Thành lập công ty tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố “níu chân người” bởi vẻ đẹp văn minh, hiện đại, luôn có cái mới và luôn chuyển mình. Do đó, có rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước muốn tham gia vào môi trường kinh doanh năng động này để có cơ hội phát triển và tìm kiếm những đối tác tiềm năng. Bạn đang có ý tưởng kinh doanh tốt, nhưng bạn chưa biết phải lựa chọn mô hình doanh nghiệp nào, thực hiện những công việc pháp lý gì? Để công ty có thể đi vào hoạt động đúng theo quy định của pháp luật thì cần phải làm những thủ tục gì? Thấu hiểu được khó khăn đó Việt Luật với chuyên môn tư vấn thành lập doanh nghiệp nhiều năm sẽ tư vấn cho khách hàng hiểu được thủ tục thành lập công ty và giới thiệu dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng qua bài viết dưới đây.

thanh-lap-cong-ty-tai-da-nang
Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng

1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Về chủ thể đăng ký thành lập

 • Là cá nhân thì phải là người thành niên là người từ đủ 18 tuổi trở lên, không bị hạn chế hay bị mất năng lực hành vi dân sự, không bị khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định.
 • Là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân, không bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động

Về ngành nghề kinh doanh

 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc các trường hợp bị cấm đầu tư kinh doanh
 • Nội dung cụ thể của các ngành nghề phải được đăng ký theo Quyết định hiện hành là Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Về tên của doanh nghiệp

 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp
 • Phần tên công ty phải được kiểm tra chính xác trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để tránh trường hợp bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của các công ty khác đã đăng ký

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ

 • Hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ theo quy định
 • Hồ sơ phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực

Nộp đủ phí và lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí

 • Bao gồm lệ phí nộp hồ sơ và lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Lệ phí có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua mạng

2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân như: Thẻ căn cước công dân, chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hiệu lực (đối với công dân Việt Nam); hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực (đối với người nước ngoài)

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân: thẻ căn ước, chứng minh thư, hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp công ty là cá nhân;

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư; Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty hợp danh, công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức;
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư.

4. Quy trình thực hiện thủ tục đăng ký thành lập công ty tại Đà Nẵng

Trường hợp đăng ký trực tiếp

Bước 1: Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh và thanh toán phí, lệ phí tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ( thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư – TP. Đà Nẵng, 24 Trần Phú – Tòa nhà Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng ) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 2:  Sau khi nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư trao Giấy biên nhận. Phòng đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc.
 • Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Bước 1: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu sau

+ Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy

+ Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác theo thông tin trên trang các văn bản điện tử

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của một trong các chủ thể: Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp; người được cá nhân ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 4: Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Các công việc phải làm sau khi đăng ký thành lập công ty tại đà nẵng

 1. Khắc con dấu công ty
 2. Treo biển tên công ty tại trụ sở chính đã đăng ký
 3. Mở ít nhất một số tài khoản ngân hàng của công ty và thông báo số tài khoản ấy với cơ quan trong thuế trong vòng 10 ngày kể từ ngày có số tài khoản
 4. Đăng ký chữ ký số để kê khai thuế ban đầu
 5. Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan thuế rồi mới được phép xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.
 6. Nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài cho công ty
 7. Báo cáo thuế đúng hạn theo quý và báo cáo tài chính cuối năm

Việt Luật cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng cho khách hàng

Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề về thành lập công ty

 • Tư vấn lựa chọn loại hình kinh doanh
 • Tư vấn về cách đặt tên doanh nghiệp
 • Tư vấn về vốn điều lệ công ty;
 • Tư vấn lựa chọn người đại diện công ty
 • Hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ, tài liệu thành lập công ty đầy đủ nhất

Soạn thảo hồ sơ

Thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ hợp lệ theo đúng quy định của luật doanh nghiệp hiện hành. Ngoài ra, chúng tôi thay mặt cho khách hàng thực hiện việc nộp hồ sơ, theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Nhận kết quả và trả kết quả đến quý khách hàng

Với dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Việt Luật cung cấp, quý khách hàng sẽ không phải lo lắng về hồ sơ thủ tục, không mất thời gian công sức, để quý khách hoàn toàn có thể an tâm vận hành kinh doanh.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ