Hỏi đáp

Tổng đài tư vấn Việt Luật chuyên giải đáp thông tin pháp luật, Luật Doanh nghiệp, Luật hình sư, Luật lao động, hôn nhân gia đình,…vv

Cổ phần phổ thông là gì?

Cổ phần phổ thông là gì?

 Cổ phần là vấn đề pháp lý cơ bản của công ty cổ phần. Cổ phần mang bản chất là quyền tài sản được thể hiện bằng cổ phiếu, nó là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ của công ty. Vốn điều lệ chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần