Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện nay Luật không cấm việc doanh nghiệp có thể tự ý kinh doanh các ngành nghề. Nhưng trong trường hợp doanh nghiệp có ý định bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty. Thì cần phải tiến hành các hồ sơ thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thông báo với sở kế hoạch và đầu tư. Chính vì vậy nên khi bạn có sự thay đổi trong mục này doanh nghiệp cần làm hồ sơ thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty.

Để doanh nghiệp hiểu rõ hơn Việt Luật xin mời quý doanh nghiệp theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để nắm rõ thông tin chi tiết.

thay-doi-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh
Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

Quyền bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật đầu tư 2020 đều quy định doanh nghiệp được quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Các nhà đầu tư được quyền thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh các ngành, nghề mà Luật đầu tư không cấm. Do vậy, doanh nghiệp được quyền tự do bổ sung và thay đổi ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đã đăng ký. Quyền được thay đổi ngành nghề kinh doanh chính là một phần quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Lưu ý: Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Luật đầu tư, Doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

Điều kiện để bổ sung ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Để có thể thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, các doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:
 • Ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến bổ sung phải nằm trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam, trường hợp ngành nghề không nằm trong hệ thống ngành thì phải được quy định cụ thể tại văn bản pháp luật chuyên ngành.
 • Ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến bổ sung không được trùng với ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký mã ngành nhưng thiếu nội dung thì nếu doanh nghiệp muốn bổ sung sẽ phải rút mã ngành cũ và điều chỉnh lại lại mã ngành theo mong muốn.
 • Ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến bổ sung trường hợp nếu thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp phải đảm bảo có thể đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Đối với các doanh nghiệp khi thành lập chưa đăng ký số điện thoại/email/fax, khi thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh phải kèm theo việc bổ sung thông tin về số điện thoại/email của công ty mình.

Ví dụ: với ngành “Kinh doanh bất động sản” yêu cầu vốn pháp định của các doanh nghiệp phải tối thiểu 20 tỷ. Hiện tại nếu doanh nghiệp đang có vốn điều lệ 10 tỷ và muốn bổ sung thêm ngành này vào các ngành nghề kinh doanh của mình thì đồng thời, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ lên tối thiểu 20 tỷ.

Để thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần phải tiến hành thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời gian 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty.

Lưu ý:

Tại Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Đầu tư 2020 chính thức thay thế Luật Đầu tư 2014 vào ngày 17/6/2020. Theo đó,  pháp luật cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

 • Kinh doanh các dịch vụ đòi nợ
 • Kinh doanh các chất ma túy theo phụ lục I của Luật đầu tư;
 • Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật được quy định tại Phụ lục II của Luật Đầu Tư;
 • Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật đầu tư;
 • Kinh doanh mại dâm;
 • Kinh doanh, mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
 • Hoạt động kinh doanh có liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
 • Kinh doanh pháo nổ.

Doanh nghiệp được phép kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm theo quy định hiện nay, với những ngành nghề hiện nay chưa có trong hệ thống ngành kinh tế và không phải ngành nghề bị cấm thì khi đăng ký bổ sung cần thông báo đến Tổng cục thống kê để bổ sung ngành nghề mới vào hệ thống ngành nghề kinh tế của cả nước.

Quy trình thủ tục thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty

Bước 1: Việt Luật sẽ tư vấn và thay mặt khách hàng chuẩn bị hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định.

 Bước 2: Việt Luật nhận ủy quyền từ khách hàng và tiến hành nộp hồ sơ online qua trang dangkykinhdoanh.gov.vn

Bước 3: Sau 03-05 ngày làm việc Việt Luật đại diện ủy quyền từ khách hàng nhận kết quả

Bước 4: Việt Luật tiến hành soạn thảo hồ sơ công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin điện tử quốc gia và đóng lệ phí công bố cũng như thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định.

Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Để thông báo bổ sung cũng như thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ như sau
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Biên bản họp của công ty về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh đối với công ty TNHH và Công ty cổ phần, công ty hợp danh
 • Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cụ thể là thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty;
 • Đối với các công ty được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hay các giấy tờ giá trị tương đương thì ngoài các giấy tờ trên, công ty cần phải nộp kèm theo: Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.
 • Giấy ủy quyền cho Việt Luật thực hiện các thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục bản sao: Đối với công dân Việt Nam có thể là căn cước công dân, chứng minh nhân dân hay Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực; Đối với người nước ngoài có thể là hộ chiếu nước ngoài, giấy tờ giá trị thay thế hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Ngoài các tài liệu trên, đối với việc doanh nghiệp đăng ký các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp được quyền đăng ký ngành nghề trước. Sau đó khi hoàn tất thủ tục đăng ký, doanh nghiệp sẽ thực hiện các điều kiện kinh doanh và xin phép từng điều kiện cụ thể.

Đối với các ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định: Công ty bắt buộc phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc cao hơn vốn pháp định của các lĩnh vực hoạt động trong đăng ký kinh doanh của công ty. Nếu trường hợp công ty phải hậu kiểm, công ty cần xuất trình văn bản xác nhận vốn pháp định như giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, giấy chứng nhận ký quỹ, báo cáo tài chính của công ty hay Văn bản xác nhận vốn pháp định của Ngân hàng Thương mại theo quy định,…

Đối với các ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề: Công ty phải đảm bảo quá trình hoạt động phải có đầy đủ chứng chỉ hành nghề (trường hợp không phải là thành viên công ty thì công ty cần nộp kèm theo Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm).

Lưu ý :

 • Sau khi công ty được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề thì công ty bắt buộc phải thông báo công khai ở Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Công bố nội dung thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ cần thực hiện các thủ tục công bố công khai tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trừ những trường hợp thay đổi nội dung của các địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện.
 • Thời hạn công bố là trong vòng 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận bổ sung, thay đổi ngành nghề mới sẽ phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia:

Lệ phí công bố sẽ là: 100.000 đồng/lần thay đổi

Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp GCN thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp đến cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan BHXH; định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan ĐKKD cung cấp các thông tin mà doanh nghiệp phải công khai theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lưu ý về việc áp mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • Đối với những ngành nghề được quy định trong mã ngành kinh tế Việt Nam khi bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp phải thực hiện áp mã ngành nghề kinh doanh theo mã ngành cấp 4 đối với các ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Đối với những mã ngành theo pháp luật chuyên ngành: doanh nghiệp ghi nhận ngành nghề theo văn bản pháp luật chuyên ngành và tìm mã tương ứng và áp vào mã ngành cấp 4 trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Đối với ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề: doanh nghiệp tìm mã tương ứng áp vào mã ngành cấp 4 và thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề mà không cần cung cấp chứng chỉ hành nghề ngay tại thời điểm nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Những lưu ý khi thay đổi ngành nghề kinh doanh:

Để có thể thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh một cách nhanh chóng và đúng thủ tục pháp lý, doanh nghiệp cần phải lưu ý những điều sau đây:
 • Doanh nghiệp phải nắm được ngành nghề thay đổi, bổ sung thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không? Và điều kiện kinh doanh của ngành nghề đó như thế nào?
 • Doanh nghiệp thực hiện mã hóa ngành nghề kinh doanh mong muốn thay đổi, bổ sung về mã ngành nghề kinh doanh cấp 4 đúng với quy định tại hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam.
 • Đối với một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, nếu thay đổi bổ sung ngành nghề doanh nghiệp này, doanh nghiệp cần điều chỉnh vốn để đáp ứng điều kiện về vốn pháp định của ngành nghề.
 • Đối với trường hợp thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh thì doanh nghiệp cần xin giấy phép con trước khi hoạt động kinh doanh.
 • Đối với ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp không còn nhu cầu hoạt động kinh doanh hoặc đã được sửa đổi hay xóa bỏ theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg thì cần xóa bỏ hoặc sửa đổi ngành nghề theo đúng quy định pháp luật hiện nay.

Lưu ý: Sau khi thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp có được xuất hóa đơn cho ngành nghề không đăng ký kinh doanh hay không?
– Đặc biệt doanh nghiệp có quyền xuất hóa đơn  VAT ngoài ngành nghề đã được đăng ký sau khi đã thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bổ sung ngành nghề mới và được quyết định.

Theo Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư, trường hợp công ty xuất hóa đơn không đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, nếu ngành nghề đó không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hay bị cấm kinh doanh thì:

 • Doanh nghiệp được xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu
 • Doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế đầu vào
 • Doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành nghề, nếu còn tiếp tục kinh doanh mặt hàng chưa có trong giấy đăng ký kinh doanh

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh của Việt Luật

Với những công ty không có bộ phận pháp lý doanh nghiệp để có thể thực hiện việc thay đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh sẽ mất khá nhiều thời gian, công sức. Vì những khó khăn, bất tiện mà hầu hết các công ty hiện nay thường ủy quyền hay thực tế hơn là thuê đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý như bổ sung ngành nghề kinh doanh thay công ty thực hiện mọi công việc liên quan đến thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề. Đến với Việt Luật quý sẽ được cung cấp dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm:
 • Việt Luật tư vấn về cách áp mã ngành nghề kinh doanh, về các điều kiện kinh doanh ngành nghề phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp và quy định của pháp luật.
 • Việt Luật tư vấn mã hóa các ngành nghề chưa có mã trong hệ thống mã ngành của Việt Nam cho quý công ty.
 • Việt Luật soạn hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề cho quý công ty.
 • Việt Luật đại diện quý công ty thực hiện thủ tục với cơ quan nhà nước liên quan tới việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Việt Luật thực hiện công bố thông tin thay đổi sau thay đổi, bổ sung ngành nghề cho quý công ty.
 • Việt Luật hướng dẫn các thủ tục sau thay đổi, bổ sung ngành nghề cho quý công ty.
 • Việt Luật tư vấn, hỗ trợ quý doanh nghiệp xin giấy phép con đối với một số ngành, nghề có điều kiện cụ thể.
Mọi thông tin liên quan đến thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Việt Luật để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết qua hotline: 0965.999.345 /0985.989.256
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ