Thuế giá trị gia tăng là gì? Cách tính thuế GTGT?

Hiện nay trong việc tính toán thuế của nhà nước mọi người thường xuyên nhắc tới 1 loại thuế đó là thuế giá trị gia tăng? Vậy thuế giá trị gia tăng là gì? Những đối tượng nào sẽ phải […]