Văn bản khác

Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12

Luật chứng khoán số: 62/2010/QH12

  QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——— Luật số: 62/2010/QH12 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng […]
Luật lao động mới nhất

Luật lao động mới nhất

Bạn là người lao động hoặc bạn mới thành lập công ty cần tìm hiểu về luật lao động mới nhất 2017, công ty Việt Luật xin giới thiệu tới bạn bộ luật lao động mới nhất được Quốc hội ban hành dưới đây.