Tăng giảm vốn của doanh nghiệp tư nhân

Do đặc tính của loại hình doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân vì vậy trong quá trình hoạt động điều hướng kinh doanh nên chủ doanh nghiệp chỉ có thể tăng hoặc giảm vốn của doanh nghiệp tùy vào nhu cầu hoạt động (Do nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp không được quyền góp vốn hoặc thành lập đồng thời hộ kinh doanh). Bài viết dưới đây Việt Luật nêu qua đặc tính vốn của doanh nghiệp tư nhân, hình thức tăng vốn và giảm vốn của doanh nghiệp tư nhân. Giúp các nhà đầu tư có nhu cầu thành lập doanh nghiệp tư nhân có cái nhìn rõ nhất về hình thức giảm vốn.

Căn cứ pháp lý:

Pháp luật quy định: Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

–  Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Việc tăng giảm vốn của doanh nghiệp tư nhân:

– Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thời điểm thực hiện việc thay đổi:

  • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thay đổi về việc tăng giảm vốn điều lệ chủ doanh nghiệp nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh để làm thủ tục thay đổi;
  • Chủ sở hữu có thể tự nộp hồ sơ hoặc thông qua các đơn vị tư vấn, công ty luật thông qua hình thức ủy quyền.

Thời gian thực hiện: Sau khi nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh thì 3- 5 ngày làm việc sở kế hoạch và đầu tư xem xét hồ sơ nếu phải sửa thì sẽ ra thông báo trả lời, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp:

Doanh nghiệp phải nộp lệ phí công bố thay đổi thông tin doanh nghiệp theo quy định của bộ tài chính.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ