Doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn là gì?

Hỏi: Tôi muốn hỏi, như thế nào là doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn? ví dụ minh họa?

Cơ sở pháp lý
Luật doanh nghiệp 2020

doanh-nghiep-chiu-tranh-nhiem-huu-han

Giải đáp

– Trách nhiệm hữu hạn và vô hạn đều là sự ràng buộc của người góp vốn, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên mức độ ràng buộc lại có sự khác nhau.

Trách nhiệm hữu hạn của doanh nghiệp: là việc người góp vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản tài chính của doanh nghiệp trong phạm vi vốn góp của mình. Có thể hiểu đơn giản là khi doanh nghiệp giải thể, phải thanh toán các khoản nợ tài chính thì chủ sở hữu, cũng như người góp vốn vào doanh nghiệp chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, mà không phải chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình.

Ví dụ: các loại hình doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản như: công ty TNHH, công ty cổ phần, thành viên góp vốn trong công ty hợp danh.
Điểm c Khoản 1 Điều 109 Luật doanh nghiệp 2020 quy định đối với công ty cổ phần “Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp”

Hay trong công ty hợp danh, trách nhiệm của thành viên góp vốn được quy đinh: “Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty”

Trách nhiệm vô hạn của doanh nghiệp: là việc người góp vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản tài chính của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình. Tức, khi doanh nghiệp phải thanh toán các khoản nợ tài chính thì chủ sở hữu, người góp vốn vào doanh nghiệp phải lấy toàn bộ tài sản của mình để thanh toán các khoản nợ đó cho doanh nghiệp.

Ví dụ: các loại hình doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn: doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh trong công ty hợp danh.

Điểm b Khoản 1 Điều 172 quy định: “thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty”.

Chính vì những lý do này nên khi thành lập công ty TNHH thì bạn nên tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định.

Hy vọng câu trả lời trên về công ty chịu trách nhiệm hữu hạn là gì của chúng tôi sẽ giải đáp được thắc mắc của bạn.
Trân trọng!

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ