Doanh nghiệp

Chuyên mục Luật doanh nghiệp

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới nhất hiện nay

Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới nhất hiện nay

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới nhất hiện nay, hệ thống ngành kinh tế mới trong quyết định Số: 27/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ 20/08/2018  thay thế cho quyết định Số: 10/2007/QĐ-TTg từ năm 2007. Trong đó có bổ sung và sửa đổi chi tiết một số ngành nghề khi đăng ký kinh doanh, giúp doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp hiện nay.

Thông tư 127/2015/TT-BTC Hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp

Thông tư 127/2015/TT-BTC Hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp

Thông tư này hướng dẫn về cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế và trao đổi thông tin đăng ký thuế với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế hiện hành.