Tư vấn kê khai thuế ban đầu

Ngay sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh và con dấu , doanh nghiệp cần soạn thảo hồ sơ pháp  lý thuế ban đầu nộp tại các quận huyện nơi đăng ký đặt trụ sở công ty . Việt Luật tư vấn cụ thể tới khách hàng như sau.