Tăng vốn điều lệ công ty

Trong quá trình phát triển của một công ty, sẽ phát sinh nhu cầu tăng vốn điều lệ của công ty nhằm mở rộng quy mô kinh doanh và nâng cao giá trị công ty. Vì vậy với bài viết sau Việt Luật sẽ giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty.

Tăng vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Vậy tăng vốn điều lệ chính là tăng tổng giá trị phần vốn góp mà các thành viên đã góp trong công ty TNHH 2 thành viên; là tăng tổng giá trị tài sản đã góp của chủ sở hữu trong công ty TNHH 1 thành viên; là tăng tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán trong công ty cổ phần.

Nếu vốn điều lệ của công ty tại thời điểm thành lập là vốn cam kết góp thì vốn điều lệ khi công ty tăng vốn là vốn thực được rót vào thị trường.

Tăng vốn điều lệ để làm gì?

Tăng vốn điều lệ của công ty là thủ tục cho thấy tăng trưởng tích cực của công ty. Việc tăng vốn điều lệ nhằm:

 1. Tăng năng lực tài chính cho công ty. Khi tài chính của công ty tăng lên thì công ty sẽ có điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, tạo ra cơ hội để hợp tác với các đối tác có quy mô lớn.
 2. Tăng thêm số lượng thành viên góp vốn cho công ty. Các thành viên góp vốn vào công ty sẽ tăng khả năng chịu trách nhiệm của công ty trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ với khách hàng, đối tác.
 3. Tăng tính ổn định cho công ty. Công ty sẽ có thêm kinh phí để đầu tư cho công ty, để thực hiện các chiến lược quản trị doanh nghiệp.
 4. Ngoài ra các công ty có vốn điều lệ cao sẽ dễ tiếp cận với các khoản đảm bảo từ ngân hàng, giúp các công ty có lợi thế khi thực hiện kỹ quỹ vốn hay vay vốn để thực hiện dự án lớn.

Các hình thức tăng vốn điều lệ công ty

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp sẽ có hình thức tăng vốn điều lệ khác nhau:

Hình thức tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH 1 thành viên

 • Chủ sở hữu có thể góp thêm vốn, tài sản và làm tăng vốn điều lệ
 • Chủ sở hữu thêm vốn góp của người khác bằng hình thức góp vốn, tài sản cố định ( có thể là máy móc, nhà xưởng,..vv) làm tăng vốn điều lệ đồng thời chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

 • Các thành viên trong công ty có thể góp thêm vốn, tài sản để tăng vốn điều lệ công ty
 • Công ty huy động thêm vốn góp của thành viên bên ngoài làm tăng vốn nhưng không tăng không quá 50 thành viên tổng thành viên trong công ty.
 • Công ty tăng vốn góp của thành viên trong công ty và tăng hơn 50 thành viên và làm thay đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Công ty cổ phần huy động thêm vốn bằng các hình thức sau đây:

 • Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ
 • Chào bán cổ phần ra công chúng
 • Chi trả cổ tức bằng cổ phần

Lưu ý : Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

Thủ tục tăng vốn điều lệ

Bước 1:  Quyết định hình thức tăng vốn điều lệ công ty và tiến hành tăng vốn điều lệ theo quy định. Lưu ý việc tăng vốn điều lệ được thực hiện bằng hình thức tăng vốn thành công sau đó mới tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh.

Bước 2:  Soạn thảo hồ sơ đăng ký tăng vốn, thay đổi vốn điều lệ theo quy định

Bước 3:  Nộp hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ lên sở kế hoạch và đầu tư cấp tỉnh thành phố

Bước 4:  Sau 05 -07 ngày làm việc  nếu hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ doanh nghiệp sẽ được phép cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu hồ sơ không hợp lệ doanh nghiệp sẽ bị thông báo sửa đổi hồ sơ

Bước 5:  Công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia. Theo quy định doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi lên cổng thông tin điện tử quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ

Loại hình doanh nghiệp Các hình thức tăng vốn Thẩm quyền quyết định tăng vốn Hồ sơ tăng vốn điều lệ
Công ty TNHH 1 thành viên – Chủ sở hữu công ty góp thêm vốn

– Huy động thêm vốn góp của người khác (trong trường hợp này phải làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty

Chủ sở hữu công ty – Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên – Tăng vốn góp của thành viên

– Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Hội đồng thành viên – Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Danh sách thành viên công ty

– Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục

Công ty Cổ phần – Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu

– Chào bán cổ phần riêng lẻ.

– Chào bán cổ phần ra công chúng

– Chi trả cổ tức bằng cổ phần

Đại hội đồng cổ đông – Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

– Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục

Công ty hợp danh – Thành viên hợp danh tăng vốn góp

– Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn.

Hội đồng thành viên – Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Danh sách thành viên công ty hợp danh

– Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục

Doanh nghiệp tư nhân Chủ doanh nghiệp tư nhân góp thêm vốn Chủ doanh nghiệp tư nhân –  Thông báo về việc thay đổi vốn đầu tư

– Giấy ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục

Trình tự nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ

Bước 1: Nộp hồ sơ online tại website cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Bước 2: Đóng lệ phí nhà nước về đăng bố cáo công khai thông tin công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội.

Bước 4: Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới sau 1-2 ngày làm việc.

Một số lưu ý sau khi tăng vốn trong doanh nghiệp

 1. Nộp lại tờ khai môn bài bổ sung trước ngày 30/1 năm sau khi thực hiện xong thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty.
 2. Trường hợp tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức thuế môn bài của công ty, thì cần nộp bổ sung tiền thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

Mức thuế môn bài hiện tại như sau:

 • Đối với công ty có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/ năm
 • Đối với công ty có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/ năm
 1. Sửa đổi lại điều lệ công ty theo quy định
 2. Cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp mới cho các thành viên công ty
 3. Lập mới sổ đăng ký thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc sổ đăng ký cổ đông đối với công ty Cổ phần

Dịch vụ tăng vốn điều lệ của Việt Luật

Dưới đây là toàn bộ những nội dung công việc, công ty Việt Luật sẽ thực hiện thay quý khách hàng:

 1. Soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ đầy đủ theo quy định
 2. Đại điện theo ủy quyền nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền
 3. Nộp lệ phí nhà nước theo quy định
 4. Sửa đổi, bổ sung, giải trình hồ sơ của công ty theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền
 5. Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp
 6. Nhận kết quả từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Khi sử dụng dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty của Việt Luật, quý khách hàng sẽ được:

 1. Tư vấn miễn phí tất cả quy định pháp luật
 2. Hướng dẫn tăng vốn công ty
 3. Cung cấp các hồ sơ nội bộ của công ty như: Điều lệ sửa đổi, Sổ thành viên, Sổ cổ đông,…
 4. Đội ngũ luật sư có trình độ, nhiều kinh nghiệm tư vấn, thực hiện công việc.
 5. Chi phí hợp lý, có hợp đồng dịch vụ cam kết trách nhiệm và đảm bảo pháp luật.
 6. Việt Luật trả giấy tờ, kết quả tận tay cho quý khách hàng, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian đi lại.

Công ty Việt Luật là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tăng vốn điều lệ công ty. Luôn đồng hành và giúp đỡ doanh nghiệp là phương châm làm việc của chúng tôi. Rất mong nhận được sự tin tưởng của quý khách hàng!

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ