Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì?

Giấy chứng nhận ĐKKD là gì? Giống như mỗi con người khi được sinh ra đều có giấy khai sinh thì với doanh nghiệp cũng vậy, để biết một doanh nghiệp mới được thành lập hợp pháp thì phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.