Cách tính mức phạt vi phạm hợp đồng

Chuyển nhượng cổ phần của công ty có phải đóng thuế không ?