Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh của mình, công ty cổ phần có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để phù hợp với thực tiễn như thay đổi địa chỉ công ty, thay đổi người vốn, thành viên công ty, tăng giảm vốn điều lệ…. Vậy thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Việt Nam theo quy định của luật doanh nghiệp mới nhất được thực hiện như thế nào?

1. Khái quát chung về công ty cổ phần

Công ty cổ phần (CTCP) là một mô hình kinh doanh được hình thành dựa trên sự góp vốn của cổ đông trong công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
CTCP có số lượng thành viên ít nhất là 3 cổ đông và không giới hạn số lượng tối đa. Các cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số cổ phần mà mình sở hữu trong công ty.
CTCP có thể được tổ chức quản lý theo một trong hai mô hình:
– Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát.
– Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc.
Trong Hội đồng quản trị có thành viên độc lập và Ban kiểm toán nội nội. Xem chi tiết vê đặc điểm của công ty cổ phần tại đây

2. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung ĐKKD của công ty thì đại diện công ty tiến hành chuẩn bị hồ sơ và nộp đến cơ quan có thẩm quyền để thay đổi nội dung ĐKKD để phù hợp với hoạt động cũng như quy mô của công ty:

2.1. Hồ sơ thay đổi nội dung ĐKKD

Người đại diện của CTCP tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD. Hồ sơ bao gồm:
  •  Thông báo thay đổi ĐKKD theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Việc thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền là động thái thông báo để cơ quan nhà nước quản lý được các hoạt động thay đổi ĐKKD của doanh nghiệp.
  •  Quyết định về việc thay đổi ĐKKD của Đại Hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị trong CTCP. CTCP khi có nhu cầu thay đổi ĐKKD thì phải thể hiện ý chí, mong muốn của mình thông qua các quyết định của ĐHĐ cổ đông hay HĐQT của công ty. Đây là cơ quan quyết định cao nhất cũng như cơ quan quản lý của công ty, đại diện, thay mặt cho các thành viên công ty quyết định vấn đề thay đổi nội dung ĐKKD của công ty.
  •  Bản sao biên bản họp về thay đổi ĐKKD của ĐHĐCĐ hay HĐQT. Cần phải có biên bản họp để chứng minh việc CTCP tiến hành họp các thành viên để quyết định các vấn đề quan trọng của công ty, kết thúc cuộc họp chính là quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT.
  •  Các giấy tờ chứng thực cá nhân của những người liên quan trực tiếp đến việc thay đổi nội dung ĐKKD của công ty.
  •  Hợp đồng ủy quyền và giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền theo quy định pháp luật.
  •  Các giấy tờ cần thiết khác tùy vào thực tế theo quy định.

2.2. Trình tự thay đổi

Bước 1: CTCP sau khi đã chuẩn bị hồ sơ thì tiến hành nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư mà CTCP đặt trụ sở. Công ty có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ của Phòng ĐKKD hoặc có thể nộp quan mạng theo trình tự quy định trên Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN.
Bước 2: Phòng ĐKKD nhận hồ sơ và tiến hành xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và tiến hành thay đổi nội dung ĐKKD của công ty.
Lưu ý: Nếu từ chối thay đổi nội dung ĐKKD vào hồ sơ ĐKDN thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết và yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hợp lệ.

2.3. Lệ phí

– Theo quy định của Bộ Tài chính thì lệ phí thay đổi nội dung ĐKKD là 100.000 đồng/lần.
Việc thay đổi nội dung ĐKKD của CTCP phải được tiến hành theo đúng hồ sơ và thời hạn do pháp luật quy định. Nếu bạn đọc còn thắc mắc về vấn đề này xin hãy liên hệ tới dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói tại Việt Luật  để đội ngũ chuyên viên chúng tôi tư vấn miễn phí cho bạn.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ