Thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình được rất nhiều nhà đầu tư kinh doanh lựa chọn. Khi thành lập doanh nghiệp trên loại hình công ty cổ phần giúp nhà đầu tư phát triển kinh doanh 1 cách nhanh chóng. Hôm nay Vệt Luật sẽ hướng dẫn cho khách hàng về quy trình, thủ tục cũng như hồ sơ đăng ký cũng như dịch vụ thành lập công ty cổ phần để khách hàng hiểu rõ hơn.

thanh-lap-cong-ty-co-phan

Công ty cổ phần là gì? Các loại cổ phần trong công ty?

Căn cứ pháp lý của công ty cổ phần

 • Luật doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch & Đầu tư ban hành.

Công ty cổ phần là 1 loại hình doanh nghiệp

 • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 • Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng không giới hạn, tối thiều có 03 cổ đông;
 • Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và ngĩa vụ tài sản khách của doanh nghiệp trong pham vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 • Cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.
 • Có tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký kinh doanh;
 • Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Các loại cổ phần:

Hiện nay có 2 loại cổ phần chính được quy định trong Luật doanh nghiệp như sau:

– Cổ phần phổ thông

– Cổ phần ưu đãi (trong cổ phần ưu đãi lại có 3 loại cổ phần nhỏ là: biểu quyết; cổ tức; hoàn lại)

Trong đó, mỗi loại cổ phần sẽ đề có những quyền và nghĩa vụ khác nhau. Ví dụ: Cổ đông phổ thông sẽ được tham dự, biểu quyết trong Đại hội cổ đông hay tự do chuyển nhượng cổ phần (trừ một số trường hợp nhất định sẽ có quy định cụ thể trong điều lệ của mỗi công ty)…

Xem toàn bộ nội dung về: định nghĩa công ty cổ phần?

Điều kiện thành lập công ty cổ phần theo quy định

Nhà đầu tư kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giấy phép kinh doanh) Khi đáp ứng đầy đủ điều kiện sau:

 • Có đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo đúng loại hình là công ty cổ phần và hồ sơ hợp lệ theo quy định
 • Công ty cần phải có từ 3 thành viên góp vốn trở lên
 • Doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện khác về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như tên công ty, địa chỉ công ty, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh,…vv
 • Nhà đầu tư kinh doanh góp vốn phải có quyền thành lập công ty

Quyền thành lập công ty: Nhà đầu tư kinh doanh có quyền thành lập công ty khi không thuộc 1 trong 6 đối tượng bị cấm dưới đây.

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang sử dụng tài sản của nhà nước để thành lập công ty thu lợi riêng cho cá nhân tập thể công ty, doanh nghiệp của mình.
 • Cán bộ công chức viên chức.
 • Sĩ quan hạ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp
 • Người chưa vị thành niên (chưa đủ 18 tuổi), hạn chế năng lực, hành vi dân sự.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tạm giam hoặc chịu án phạt tù…
 • Trường hợp các pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh.

Như vậy ngoại trừ 6 trường hợp trên thì nhà đầu tư kinh doanh đều có quyền thành lập doanh nghiệp.

Tham khảo dịch vụ: thanh lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

 Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần (bắt buộc có tên doanh nghiệp; địa chỉ chính; thông tin liên hệ; ngành nghề và mã ngành kinh doanh; vốn điều lệ; cổ phần, mệnh giá cổ phần; thông tin đăng ký thuế; số lượng nhân sự trong công ty; họ tên, chữ ký và thông tin của đại diện pháp luật)
 Điều lệ công ty bản chính thức hoặc dự thảo điều lệ nếu công ty chưa có quyết định chính thức
 Danh sách những cổ đông sáng lập công ty và những cổ đông đầu tư nước ngoài:
 Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân các cổ đông là cá nhân (CCCD, CMND…)
 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện nếu cổ đông là tổ chức.
Trường hợp cổ đông là tổ chức nước ngoài sẽ phải cần có bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được hợp pháp hóa (có thể thay thế bằng các tài liệu tương đương). Trường hợp nếu là nhà đầu tư nước ngoài thì cần có thêm bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Quy trình thành lập công ty cổ phần

Để thành lập công ty khách hàng cần phải tuân thủ theo những bước sau đây.

Bước 1: Tiếp nhận thông tin tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập công ty: 

Khi thực hiện thủ tục thành lập công ty khách hàng cần phải chuẩn bị cho Việt Luật Các thông tin doanh nghiệp như tên công ty, Địa chỉ đặt trụ sở, lĩnh vực mà doanh nghiệp kinh doanh, vốn điều lệ,…vv Kèm theo 1 bản chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu photo công chứng đối với người thành lập doanh nghiệp là cá nhân. Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp đối với người thành lập là tổ chức.

Trụ sở chính của công ty cổ phần

Theo quy định doanh nghiệp không được đặt trụ sở tại chung cư hoặc khu tập thể. Nếu là nhà riêng thì không cần cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với trường hợp doanh nghiệp đặt trụ sở tại tòa nhà thương mại thì cần phải có giấy phép xây dựng.

Đặt tên cho công ty cổ phần

Tra cứu đặt tên công ty để tìm kiếm được tên công ty đúng quy định. Việt Luật sẽ tra cứu tên cho khách hàng làm sao tên công ty được đặt có khả năng hợp lệ cao nhất.

Một số lưu ý khi đặt tên công ty đối với loại hình công ty cổ phần là: Tên công ty cần phải có loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần +  tên ngành nghề kinh doanh chính nếu có +  tên riêng để phân biệt với các doanh nghiệp khác. Tên công ty đặt là tiếng việt, không vi phạm thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Không được đặt tên cấm đặt.

Các thông tin chi tiết này khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với chuyên viên của chúng tôi để nghe tư vấn cụ thể hơn. Hotline 0965.999.345.

so-do-quy-trinh-thuc-hien-thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan

Lựa chọn ngành nghề kinh doanh

Lựa chọn ngành nghề kinh doanh chính và các ngành nghề kinh doanh phụ. Khi thành lập doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ cần phải đăng ký các ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ đăng ký kinh doanh sau khi thành lập. Chính vì vậy doanh nghiệp cần lưu ý lựa chọn tránh trường hợp doanh nghiệp chọn các ngành nghề kinh doanh cấm kinh doanh được quy định trong Luật đầu tư.

Ví dụ: Công ty cổ phần thương mại đầu tư xuất nhập khẩu TNT Hà Nội

Đăng ký mức vốn điều lệ công ty:

Doanh nghiệp có thể tự đăng ký mức vốn điều lệ theo nhu cầu, tình hình kinh doanh của công ty.

Ngoài những thông tin trên doanh nghiệp cần chuẩn bị thêm các thông tin khác để điền đầy đủ vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật cụ thể tại điều lệ công ty quy định số lượng, chức danh quản lý cũng như quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định về đại diện pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật, thì khi đó Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc/Tổng giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau khi lựa chọn được tất cả các thông tin trên doanh nghiệp cần tiến hành họp hội đồng cổ đông công ty (các thành viên tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp) để ra biên bản, quyết định về việc thành lập công ty cổ phần. Sau khi có đầy đủ biên bản và quyết định để bổ sung vào hồ sơ doanh nghiệp sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần như quy định.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ doanh nghiệp cần tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh thành phố trực thuộc nơi doanh nghiệp hoạt động. Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chuyên viên của sở kế hoạch sẽ thẩm định đánh giá hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau thời gian từ 03- 07 ngày làm việc. Nếu hồ sơ không hợp lệ phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo để doanh nghiệp biết được và sửa hồ sơ cho đúng.

Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Để hoạt động doanh nghiệp cần khắc dấu công ty. Dấu công ty sẽ bao gồm các thông tin cơ bản của doanh nghiệp như tên công ty, mã số thuế, địa chỉ công ty.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu công ty là thủ tục thành lập công ty cổ phần đã được hoàn tất.

Bước 2: Việt Luật sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ cho khách hàng, nộp hồ sơ và khắc dấu công ty cho khách hàng.

Thành lập Công ty cổ phần ở đâu?

Quý công ty sau khi hoàn thiện và kiểm tra, rà soát hồ sơ, nếu hồ sơ chuẩn xác sẽ tiến hành nộp hồ sơ. Đối với việc thành lập công ty cổ phần hay thành lập công ty nói chung, quý công ty sẽ nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Về hình thức nộp hồ sơ thành lập công ty

Quý công ty nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần (bản scan) qua website https://dangkykinhdoanh…gov.vn/

Sau khi hồ sơ online của quý công ty được chấp thuận, quý công ty vui lòng in chấp thuận hợp lệ kèm hồ sơ đã scan nộp tại Bộ phận Một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty có đặt trụ sở chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư khi nhận được hồ sơ sẽ gửi lại công ty giấy hẹn trả kết quả.

Hồ sơ thành lập khi được xử lý xong sẽ đăng tải lên website https://dangkykinhdoanh…gov.vn/ một bản nội dung cấp online và kèm lịch hẹn cấp trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Quý công ty có thể căn cứ theo lịch hẹn để tớ lấy đăng ký kinh doanh.

Các bước để có thể hoàn tất thủ tục thành lập công ty trên tuy có vẻ đơn giản nhưng rất hay có thủ tục có thể phát sinh do quý khách hàng không nắm được quy trình vì chưa am hiểu luật. Để có thể thành lập công ty cổ phần một cách nhanh chóng và đảm bảo đúng thủ tục, không phát sinh quý công ty nên tìm đến các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp. Việt Luật là công ty tư vấn luật uy tín liên quan đến doanh nghiệp đã có hơn 15 năm kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực thành lập công ty nói chung và loại hình cổ phần nói riêng. Việt Luật chưa một lần làm mất uy tín hay sự tin tưởng của khách hàng vào dịch vụ của mình qua đó tạo dụng được lòng tin và có thể trở thành một trong những công ty cung cấp dịch vụ pháp lý hàng đầu hiện nay.

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần tại Việt Luật 

Đối với dịch vụ thành lập công ty cổ phần trọn gói giá rẻ tại Việt Luật, quý khách hàng luôn được hỗ trợ về mặt pháp lý cũng như những giai đoạn hoạt động đầu tiên. Trước khi thành lập công ty quý đơn vị sẽ được tư vấn về những vấn đề liên quan đến thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị:
 • Tư vấn về các quy định pháp luật: Từ đây giúp quý công ty lựa chọn loại hình công ty phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và cách thức mà mình mong muốn;
 • Tư vấn thủ tục thành lập công ty: Cách đặt tên công ty và check trùng tên; tư vấn về cách đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; các ngành, nghề kinh doanh;….
 • Tư vấn về vốn: Vốn điều lệ, vốn pháp định, vốn ký quỹ tại ngân hàng đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
 • Tư vấn khắc dấu: Việt Luật sẽ tư vấn cho khách hàng nắm bắt được các thông tin về khắc dấu và cách sử dụng con dấu đúng quy định của pháp luật
 • Tư vấn cách quản lý công ty: Tư vấn vấn đề như cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, điều hành, quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty, phương thức góp vốn, các nội dung khác liên quan đến nội bộ công ty.
 • Tư vấn vấn đề như mua hóa đơn: Đăng ký thuế ban đầu, sổ sách kế toán, mở tài khoản ngân hàng, sử dụng chữ ký số…
 • Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty: Biên bản cuộc họp trước khi thành lập công ty của các thành viên sáng lập, Giấy đề nghị thành lập công ty, danh sách thành viên sáng lập, Giấy ủy quyền thành lập công ty cho Việt Luật thực hiện các thủ tục
Trong quá trình thực hiện các thủ tục Việt Luật sẽ thay mặt quý công ty thực hiện các thủ tục với các cơ quan nhà nước như: nộp, rút, nhận hồ sơ; theo dõi tiến trình và thông báo kết quả hồ sơ; nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi thủ tục được hoàn tất; Soạn và nộp hồ sơ đăng ký dấu cho công ty; thực hiện thủ tục khác liên quan đến quá trình thành lập công ty.

Thành lập công ty cổ phần hết bao nhiêu tiền

– Hiện nay chúng tôi đang áp dụng mức giá cực kì ưu đãi với khách hàng toàn quốc với mức giá thấp nhất, canh tranh nhất chỉ từ 300.000 vnd/1 bộ hồ sơ , quý khách có thể xem thêm bảng giá dịch vụ doanh nghiệp tại đây.

Thời gian thành lập công ty là bao lâu?

– Thường thì hồ sơ sau khi được chúng tôi soạn thảo, chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, thông tin do khách hàng cung cấp, kí duyệt hồ sơ và nộp online thì thời gian nhận được phản hồi từ chuyên viên tiếp nhận trong vòng 3 ngày là có kết quả khi hồ sơ hợp lệ.

Đối với những công ty mới thành lập bước đầu đi vào hoạt động kinh doanh sẽ có những khó khăn trong mô hình tổ chức hoạt động hay quy chế, cách thức quản lý nhân sự. Việt Luật tin rằng có thể đồng hành giải quyết các khúc mắc với công ty để tìm hướng giải quyết các vấn đề trên. Cùng với đó chúng tôi có thể cung cấp các văn bản pháp luật cần thiết cho hoạt động công ty để tránh các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động. Để có thêm sự hỗ trợ trong hồ sơ, thủ tục khác bạn vui lòng liên hệ với Việt Luật theo hotline: 0965.999.345/0985.989.256 hoặc tham khảo dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ nhất hiện nay

Một số vấn đề cần lưu ý khi thành lập công ty cổ phần

 • Về vốn công ty cổ phần

Vốn điều lệ của loại hình công ty cổ phần không giống với các loại hình công ty khác bởi số tiền thực góp sẽ được chuyển đổi thành cổ phần do đó cá nhân góp vốn càng cao, đồng nghĩa với việc sở hữu cổ phần càng nhiều hơn. Hoặc cũng có thể thay đổi dựa trên những ý kiến, thỏa thuận trao đổi, mua bán giữa các cổ đông với nhau.

Những trường hợp sau, vốn điều lệ công ty cổ phần có thể thay đổi:

 • Công ty hoàn trả cho cổ đông một phần vốn đã góp trong trường hợp công ty hoạt động liên tục trong 2 năm.
 • Công ty mua lại cổ phần đã phát hành.
 • Cổ đông của công ty không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ vốn điều lệ theo thời hạn đúng quy định.

Thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn?

Ngoài vốn điều lệ đã được kê khai khi đăng ký tại Sở kế hoạch và đầu tư quý công ty muốn thành lập công ty cổ phần còn phải biết đến các loại vốn khác như: vốn pháp định, vốn ký quỹ và vốn nước ngoài….

Theo quy định của pháp luật hiện nay không quy định vốn điều lệ bắt buộc phải ở trong mức tối thiểu bao nhiêu hay tối đa bao nhiêu. Thay vào các công ty dựa trên điều kiện và mục đích kinh doanh để có thể cân nhắc và đưa ra một số vốn điều lệ hợp lý. Các đồng chủ sở hữu của công ty sẽ phải chịu trách nhiệm về phần vốn này.

Khác với vốn điều lệ, vốn pháp định lại được quy định rất rõ theo từng ngành nghề. Khi công ty mong muốn kinh doanh một ngành nghề có điều kiện cần phải đáp ứng được những yêu cầu về điều kiện và vốn pháp định là một trong số đó. Ví dụ: Với ngành nghề ngân hàng TMCP số vốn pháp định bắt buộc phải là 1000 tỷ đồng hay đối với công ty tài chính, vốn pháp định sẽ là 300 tỷ đồng. Về vấn đề vốn pháp định này khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Việt Luật quý công ty sẽ được tư vấn .

Tiếp theo là vốn ký quỹ, vốn này là số tiền mà công ty ký quỹ trong ngân hàng suốt thời gian hoạt động. Vốn ký quỹ thực chất nó thuộc vốn pháp định nhưng lại bắt buộc các công ty phải có.

Cách ghi mã ngành, nghề kinh doanh

Công ty cổ phần được lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg;
Khi công ty muốn chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì có thể lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trước. Sau đó ghi ngành nghề kinh doanh chi tiết dưới ngành cấp bốn với điều kiện đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết đó phù hợp với ngành cấp bốn mà công ty đã chọn.
Đối với những ngành, nghề có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh đó sẽ được ghi theo ngành, nghề quy định tại văn bản quy phạm pháp luật
Đối với những ngành, nghề kinh doanh hiện chưa có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và cũng chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nào khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh có thể xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Sau đó phải thông báo cho Tổng cục Thống kê – Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có thể nhanh chóng bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

Một số lưu ý khi soạn hồ sơ thành lập công ty cổ phần để đảm bảo hồ sơ chắc chắn được chấp nhận, quý công ty cần lưu ý một số vấn đề sau:

– Sử dụng mẫu hồ sơ đúng với quy định hiện hành theo luật doanh nghiệp mới nhất

– Tên công ty dự kiến đặt không được trùng với những công ty đã thành lập trước đó hoặc có yếu tố dễ gây nhầm lẫn.

– Địa chỉ được đặt trụ sở công ty cổ phần cần có quyền sử dụng hợp pháp có thể là chủ sở hữu hoặc thuê lại có giấy tờ chứng minh.

– Xác định chính xác ngành nghề kinh doanh theo bảng mã ngành hệ 4 trong hệ thống nghề kinh doanh Việt Nam

– Cung cấp thông tin cổ đông chính xác và đầy đủ

Thông tin hữu ích:

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ