Thủ tục giải thể công ty/doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, không tránh khỏi những lúc doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn cả về vận hành lẫn tài chính. Trường hợp công ty thua lỗ không thể kinh doanh được nữa thì công ty bắt buộc phải làm thủ tục giải thể. Vậy giải thể công ty là gì? Tại sao doanh nghiệp phải giải thể? Điều kiện giải thể công ty là gì? Quy trình giải thể công ty bao gồm những gì? Thông qua bài viết dưới đây, Việt Luật sẽ tư vấn, giải đáp các thắc mắc về thủ tục giải thể doanh nghiệp.

giai-the-cong-ty
Tư vấn thủ tục giải thể công ty

Giải thể công ty là gì?

Vậy giải thể doanh nghiệp là gì? Theo quy định của pháp luật. Giải thể công ty là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục theo quy định để chấm dứt tư cách pháp nhân, hoàn thành các nghĩa vụ thuế trước khi chấm dứt tồn tại. Một doanh nghiệp chỉ thực sự chấm dứt tồn tại khi có thông báo của Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại doanh nghiệp đó.

Phân biệt giữa giải thể công ty và tạm ngừng kinh doanh.

 • Giải thể công ty là việc doanh nghiệp chấm dứt mọi hoạt động mọi nghĩa vụ của công ty đối với các đối tác doanh nghiệp, đối với cơ quan thuế, hải quan, ….vv Sau khi giải thể công ty thì doanh nghiệp sẽ không phải nộp bất kỳ loại báo cáo thuế nào. Không phải chịu bất kỳ 1 trách nhiệm nào có liên quan đến doanh nghiệp nữa. Nếu đoanh nghiệp muốn hoạt động bắt bộc phải tiến hành thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp mới.
 • Tạm ngừng kinh doanh công ty thực chất là việc doanh nghiệp làm thủ tục thông báo với sở kế hoạch và đầu tư doanh nghiệp sẽ tạm đóng cửa có thời hạn. Và sau khi hết hạn doanh nghiệp sẽ phải trở lại trạng thái hoạt động bình thường hoặc tiếp tục tạm ngừng. Tạm ngừng kinh doanh sau này doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động mà không cần làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp mới như giải thể công ty.
 • Nhiều người đang hiểu sai về khái niệm giải thể công ty nên tự ý tạm ngừng kinh doanh mà không tiến hành bất kì hoạt động với cơ quan thuế + bảo hiểm xã hội + sở kế hoạch đầu tư. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của công ty bởi, khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì công ty đó trên thực tế vẫn hoạt động bình thường, vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước. Việc bỏ ngang công ty không chỉ dẫn đến việc chậm các báo cáo, các nghĩa vụ thuế mà còn có thể bị đóng cửa mã số thuế.
 • Khi đã bị đóng cửa thì doanh nghiệp chỉ được phép mở ra để giải thể bắt buộc, chứ không thể tiếp tục duy trì công ty được nữa. Thủ tục mở mã số thuế cả bên thuế và bên sở rất phức tạp và tốn nhiều chi phí. Do đó, khi không còn khả năng hoạt động hoặc không có nhu cầu hoạt động công ty nữa, cần làm thủ tục giải thể công ty theo quy định. Như vậy việc giải thể công ty sẽ giúp cho doanh nghiệp chấm dứt hoàn toàn các hoạt động của doanh nghiệp đồng nghĩa khẳng định doanh nghiệp đã hoàn tất toàn bộ các thủ tục pháp lý và trách nhiệm của doanh nghiệp. Từ thời điểm giải thể doanh nghiệp sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến doanh nghiệp đã giải thể.
 • Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp là thủ tục có thời hạn, sau thời gian tạm ngừng doanh nghiệp lại tiếp tục hoạt động, thời gian làm tạm ngừng của doanh nghiệp thì doanh nghiệp không phải kê khai báo cáo thuế.

Tại sao cần phải giải thể công ty?

Tại sao phải giải thể công ty/doanh nghiệp?

Nhiều người đang hiểu sai về khái niệm giải thể công ty nên tự ý tạm ngừng kinh doanh mà không tiến hành bất kì hoạt động với cơ quan nhà nước. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến lợi ích của công ty. Khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì công ty đó trên thực tế vẫn hoạt động bình thường, vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Việc bỏ ngang công ty không chỉ dẫn đến việc chậm các báo cáo, các nghĩa vụ thuế mà còn có thể bị đóng cửa mã số thuế. Khi đã bị đóng cửa thì doanh nghiệp chỉ được phép mở ra để giải thể bắt buộc, chứ không thể tiếp tục duy trì công ty được nữa. Thủ tục mở mã số thuế cả bên thuế và bên sở rất phức tạp và tốn nhiều chi phí. Do đó, khi không còn khả năng hoạt động hoặc không có nhu cầu hoạt động công ty nữa, cần làm thủ tục giải thể công ty theo quy định.

Như vậy việc giải thể công ty sẽ giúp cho doanh nghiệp chấm dứt hoàn toàn các hoạt động của doanh nghiệp đồng nghĩa khẳng định doanh nghiệp đã hoàn tất toàn bộ các thủ tục pháp lý và trách nhiệm của doanh nghiệp. Từ thời điểm giải thể doanh nghiệp sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến doanh nghiệp đã giải thể.

Các trường hợp giải thể công ty:

Giải thể tự nguyện:

Giải thể theo quyết định của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, các chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

Đã hết thời hạn hoạt động được ghi trong Điều lệ công ty mà lại không gia hạn thêm.

Giải thể bắt buộc:

 • Công ty không có đủ số thành viên tối thiểu theo yêu cầu liên tục trong vòng 06 tháng mà lại không tiến hành các thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp để có số thành viên phù hợp.
 • Công ty/doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp..

Điều kiện giải thể doanh nghiệp:

Trong thực tế rất nhiều doanh nghiệp sau khi thành lập xong dù không không hoạt động nữa hay do một số vấn đề dẫn đến việc thả trôi công ty mà không làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh hay giải thể vì các thủ tục phức tạp, tốn nhiều thời gian chuẩn bị,… Điều này gây khó khăn rất lớn cho phía cơ quan chức năng trực tiếp làm hoạt động quản lý các doanh nghiệp.
Hơn nữa nếu trong trường hợp trên chủ sở hữu cũng sẽ phải chịu thiệt hại tăng dần theo thời gian thả trôi công ty. Vậy nên, nếu trong trường hợp doanh nghiệp không hoạt động nữa, quý đơn vị nên tiến hành giải thể công ty để có thể đảm bảo quyền lợi cho mình nhiều hơn.

Doanh nghiệp có thể tiến hành giải thể khi đáp ứng được tất cả các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp bảo đảm thanh toán hết tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản như lương của người lao động; nợ thuế; bảo hiểm xã hội và khoản nợ đối với các đối tác.
 • Doanh nghiệp không được liên quan đến các tranh chấp tại Tòa Án hoặc Trọng tài thương mại.
giai-the-doanh-nghiep
Giải thể doanh nghiệp

Quy trình thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp

Các bước giải thể doanh nghiệp bao gồm:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp khi mong muốn tiến hành giải thể cần tổ chức họp để có thể thông qua quyết định giải thể trước các thành viên doanh nghiệp. Việc giải thể doanh nghiệp cần chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông hoặc các thành viên đối với công ty hợp danh thông qua. Quyết định sẽ thể hiện ý chí của doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến giải thể như thời hạn; thủ tục hay các khoản thanh toán hợp đồng, các khoản nợ; các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng; vấn đề thanh lý tài sản của công ty.

Quyết định giải thể doanh nghiệp yêu cầu phải có các nội dung nhất định sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể doanh nghiệp;
 • Thời hạn thanh lý các hợp đồng và các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn để doanh nghiệp thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được quá 06 tháng kể từ ngày doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể;
 • Những phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động của doanh nghiệp.
 • Họ, tên, chữ ký của đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2: Nộp hồ sơ Thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp (Công bố quyết định giải thể)

Hồ sơ thông báo quyết định giải thể bao gồm:

– Thông báo quyết định giải thể;

– Quyết định giải thể;

– Văn bản ủy quyền cho Việt Luật thực hiện thủ tục giải thể.

Đồng thời doanh nghiệp cần thông báo quyết định này đến những người có quyền và lợi ích liên quan đến sự việc doanh nghiệp giải thể. Đối với những nghĩa vụ tài chính mà doanh nghiệp chưa thanh toán hay còn những nghĩa vụ cần thực hiện thì khi có quyết định giải thể cần có kèm theo phương án giải quyết các nghĩa vụ này. Thông báo cần có đầy đủ thông tin của hai bên, thông tin số nợ, thời hạn dự kiến và phương thức, thời hạn thanh toán dư nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty theo thời hạn trong quyết định giải thể đã được công bố

Chủ của doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hay Hội đồng cổ đông sẽ trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp trừ trường hợp Điều lệ của công ty có quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Thứ tự thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp sẽ là:

 • Có quyền lợi của người lao động theo thỏa ước và hợp đồng lao động doanh nghiệp đã ký kết với người lao động như nợ lương, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc, bảo hiểm xã hội,….
 • Các khoản nợ thuế của doanh nghiệp tính đến thời điểm doanh nghiệp quyết định giải thể
 • Các khoản nợ khác của doanh nghiệp ví dụ như với đối tác kinh doanh,…

– Doanh nghiệp sau khi thanh toán và giải quyết hết tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ cần thanh toán cùng với chi phí giải thế của doanh nghiệp, phần còn lại sẽ thuộc về chủ doanh nghiệp, các thành viên, cổ đông,…

– Hiện tại theo Luật thời hạn để các doanh nghiệp thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày quyết định giải thể của công ty được thông qua. Hiện quy định này đang vướng mắc và gây nhiều ý kiến trái chiều cho rằng chỉ phù hợp với loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ vì đối với các doanh nghiệp lớn thời gian giải quyết các tài sản thời mất nhiều thời gian bởi quy mô lớn thì 6 tháng có thể chưa kịp cho các doanh nghiệp để giải quyết các hợp đồng và công nợ. Tuy vậy nhưng hiện pháp luật chưa có quy định thay đổi thì quý doanh nghiệp vẫn bắt buộc phải hoàn tất các nghĩa vụ trên trong 6 tháng để đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên liên quan.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp (Lần 1)

Sau khi hết thời hạn xử lý trong quyết định đã công bố, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể lên Phòng DKKD – Sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh nơi công ty đóng trụ sở chính

Hồ sơ giải thể công ty bao gồm:

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

– Báo cáo thanh lý tài sản;

– Văn bản ủy quyền cho Việt Luật thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Sau khi nộp hồ sơ giải thể, Phòng DKKD sẽ trả về thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn tất thủ tục thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Bước 5: Nộp hồ sơ xin xác nhận nghĩa vụ hải quan tại cơ quan hải quan

Doanh nghiệp gửi công văn kèm Đăng ký kinh doanh đến Tổng cục Hải quan để xin xác nhận nghĩa vụ hải quan. Trong thời hạn từ 10-15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn cơ quan hải quan thông báo về tình trạng hồ sơ của doanh nghiệp.

Bước 6: Thủ tục giải thể công ty với cơ quan thuế

Hồ sơ nộp tại Chi cục thuế nơi công ty đóng trụ sở chính bao gồm:

Quyết định giải thể doanh nghiệp;

– Thông báo đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

– Cam kết không đề nghị hoàn thuế;

– Cam kết chưa phát sinh hoạt động kinh doanh, không phát sinh doanh thu đối với doanh nghiệp chưa phát sinh;

– Văn bản ủy quyền cho Việt Luật thực hiện các thủ tục giải thể doanh nghiệp.

– Văn bản khác.

Kết quả: Quyết định chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Vậy Giải thể doanh nghiệp có phải quyết toán thuế không? Theo quy định của pháp luật hiện hành, tất cả doanh nghiệp có phát sinh doanh thu đều phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế.

Đối với những công ty chưa phát sinh, thì trong hồ giải thể kèm theo Cam kết chưa phát sinh hoạt động kinh doanh, không phát sinh doanh thu đối với doanh nghiệp chưa phát sinh. Khi giải quyết hồ sơ, cơ quan thuế ra biên bản làm việc về việc giải thể doanh nghiệp sẽ nhanh chóng hơn so với những công ty phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế.

Bước 7: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp (Lần 2)

Sau khi xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp nộp lại hồ sơ giải thể tại Phòng DKKD để hoàn thành việc giải thể.

Kết quả: Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại.

Dịch vụ giải thể công ty tại tư vấn Việt Luật 

So với các thủ tục khác, thì thủ tục giải thể công ty có nhiều phức tạp nên thường các doanh nghiệp sẽ tìm đến cách đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý. Đối với dịch vụ giải thể của công ty tại Việt Luật, quý công ty sẽ nhận được:

 • Tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề pháp lý liên quan đến quyết toán thuế, thủ tục giải thể tại sở kế hoạch đầu tư.
 • Thực hiện việc đăng thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể doanh nghiệp.
 • Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với cơ quan thuế xin đóng mã số thuế cho công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể giúp quý công ty

Lệ phí giải thể nhà nước:

 • Phí đăng bố cáo thông tin giải thể trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia : 300.000 VNĐ
 • Hồ sơ tại sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội : 650.000 VNĐ
 • Hồ sơ trả dấu tại công an Hà Nội : 350.000 VNĐ
 • Thanh lý tài sản (nếu có) : 200.000 VNĐ (Cam kết không phát sinh chi phí)

Với trường hợp thực hiện thủ tục giải thể công ty- doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh hay các tỉnh thành khác vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể nhất!

Việt Luật cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói cho khách hàng :

 • Tư vấn thủ tục giải thể công ty cổ phần
 • Tư vấn thủ tục giải thể công ty tnhh 1 thành viên
 • Tư vấn thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên trở lên
 • Tư vấn thủ tục giải thể công ty hợp danh
 • Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân
 • Giải thể hộ kinh doanh cá thể

Việt Luật đã tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp về việc giải thể công ty. Doanh nghiệp không quá lo lắng với thủ tục này bởi tuy khó và phức tạp nhưng Việt Luật hoàn toàn có thể giúp quý đơn vị thực hiện các thủ tục trên. Quý doanh nghiệp có thể tham khảo nhiều hơn tại: tuvanvietluat.com.

Về trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của các bên có liên quan

Luật Doanh nghiệp mới nhất quy định về việc đảm bảo quyền và lợi ích của các bên có liên quan đến việc giải thể của doanh nghiệp như sau:

Về trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp đối với việc giải thể doanh nghiệp

Chủ sở hữu công ty, Chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên trong hội đồng thành viên, hội đồng cổ đông, các thành viên của công ty hợp danh, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, Giám đốc, Tổng giám đốc có trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ của doanh nghiệp mình.  Nếu hồ sơ giả mạo thì nhưng cá nhân trên phải liên đới chịu trách nhiệm với số nợ chưa thanh toán, thuế chưa nộp, quyền lợi của người lao động và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về các hệ quả phát sinh trong 05 năm từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

thu-tục-giai-the-cong-ty-doanh-nghiep-min

Về các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

Doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp sẽ bị cấm thực hiện các hoạt động sau đây kể từ khi có quyết định giải thể:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản của doanh nghiệp
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt các quyền đòi nợ
 • Chuyển các khoản nợ từ không có bảo đảm sang có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể các bước doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp cầm cố, tặng cho, thế chấp, cho thuê tài sản;
 • Doanh nghiệp chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực;
 • Doanh nghiệp huy động vốn dưới mọi hình thức.

Các hành vi bị cấm nêu trên nhằm ngăn chặn phát sinh các quyền và nghĩa vụ có thể làm giảm khả năng trả nợ của doanh nghiệp và hạn chế việc doanh nghiệp tẩu tán tài sản, trốn tránh các nghĩa vụ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể có liên quan.

Hỏi đáp về giải thể công ty

Giải thể doanh nghiệp mất thời gian bao lâu?

Thời hạn giải thể công ty theo thủ tục hành chính thường ngắn hơn so với thực tế. Thực tế thời hạn giải thể công ty thường mất khoảng một tháng. Với các hồ sơ phức tạp hơn thời gian giải thể sẽ phụ thuộc vào thời gian chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế.

Giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như nào?

Giải thể công ty có vốn nước ngoài, doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện việc chấm dứt các dự án đầu tư của công ty.

Giải thể doanh nghiệp có cần đăng báo hay không?

Giải thể doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo giải thể tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ giải thể công ty có thể nộp bằng chữ ký số hay không?

Hiện tại, hệ thống cổng thông tin điện tử quốc gia dangkykinhdoanh.gov.vn chưa cho phép doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể bằng chữ kí số. Vì vậy doanh nghiệp chỉ có thể nộp hồ sơ giải thể bằng cách trực tiếp hoặc bằng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần khác nhau như thế nào?

Thủ tục giải thể của hai loại hình công ty này tương tự nhau tuy nhiên tùy vào loại hình thẩm quyền trong công ty. Có thể là chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, hội đồng cổ đông,… ban hành quyết định giải thể.

Trên đây là toàn bộ nôi dung tư vấn về thủ tục giải thể doanh nghiệp của Việt Luật. Ngoài ra, Việt Luật còn cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến doanh nghiệp: tạm ngừng kinh doanh, thay đổi, dịch vụ kế toán trọn gói,… Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Rất mong được hợp tác cùng quý khách hàng.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ