You are here

Thuế

cach-tinh-thue-tncn-2018-min

Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân 2018 - kế toán Việt Luật 

thue-thu-nhap-doanh-nghiep-la-gi

Thuế thu nhập doanh nghiệp - Dịch vụ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch...

Tổng hợp và cập nhật hệ thống văn bản pháp luật thuế còn hiệu lực thời điểm hiện hành rất cần thiết các doanh nghiệp và người làm thuế.

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIẾT B1 ĐIỂM B KHOẢN 4 ĐIỀU 48 THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ...

BỘ TÀI CHÍNH...

Luật này quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của...

HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY...

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 34A THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT...

Nghị định này quy định về quản lý đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế bao gồm: thủ tục đối với hàng hóa đưa vào cửa hàng miễn thuế, kho...

Pages