Thành lập công ty tại Hải Phòng

Hải Phòng là thành phố cảng, trung tâm công nghiệp, cảng biển lớn nhất phía Bắc Việt Nam, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ.

Chính vì vậy, nhu cầu thành lập công ty tại Hải Phòng ngày một gia tăng, bạn có ý tưởng kinh doanh tuy nhiên bạn không nắm rõ được điều kiện, quy trình thành lập cũng như các vấn đề pháp lý phát sinh trước và sau mở công ty. Nắm bắt được nhu cầu của bạn để giúp bạn thực hiện giấc mơ kinh doanh của bạn Việt Luật sẽ hỗ trợ bạn qua nội dung tư vấn sau đây:

Căn cứ pháp lý

 • Luật doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP
 • Nghị định 108/2018/NĐ-CP
 • Nghị định 96/2015/NĐ-CP
 • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT
 • Thông tư 215/2016/TT-BTC

Điều kiện thành lập công ty tại Hải Phòng

Điều kiện về người đại diện theo pháp luật

 • Là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật
 • Không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp
 • Không đang đứng tên công ty bị treo mã số thuế trên hệ thống dữ liệu thông tin của cơ quan thuế

Điều kiện về tên công ty

 • Tên doanh nghiệp bao gồm 2 thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng
 • Tên riêng do doanh nghiệp tự đặt nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn đối với doanh nghiệp khác đã đăng ký.

Điều kiện về địa chỉ trụ sở chính

 • Trụ sở chính là nơi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có địa chỉ rõ ràng và thông tin liên hệ.
 • Không đặt trụ sở tại chung cư hoặc nhà tập thể hoặc địa chỉ không rõ ràng

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

 • Doanh nghiệp được phép kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm nhưng phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh
 • Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải đáp ứng và duy trì các điều kiện đó trong suốt quá trình kinh doanh.

Điều kiện về vốn điều lệ

 • Vốn điều lệ doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm
 • Không có quy định về vốn tối thiểu hay tối đã và không cần chứng minh.
 • Vốn điều lệ ảnh hưởng trực tiếp đến mức lệ phí môn bài phải đóng hàng năm.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Hải Phòng

Số lượng 01 bộ

* Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau: Thẻ căn cước hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền nếu công ty tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên

Trường hợp công ty tổ chức quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên, hồ sơ gồm Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

 • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

* Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty hợp danh, công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của thành viên, cổ đông tham gia thành lập doanh nghiệp);
 • Danh sách thành viên (có đầy đủ chữ ký);

Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Quy trình thực hiện các bước thành lập công ty tại Hải Phòng

Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư trao Giấy biên nhận.

 • Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc.
 • Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 02 ngày làm việc.

Doanh nghiệp có thể nhận kết quả thủ tục hành chính theo 02 cách:

 • Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả – Trung tâm hành chính thành phố Hải Phòng;
 • Nhận kết quả thông qua Dịch vụ bưu chính công ích và trả phí theo quy định.

Thời gian giải quyết:

 • Trường hợp đăng ký trực tiếp: trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử: trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi hồ sơ đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hợp lệ

Các thủ tục sau khi thành lập công ty

Treo biển công ty

 • Biển công ty phải thể hiện các nội dung cơ bản của doanh nghiệp như: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.
 • Biển công ty phải được treo ngay tại trụ sở chính, cán bộ thuế khi tiếp nhận thông tin sẽ đi xác minh thực tế địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
 • Việc trong treo biển có thể bị phạt 10-15 triệu đồng, nặng hơn có thể bị đóng cửa mã số thuế.

Mở tài khoản ngân hàng

 • Tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp phải được thông báo với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có số tài khoản;
 • Một doanh nghiệp có thể có 1 hoặc nhiều tài khoản ngân hàng.

Đăng ký chữ ký số

 • Chữ ký số là công cụ thực hiện việc ký điện tử các văn bản của doanh nghiệp, giao dịch với cơ quan nhà nước. Doanh nghiệp bắt buộc phải mua chữ ký số để tiến hành nộp thuế điện tử theo đúng quy định. Khách hàng chưa có chữ ký số có thể liên hệ trực tiếp với Việt Luật để được tư vấn mua chữ ký số của NEW-CA chất lượng và uy tín nhất hiện nay.

Kê khai thuế

 • Mức lệ phí môn bài:

+ Trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm

+ Từ 10 tỷ trở xuống: 2.000.000 đồng/năm

+ Đơn vị trực thuộc: 1.000.000 đồng/năm

Thời hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài: chậm nhất 30/01 năm sau năm thành lập hoặc năm bắt đầu sản xuất, kinh doanh.

Thời hạn nộp thuế môn bài: chậm nhất 30/01 hàng năm.

Hiện nay áp dụng nghị định 22-2020/NĐ-CP thì doanh nghiệp thành lập trong năm đầu tiên sẽ không phải đóng lệ phí thuế môn bài.

 • Báo cáo theo quý:

+ Tờ khai quý 1: chậm nhất là ngày 30/04;

+ Tờ khai quý 2: chậm nhất là ngày 30/07;

+ Tờ khai quý 3: chậm nhất là ngày 30/10;

+ Tờ khai quý 4: chậm nhất là ngày 30/01 năm sau;

 • Báo cáo tài chính: Thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất trước là ngày 30/03 năm sau.

Phát hành hóa đơn

 • Thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp ít nhất 02 ngày trước ngày sử dụng hóa đơn
 • Hóa đơn đối với công ty thành lập mới bắt buộc là hóa đơn điện tử, sử dụng bất kỳ nhà cũng cấp hóa đơn điện tử nào.

Xin giấy phép kinh doanh

 • Đối với những ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp phải tiến hành xin giấy phép tương ứng đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh đó.

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hải phòng

Hiện nay pháp luật quy định khá đơn giản về thủ tục thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu bạn lần đầu tiên tiếp xúc thì không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Chính vì vậy Việt Luật đã mang tới cho khách hàng dịch vụ thành lập doanh nghiệp ở Hải Phòng vô cùng tiện ích. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, bộ phận chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp, tận tâm. Sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Việt Luật tư vấn và hỗ trợ dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng

 • Tư vấn miễn phí cho khách hàng những vấn đề pháp lý về thành lập công ty tại Hải Phòng;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý thành lập doanh nghiệp và hướng dẫn quý khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cá nhân cần thiết;
 • Thay mặt quý khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả thành lập doanh nghiệp hoặc bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước;
 • Đại diện quý khách hàng tiếp xúc, làm việc với cơ quan nhà nước nếu có yêu cầu;
 • Thay mặt quý khách hàng đăng ký con dấu tròn doanh nghiệp đồng thời công bố mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử;
 • Thay mặt quý khách hàng đăng ký thuế doanh nghiệp, tư vấn và hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Với dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hải Phòng chuyên nghiệp, nhanh chóng tư vấn các thủ tục, trình tự khi thực hiện pháp lý doanh nghiệp tại đây giúp quý khách tiết kiệm thời gian, chi phí. Với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm… Việt Luật sẽ hỗ trợ khách hàng tối đa các thủ tục, giấy tờ dịch vụ thành lập công ty tại Hải Phòng cho khách hàng có nhu cầu một cách tối ưu nhất.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ