You are here

Đất đai

Luật nhà ở 2014 quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện, quyền được sở hữu nhà ở...

chinh-sach

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC GIA HẠN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2014...

QUYẾT ĐỊNH  "VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN TỪ LIÊM "

Quyết định Số: 44/2007/QĐ-UBND

Nghị định 44/2014 về đất đai

Nghị định 44/2014 về đất đai

Nghị định Số: 105/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai