Thay đổi thành viên công ty

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi công ty đều sẽ có những thay đổi về mặt nhân sự như thay đổi thành viên, cổ đông công ty cũng như loại hình, vốn hay địa chỉ. Tuy nhiên thay đổi về mặt nhân sự là thay đổi thường xuyên diễn ra nhất hiện nay theo số liệu báo cáo thống kê mà chúng tôi có được. Với mỗi loại hình công ty sẽ có những trường hợp thay đổi khác nhau và cách thức chuẩn bị hồ sơ, trình tự thủ tục cũng khác nhau. Do đó bài viết dưới đây của Việt Luật mang tới cho quý khách hàng tham khảo về các trường hợp, điều kiện, thủ tục thay đổi thành viên công ty.

doi-thanh-vien-cong-ty-min

Các trường hợp làm thay đổi thành viên công ty

Các trường hợp dẫn đến thay đổi thành viên trong công ty bao gồm các trường hợp sau đây:

 • Bán công ty TNHH 2 thành viên, 1 thành viên hoặc bán vốn góp của 1 hoặc nhiều người làm thay đổi thành viên góp vốn
 • Bán công ty cổ phần hoặc bán cổ phần của 1 hoặc nhiều cổ đông làm thay đổi cổ đông góp vốn

Các hình thức bán vốn góp hoặc cổ phần được gọi là hình thức chuyển nhượng vốn góp hoặc chuyển nhượng cổ phần trong công ty.

Điều kiện diễn ra việc thay đổi thành viên công ty

Để thay đổi thành viên theo đúng quy định của nhà nước bắt buộc doanh nghiệp phải xảy ra 1 trong số các trường hợp đã nêu ở trên

Khi xảy ra các trường hợp này doanh nghiệp cũng cần phải tiến hành các hồ sơ thay đổi thành viên theo quy định.

Đăng ký thay đổi thành viên, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên

Trình tự các thủ tục mà công ty cần thực hiện khi thay đổi thành viên

 • Trường hợp chủ sở hữu của công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ thì người nhận chuyển nhượng có trách nhiệm đăng ký thay đổi chủ sở hữu tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi
 • Trường hợp công ty phải thay đổi chủ sở hữu công ty theo quyết định của cơ quan chuyên môn về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, công ty sẽ phải gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở.
 • Trường hợp công ty TNHH một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp. Người được thừa kế sẽ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thành phần hồ sơ để thay đổi thành viên của công ty TNHH 1 thành viên bao gồm

+ Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  theo Phụ lục II-4 của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,…trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu;
 • Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn, các giấy tờ chứng minh việc chuyển nhượng vốn đã hoàn tất;
 • Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng ý về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
+ Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng đối với người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với người nhận chuyển nhượng là tổ chức;;
 • Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Quyết định của cơ quan chuyên môn về việc thay đổi chủ sở hữu công ty;
 • Công văn chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với công ty.
+ Trường hợp công ty TNHH một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với nội dung thay đổi thành viên của công ty;
 • Bản sao Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu mới;
 • Văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.
+ Trường hợp công ty có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty, thì công ty phải đăng ký chuyển loại hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
+ Trường hợp công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty do tặng cho toàn bộ phần vốn góp:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp;
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nhận chuyển nhượng trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức;
 • Bản sao  Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung của công ty;
 • Hợp đồng tặng cho tài sản là phần vốn góp;

Đăng ký thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Cách thức thực hiện thủ tục thay đổi thành viên

Người đại diện pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định của công ty về việc thay đổi.
Cách thức thực hiện: Công ty nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với nội dung thay đổi thành viên công ty trực tiếp hoặc qua mạng điện tử. Khi nhận được Thông báo thay đổi của công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao Giấy biên nhận, đồng thời kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho công ty.

Thành phần hồ sơ thay đổi thành viên trong từng trường hợp cụ thể

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và danh sách thành viên của công là hai giấy tờ bắt buộc cần công ty chuẩn bị. Tùy từng trường hợp công ty cần chuẩn bị thêm các giấy tờ khác:
+ Trường hợp công ty tiếp nhận thêm thành viên mới:
 • Quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty về việc tiếp nhận thành viên mới;
 • Các văn bản xác nhận về việc góp vốn của thành viên mới vào công ty;
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc
 • Bản sao các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên mới nếu là cá nhân;
 • Văn bản chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với công ty.
Lưu ý: Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
+ Trường hợp công ty thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp:
 • Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng minh được việc chuyển nhượng hoàn tất;
 • Quyết định thành lập, GCN đăng ký doanh nghiệp,…bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên mới là cá nhân;
 • Văn bản chấp thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với công ty.
 • Trường hợp công ty thay đổi thành viên do thừa kế:
 • Giấy tờ xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
 • Giấy tờ chứng minh cá nhân hợp pháp của người thừa kế.
+ Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do phát sinh thành viên không thực hiện cam kết góp vốn
 • Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn với công ty kèm theo danh sách các thành viên còn lại của công ty.
 • Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên sẽ cần ghi rõ những nội dung sửa đổi trong Điều lệ công ty.
+ Trường hợp công ty đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp:
 • Hợp đồng tặng cho phần vốn góp của thành viên;
 • Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên mới là cá nhân;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng ý về việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty.

Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty hợp danh

 • Thành phần hồ sơ công ty cần chuẩn bị khi thay đổi thành viên:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty về việc thay đổi thành viên;
 • Danh sách các thành viên của công ty hợp danh ;
 • Bản sao một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên hợp danh mới.
Lưu ý: Người đại diện pháp luật của công ty sẽ chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi thành viên hợp danh của công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
Công ty sẽ nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp hoặc qua mạng điện tử. Khi nhận thông báo từ phía công ty, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi giấy biên nhận, đồng thời kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho công ty.
doi-thanh-vien-cong-ty-min

Thay đổi cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

Công ty cổ phần cần tối thiểu bao gồm 3 cổ đông sáng lập khi thành lập. Cổ đông sáng lập của công ty là cổ đông góp vốn được ghi tên trong sổ cổ đông và Điều lệ của chính công ty. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, số lượng cổ đông của công ty cổ phần có thể thay đổi do cổ đông chuyển nhượng cổ phần hoặc góp thêm phần vốn góp. Để thực hiện các thủ tục thay đổi danh sách cổ đông của công ty cổ phần:

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm

+ Đối với trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do không thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đăng ký mua, Hồ sơ gồm:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phụ lục II-1 của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT;
 • Đối với công ty có Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư,…thì ngoài giấy tờ trên, công ty nộp kèm: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư, GCN đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp mẫu theo Phụ lục II-18 của Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.
+ Đối với trường hợp công ty thay đổi cổ đông sáng lập do các cổ đông chuyển nhượng cổ phần, Hồ sơ bao gồm:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ;
 • Danh sách kèm thông tin của các cổ đông sáng lập đã thay đổi ;
 • Các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với công ty.
 • Các công ty được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư,….thì cần nộp kèm theo: Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, GCN đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh.
+ Đối với trường hợp cổ đông sáng lập của công ty là tổ chức bị sáp nhập, bị tách hay hợp nhất vào công ty khác, Hồ sơ gồm:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với nội dung thay đổi thành vi;
 • Danh sách thông tin của các cổ đông sáng lập sau khi thay đổi;
 • Hợp đồng sáp nhập, quyết định tách công ty hay hợp đồng hợp nhất công ty;
 • Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với công ty.
 • Đối với các công ty có Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hay các giấy tờ khác tương đương thì phải nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế; và giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.
+ Đối với trường hợp tặng cho hay thừa kế cổ phần dẫn đến sự thay đổi thành viên cổ đông, Hồ sơ gồm:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ;
 • Danh sách kèm theo thông tin của các cổ đông sáng lập sau khi thay đổi ;
 • Hợp đồng tặng cho hay bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế cổ phần hợp pháp;
 • Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.
 • Đối với doanh nghiệp có được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư thì cần nộp kèm theo: Bản sao của Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; và giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện các thủ tục thay đổi cổ đông

Trường hợp công ty thay đổi thông tin cổ đông, công ty phải gửi Thông báo thay đổi đến Phòng ĐKKD trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi kèm theo các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.
Đại diện pháp luật của công ty sẽ nộp hồ sơ thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc có thể ủy quyền Việt Luật thực hiện các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong 03 ngày làm việc.
 • Trường hợp công ty có thay đổi về thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần mà không thông báo sẽ bị xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của Việt Luật 

Việt Luật hiện nay là đơn vị cung cấp các dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi với đội ngũ luật sư có chuyên môn tốt, kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp nói riêng và pháp lý nói chung, sự tận tình, chúng tôi tin rằng có thể cung cấp đến quý công ty dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý. Việt Luật sẽ cam kết thực hiện những công việc sau trong quá trình công ty sử dụng dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Việt Luật.

– Việt Luật tư vấn đến quý công ty quy trình, thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh từ khi bắt đầu dịch vụ đến lúc hoàn tất các thủ tục và doanh nghiệp nhận được giấy đăng ký doanh nghiệp với thông tin mới.

– Việt Luật tư vấn những nội dung mà quý công ty dự định thay đổi và tìm cách mang lại lợi ích cũng như hạn chế rủi ro với nội dung quý công ty muốn thay đổi

– Việt Luật hướng dẫn quý công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu thay đổi thành viên.

– Việt Luật sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi và gửi cho doanh nghiệp tham khảo sau đó ký và đóng dấu

– Việt Luật trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh thay mặt cho quý công ty

– Việt Luật theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa theo yêu cầu từ các chuyên viên pháp lý để hoàn tất đúng và đủ hồ sơ

– Việt Luật nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới đã được thay đổi và chuyển tới quý công ty

– Việt Luật tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi công ty thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Quý công ty nếu tin tưởng và mong muốn sử dụng dịch vụ của Việt Luật vui lòng liên hệ tới hotline: 0965.999.345/0985.989.256 để được tư vấn miễn phí. Một số trường hợp đặc biệt, quý công ty có thể đến văn phòng của chúng tôi tại Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà Nội để được tư vấn trực tiếp.

Những thông tin liên quan đến thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đã được Việt Luật giới thiệu chi tiết. Với những vướng mắc công ty cần tư vấn thêm, quý công ty có thể phản hồi lại qua hotline đã cung cấp hoặc qua website: https://tuvanvietluat.com/. Việt Luật hy vọng có cơ hội để có thể được phục vụ quý công ty.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ