Thủ tục đăng ký thành lập Hợp tác xã

Hợp tác xã được biết đến là loại hình hoạt động kinh doanh như một doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, do thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã. Pháp luật đã ban hành một luật riêng cụ thể dành cho Hợp tác xã đó là Luật hợp tác xã 2012, trong đó, quy định bao quát các vấn đề pháp lý về hợp tác xã. Trên cơ sở thực tế, hiện nay những cá nhân đã, đang và sẽ hoạt động kinh doanh quan tâm rất nhiều tới thủ tục thành lập Hợp tác xã, vì vậy trong bài viết này chúng tôi xin đưa ra nội dung tư vấn về thủ tục thành lập hợp tác xã mới nhất hiện nay.

Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là mô hình kinh doanh bao gồm 07 thành viên tự nguyện hợp tác với nhau thành lập và hỗ trợ tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, mục đích chung đó là tạo việc làm đáp ứng những nhu cầu chung của thành viên trên nguyên tắc tự chủ, bình đẳng dân chủ trong việc quản lý mô hình kinh doanh.

Thành viên sáng lập của hợp tác xã được gọi là sáng lập viên, sáng lập viên có thể là cá nhân, hộ gia đình hoặc pháp nhân thành lập.

Khi thành lập hợp tác xã với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì hợp tác xã phải đáp ứng được các điều kiện sau:

– Ngành nghề mà hợp tác xã kinh doanh không thuộc các trường hợp pháp luật cấm.

– Có đăng ký thành lập với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tên của hợp tác xã được đặt theo ý chí của các sáng lập viên nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật như: tên hợp tác xã phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ số, ký hiệu nhất định; tên của hợp tác xã phải được đăng ký và bảo hộ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Hợp tác xã phải có trụ sở chính để tiến hành hoạt động kinh doanh. Trụ sở của hợp tác xã phải là địa điểm giao dịch trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ cụ thể và có số điện thoại, số fax hoặc các thư điện tử nếu có.

Hồ sơ thành lập Hợp tác xã

Căn cứ Luật hợp tác xã 2012, để thành lập hợp tác xã trước hết cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

Điều 23. Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Trước khi hoạt động, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính.
2. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  • Điều lệ dự kiến
  • Phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã
  • Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
  • Nghị quyết thành lập hợp tác xã

3. Người đại điện hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5. Chính phủ quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký; trình tự, thủ tục cấp và nội dung của giấy chứng nhận đăng ký.”
Trong đó, người sáng lập hợp tác xã cần triệu tập và tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để thảo luận và thông qua điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên.

Đồng thời, cũng theo Luật hợp tác xã 2012, để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cần lưu ý về đảm bảo điều kiện như sau :

Điều 24. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;
2. Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;
3. Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật này;
4. Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật này.”

Trình tự thủ tục thành lập hợp tác xã

“Điều 14. Trình tự đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Người đại diện hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định thành lập nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đến cơ quan đăng ký hợp tác xã và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể gửi hồ sơ đăng ký qua địa chỉ thư điện tử của cơ quan đăng ký hợp tác xã nhưng phải nộp hồ sơ bằng văn bản khi đến nhận giấy chứng nhận đăng ký để đối chiếu và lưu hồ sơ.

Cơ quan đăng ký hợp tác xã phải trao hoặc gửi giấy biên nhận khi hồ sơ đăng ký đã bảo đảm tính hợp lệ theo quy định tại Điều 13 Nghị định này và không được yêu cầu hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác ngoài hồ sơ quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 24 Luật hợp tác xã.

Trong trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký thì cơ quan đăng ký hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản hoặc thư điện tử nêu rõ lý do cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã biết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.”

Theo đó, để thành lập hợp tác xã cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định trên và nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi đặt hợp tác xã. Sau khi được Sở kế hoạch và Đầu tư cấp giấy đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hệ với công an làm thủ tục khắc dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu và cuối cùng đăng bố cáo 03 số báo trong 1 tháng về việc lập hợp tác xã.
Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về Thủ tục thành lập hợp tác xã, hy vọng bài viết cung cấp những thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Căn cứ pháp lý :

  • Luật hợp tác xã 2012
  • Nghị định số 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã

Nếu quý khách hàng có nhu cầu thành lập hợp tác xã tại Hà Nội vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất theo hotline 0965.999.345

Văn phòng công ty tư vấn Việt Luật : số 8, ngõ 22, Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ