Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn (điện tử)

Trong thời gian gần đây có rất nhiều bạn đọc và quý khách hàng của Việt Luật liên hệ tìm hiểu về loại hình hóa đơn điện tử, vậy hóa đơn điện tử là gì? Cách đăng ký loại hóa đơn này như thế nào?