Văn bản khác

Luật an ninh mạng

Luật an ninh mạng

Việt Luật trân trọng giới thiệu tới quý bạn đọc và khách hàng  toàn văn Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua ngày (12/6). Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động […]
Thông tư Số: 194/2014/TT-BTC

Thông tư Số: 194/2014/TT-BTC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 124/2012/TT-BTC NGÀY 30/7/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2007/NĐ-CP NGÀY 27/3/2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM