Biểu mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Biểu mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

 Biểu mẫu thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

 Biểu mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên

 Biểu mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh 1 thành viên

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo về việc bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

 Biểu mẫu thông báo về việc bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo về việc cho thuế doanh nghiệp tư nhân

 Biểu mẫu thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

 Biểu mẫu thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty

 Biểu mẫu thông báo về mẫu con dấu doanh nghiệp,chi nhánh,văn phòng đại diện công ty

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu, số lượng con dấu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty

 Biểu mẫu thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu, số lượng con dấu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo về việc hủy mẫu con dấu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện công ty

 Biểu mẫu thông báo về việc hủy mẫu con dấu doanh nghiệp,chi nhánh,văn phòng đại diện công ty

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty

 Biểu mẫu thông báo đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện công ty ở nước ngoài

 Biểu mẫu thông báo hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện công ty ở nước ngoài

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký  hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện công ty, địa điểm kinh doanh công ty

 Biểu mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh công ty

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh công ty

 Biểu mẫu giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh công ty

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

 Biểu mẫu thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 Biểu mẫu giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 Biểu mẫu giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

 Biểu mẫu giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánhvăn phòng đại diệnđịa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

 Biểu mẫu giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánhvăn phòng đại diệnđịa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpGiấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánhvăn phòng đại diệnGiấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

 Biểu mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpGiấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánhvăn phòng đại diệnGiấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanhtiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệpchi nhánhvăn phòng đại diệnđịa điểm kinh doanh

 Biểu mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanhtiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệpchi nhánhvăn phòng đại diệnđịa điểm kinh doanh

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánhvăn phòng đại diệnđịa điểm kinh doanh

 Biểu mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánhvăn phòng đại diệnđịa điểm kinh doanh

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

 Biểu mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

 Biểu mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Biểu mẫu giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 Biểu mẫu thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

 Biểu mẫu thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

 Biểu mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Xem hoặc tải xuống

 Biểu mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh

 Biểu mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận hộ kinh doanh

Xem hoặc tải xuống

 

         Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

  • TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
  • TP. HCM liên hệ: 0938.234.777 Ms.Sương để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn thành lập công ty  uy tín – giá ưu đãi nhất.