Doanh nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử; Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu...
thong-tu-so-36-2015-TT-BTC
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG VÀNG TRANG SỨC, KỸ NGHỆ VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC BẰNG VÀNG THUỘC CÁC NHÓM 71.13, 71.14, 71.15 TẠI BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU
quyet-dinh-so-337
Quyết định số 337 về nội dung hệ thống nghành kinh tế tại Việt Nam .Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định nội dung Hệ thống ngành kinh tề của Việt Nam đã được ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.
quyet-dinh-10-he-thong-nganh-nghe-kinh-te
Hệ thống ngành kinh kế Việt Nam năm 2017 , trước khi thành lập công ty bạn có thể tham khảo nghành nghề đó có trong hệ thống không ? hoặc tìm kiếm về mã nghành kinh doanh dự định thay đổi.
quyet-dinh-2815-btc
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ TÀI CHÍNH
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ
thong-tu-so-151-2014-TT-BTC
HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2014/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ
Thong-tu-35btc
QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG PHÂN BÓN
Chính phủ ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về đăng ký doanh nghiệp. Tổ chức, cá...
thong-tu-so-36-2015-TT-BTC
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG VÀNG TRANG SỨC, KỸ NGHỆ VÀ CÁC...
quyet-dinh-so-337
Quyết định số 337 về nội dung hệ thống nghành kinh tế tại Việt Nam .Ban hành kèm theo Quyết định...
quyet-dinh-10-he-thong-nganh-nghe-kinh-te
Hệ thống ngành kinh kế Việt Nam năm 2017 , trước khi thành lập công ty bạn có thể tham khảo nghành...
quyet-dinh-2815-btc
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ THUẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI...
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU...
thong-tu-so-151-2014-TT-BTC
HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2014/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA...
Thong-tu-35btc
QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG PHÂN BÓN