You are here

Văn bản luật

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nghị định Số: 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng

Luật số: 32/2013/QH13 sửa đổi và bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp

chinh-sach

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC GIA HẠN NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2014...

QUYẾT ĐỊNH  "VỀ VIỆC TỔ CHỨC LẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN TỪ LIÊM "

Quyết định Số: 44/2007/QĐ-UBND

Nghị định 44/2014 về đất đai

Nghị định 44/2014 về đất đai

Nghị định Số: 105/2009/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

thong-tu-so-35-bca

...

Pages