You are here

Doanh nghiệp

huong-dan-nop-ho-so-online-huong-tro-cap-covit-19

Hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ online để hưởng trợ cấp do COVID-19

Việt Luật tư vấn điều kiện hồ sơ thủ tục chuyển nhượng, bổ sung thành viên công ty cho công ty cổ phần khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ trực...

danh-sach-he-thong-nganh-nghe-kinh-te-viet-nam-moi-nhat-hien-nay

Cập nhật hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới nhất hiện nay, hệ thống ngành kinh tế mới trong quyết định Số: 27/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ 20/08/...

Luật này quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ...

Thông tư này hướng dẫn về cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử trên Hệ thống Đăng ký thuế của Tổng cục Thuế và trao đổi thông...

Thông tư này ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến...

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 96/2015/NĐ-CP.

Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và...

Nghị định này quy định về nội dung, trình tự, thủ tục, trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định này quy định chi tiết Điều 10, Điều 44, Điều 189 và Điều 208 của Luật Doanh nghiệp

Pages