy định áp dụng thuế môn bài mới nhất từ năm 2017- Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn chi tiết cụ...
Luật đầu tư Việt Nam năm 2014 được áp dụng từ 01/7/2015 cải cách số nội dung tạo điều kiện thuận...
Luật doanh nghiệp 2014, luật doanh nghiệp mới nhất hiện nay, quy định về việc thành lập, tổ chức...
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Công văn số 5122-BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật đầu tư.
Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư vừa được Chính phủ ban hành...
Chính phủ ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá...