Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Khi lựa chọn loại hình doanh nghiệp thì cần lưu ý những vấn đề gì? Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp luôn là vấn đề đau đầu đối với chủ thể kinh doanh.