Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì

Trong quá trình hoạt động của mỗi doanh nghiệp thì người đại diện pháp luật đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công ty. Họ nắm giữ các chức danh và đưa ra các quyết định ảnh hưởng tới sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Vậy người đại diện pháp luật là gì? Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật hiện nay là gì? Xin mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để nắm bắt thông tin chi tiết.

Người đại diện theo pháp luật là gì?

Dựa theo căn cứ vào điều 12 Luật doanh nghiệp thì Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật thực chất là 1 người đứng 1 trong các chức danh như giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, hay 1 chức danh nào đó khác trong công ty. Người này sẽ được bầu bởi các thành viên, các cổ đông trong công ty được sự tín nhiệm của của các cổ đông và tiến hành quản lý các hoạt động doanh nghiệp.

Tiêu chí lựa chọn người đại diện pháp luật công ty

Người đại diện pháp luật công ty đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp chính vì vậy khi lựa chọn cần phải dựa vào các tiêu chí sau đây:

Phải là người có tuổi từ 18 trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không chịu án phạt tù hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Không thuộc trong các đối tượng không được phép thành lập doanh nghiệp như: sĩ quan, công an, giáo viên, công chức, viên chức nhà nước,…

Không thuộc đối tượng bị cấm đầu tư theo luật đầu tư có quy định

Phải là người có phẩm chất tốt, có tư chất lãnh đạo, làm việc khoa học, hiệu quả đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.

Các câu hỏi liên quan đến người đại diện pháp luật

Sau khi thành lập doanh nghiệp có thể thay đổi người đại diện pháp luật hay không?

Trả lời: Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp vẫn có thể tiến hành thay đổi người đại diện pháp luật, khi thay đổi người đại diện pháp luật phải được sự đồng ý của chủ sở hữu, các thành viên hội đồng thành viên công ty.  Và sau khi thay đổi doanh nghiệp cần phải làm hồ sơ thông báo cho sở kế hoạch và đầu tư được biết để làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi người đại diện pháp luật theo quy định.

>> Tham khảo: Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật

Một công ty có thể có bao nhiêu người đại diện pháp luật?

Trả lời:  Theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2020 có quy định. Doanh nghiệp có thể quyết định số lượng người đại diện pháp luật không giới hạn, sao cho phù hợp với tình hình của doanh nghiệp,  khi làm bổ sung người đại diện pháp luật cần phải thông báo cho sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp hoạt động.

Người đại diện pháp luật có được đồng thời là chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty hay không?

Trả lời: Người đại diện có thể là chủ sở hữu, thành viên góp vốn hoặc cổ đông trong công ty hoặc cũng có thể không thuộc các đối tượng này (trường hợp này được gọi là thuê người đại diện pháp luật).

Người đại diện pháp luật có những chức năng gì?

Trả lời: Chức năng của người đại diện pháp luật phụ thuộc vào tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp.  Mỗi doanh nghiệp sẽ quy định nhiệm vụ chức năng cụ thể của người đại diện pháp luật và được quy định cụ thể trong điều lệ công ty. Thường thì chức năng và công việc của người đại diện pháp luật là xử lý các công việc có liên quan đến quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kỹ kết các báo cáo tài chính, hợp đồng, hoặc các hợp đồng sổ sách giấy tờ,..vv

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ