Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là mô hình doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh bởi chủ doanh nghiệp tư nhân, là sự lựa chọn của nhiều cá nhân khi tham gia kinh doanh vì những ưu điểm của nó với nhu cầu thực tiễn