Đăng ký bản quyền tác giả – bản quyền tác phẩm

Bảo hộ quyền tác giả hay đăng ký bản quyền tác giả là bảo hộ quyền của người sáng tạo ra các tác phẩm, chống lại sự sao chép của người thứ 3 – người chiếm đoạt và sử dụng hình thức mà tác giả thể hiện sự sáng tạo của mình. Chính vì vậy tác giả cần phải đăng ký bản quyền tác giả, cho mỗi tác phẩm mình sáng tạo ra. Vậy để bảo vệ quyền tác giả thì cần phải làm gì. Hồ sơ thủ tục cụ thể ra sao. Việt Luật xin mời quý khách hàng theo dõi bài viết dưới đây để nắm rõ thông tin cụ thể nhất.

Khái niệm về quyền tác giả – tác phẩm

Quyền tác giả hay còn được gọi là tác quyền hoặc bản quyền – là một thuật ngữ được nhắc đến rất nhiều từ trước đến nay, quyền tác giả được hiểu là quyền của một tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm mà mình sáng tạo ra hoặc sở hữu nó.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả tác phẩm

Còn tác phẩm là sản phẩm sáng tạo từ trí tuệ trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật hoặc khoa học được thể hiện thông qua bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Tác phẩm gồm có nhiều loại, gồm tác phẩm nguyên gốc, tác phẩm phái sinh và tác phẩm đã được công bố.

Qua đó, có thể thấy ngay được quyền tác giả được sử dụng để bảo vệ các tác phẩm mang tính chất sáng tạo tinh thần, sáng tạo văn hóa để không bị vi phạm bản quyền, chẳng hạn như các tác phẩm văn học, âm nhạc, hội họa, … và một số chương trình truyền thanh. Quyền này là để bảo vệ các quyền lợi cho cá nhân và những lợi ích về kinh tế cho tác giả trong mối liên hệ với những tác phẩm đó.

Quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản.

* Quyền nhân thân

Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

– Đặt tên cho tác phẩm;

– Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

– Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

– Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

* Quyền tài sản

Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

– Làm tác phẩm phái sinh;

– Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

– Sao chép tác phẩm;

– Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

– Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

– Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Vì sao phải đăng ký quyền tác giả – tác phẩm

Như chúng ta đã biết hiện nay nhà nước đã quy định việc các tác giả sau khi sáng tác ra 1 tác phẩm nên tiến hành đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với mỗi tác phẩm của mình. Việc này sẽ giúp bản thân người sáng tác khẳng định việc sở hữu và quyền tự quyết của mình đối với mỗi tác phẩm mang làm ra. Và việc này sẽ được pháp luật bảo vệ bằng những căn cứ chứng minh trong hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.

Quyền tác giả được bảo hộ tại thời điểm được Cục bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và thiết lập bản quyền cho tác giả – chủ sở hữu tác phẩm đó.

Tuy nhiên, quyền tác giả không hề phát sinh tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, mà ngay từ khi tác phẩm được sáng tạo ra và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định; không phụ thuộc vào nội dung, chất lượng và hình thức của tác phẩm; không cần biết tác phẩm đã được công bố hay chưa được công bố, đã được đăng ký hay chưa được đăng ký, thì ngay khi tác phẩm được thể hiện ra ngoài trên một vật chất nhất định là tác phẩm đó đã được bảo hộ rồi.

Như vậy có thể thấy rằng quyền tác giả phát sinh ngay tại thời điểm tác phẩm đó ra đời và được thể hiện trên một bề mặt vật chất nhất định, miễn là tác phẩm đó được lưu lại bằng bất cứ phương tiện gì, thì dù đã công bố hay chưa công bố sẽ đều phát sinh quyền tác giả. Bởi vậy mới nói, sự xuất hiện của tác phẩm chính là căn cứ làm phát sinh quyền tác giả chứ không phải ngày đăng ký bảo hộ hay là ngày được cấp văn bằng bảo hộ mới là thười điểm phát sinh quyền tác giả, việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả chỉ là một căn cứ để dễ dàng chứng minh tác phẩm có từ thời điểm nào khi xảy ra tranh chấp chứ không hoàn toàn có quyền quyết định thời điểm được bảo hộ tác quyền.

Việc đăng ký bản quyền sẽ giúp tác giả tránh được việc các đối tượng xấu ăn cắp bản quyền của tác giả làm sản phẩm của họ. Chính vì vậy sẽ gây ra khó đối với quyền tự quyết đối với tác phẩm do tác giả sáng tác ra.

Trên thục tế pháp luật chỉ bảo vệ được lợi ích các tác phẩm của các nhà sáng tác khi họ tiến hành làm hồ sơ thủ tục bảo hộ tác phẩm của mình làm ra. Nếu tác giả không tiến hành làm thủ tục bào hộ quyền tác giả-  tác phẩm đối với sản phẩm mình làm ra thì nhà nước sẽ không có căn cứ để chứng minh và xác định được tác phẩm đó là của bạn.

Tóm lại: Từ những lý do trên để thấy được việc bảo hộ quyền tác giả –  tác phẩm là quan trọng không thể thiếu đối với mỗi nhà sản xuất văn, báo chí, tạp chí hiện nay.

 Những chủ thể được quyền đăng ký bảo hộ

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, tác giả hoặc chủ sở hữu được phép đăng ký bản quyền bao gồm:

– Các tổ chức, cá nhân có các sản phẩm thuộc đối tượng bảo hộ quyền tác giả như người trực tiếp làm ra sản phẩm trí tuệ và chủ sở hữu quyền tác giả

– Tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả đã nói ở trên bao gồm các tổ chức, cá nhân có quốc tịch Việt Nam; tổ chức, cá nhân là người nước ngoài nhưng có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam và chưa từng được công bố tại bất kỳ quốc gia nào trước đó, trường hợp đã được công bố tại quốc gia khác thì phải được công bố đồng thời tại Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ ngày được công bố lần đầu tiên tại quốc gia khác; và tổ chức, cá nhân nước ngoài  có tác phẩm được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam và quốc gia người đó mang quốc tịch cùng là thành viên.

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

  1. Tài liệu cần cung cấp

Khách hàng cung cấp

STT Tên tài liệu Loại tài liệu Số lượng Ghi chú
1 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty (chủ sở hữu, nếu có) Bản scan 1 File mềm
2 CMTND/CCCD của (các) tác giả sáng tạo tác phẩm, chủ sở hữu (cá nhân) Bản scan 1 File mềm
3 Tác phẩm âm nhạc được thể hiện được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác. Bản in và đĩa CD 2 Gửi bản sao tác phẩm trước để chúng tôi tư vấn hồ sơ
4 Các thông tin khác về tác phẩm

– Mối quan hệ của tác giả và chủ sở hữu (ví dụ: nhân viên, thuê thiết kế) và hợp đồng (nếu có)

– Tên tác phẩm

– Thời gian hoàn thành tác phẩm (ngày, tháng, năm)

– Thời gian, địa điểm, hình thức công bố, link công bố (nếu đã công bố)

– Các yếu tố liên quan tác phẩm như thể loại nhạc, tiết tấu, hòa âm, nhịp độ.

File thông tin

Chúng tôi chuẩn bị và soạn thảo

  1. Giấy ủy quyền của chủ sở hữu cho chúng tôi đại diện nộp hồ sơ
  2. Giấy cam đoan của (các) tác giả
  3. Giấy tuyên bố của chủ sở hữu
  4. Quyết định/ Xác nhận giao nhiệm vụ/ Hợp đồng thuê sáng tạo
  5. Tờ khai đăng ký quyền tác giả
  6. Các tài liệu khác (nếu cần)

Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm

Tư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký Bản quyền tác giả

Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả; cung cấp Quý khách hàng các biểu mẫu phù hợp, cập nhật để Quý khách hàng sử dụng

Đại diện Quý khách hàng làm việc với Cục Bản quyền tác giả

Thay mặt Quý khách hàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ

Tiếp nhận Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả

Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận (Nếu có)

Thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền

  1. Chi phí
Nội dung Thời gian thực hiện thực tế Lệ phí nhà nước Phí dịch vụ CỘNG
Trường hợp 1: Xử lý thông thường

Phí đăng ký bản quyền tác giả cho 01 tác phẩm âm nhạc

3-4 tháng 100.000 3.000.000 3.100.000
Trường hợp 2: Xử lý trong thời gian yêu cầu

Phí đăng ký bản quyền tác giả cho 01 tác phẩm âm nhạc

1-1,5 tháng 100.000 5.000.000 5.100.000

Lưu ý: Phí nêu trên chưa gồm V.A.T

Quy trình thực hiện

Giai đoạn 1: Rà soát, phân loại hồ sơ (1 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ): Cục bản quyền rà soát, phân loại và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ

Nếu hồ sơ hợp lệ, Cục bản quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo Giai đoạn 2.

Nếu hồ sơ không hợp lệ: Cục bản quyền thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Quý Khách có 1 tháng để sửa đổi, bổ sung hồ sơ, nếu không bổ sung, sửa đổi hợp lệ hoặc bổ sung, sửa đổi không hợp lệ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả lại hồ sơ.

Giai đoạn 2: Thông báo kết quả (trong vòng 15 ngày làm việc):

Lưu ý: Thời gian trên thực tế thời gian thẩm định có thể kéo dài 3-4 tháng

Chúng tôi tin tưởng rằng các thông tin tư vấn trên đây sẽ hữu ích và đầy đủ với Quý Khách hàng. Nếu có bất kỳ vấn đề nào chưa rõ hoặc cần thêm thông tin, Quý Khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

* Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

– Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin.

– Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó.

– Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

Những quy định về Luật Sở hữu trí tuệ luôn là những quy định hết sức trừu tượng và lĩnh vực luật này chưa thực sự được áp dụng nhiều trong đời sống và được rất ít người biết đến. Chính vì lẽ đó mà viêc hiểu và tìm kiếm những bài viết hướng dẫn thi hành các quy định về sở hữu trí tuệ cũng khó khăn hơn, vậy nên việc tìm đến một đơn vị tư vấn uy tín là rất cấn thiết. Và Việt Luật tự tin là một đơn vị tư vấn lâu năm về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến pháp lý cũng như dịch vụ của Việt Luật, bạn đọc vui lòng liên hệ qua số điện thoại của Việt Luật để được hỗ trợ tận tình nhất!

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm, Việt Luật tự tin mang tới sự hài lòng quý khách mỗi khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
” Việt Luật rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong thời gián sớm nhất “.

Các quy trình soạn thảo, nộp hồ sơ và nhận giấy phép do Việt Luật thực hiện.

Đến với Việt Luật quý khách “KHÔNG ĐI LẠI, KHÔNG CHỜ ĐỢI

Quý khách muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:

  • TP.Hà Nội liên hệ: 0965.999.345 Ms.Liên (Email: congtyvietluathanoi@gmail.com)
  • TP. HCM liên hệ: 0909.608.102 Mr.Chính để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nhằm đưa ra dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác giả – tác phẩm  uy tín – giá ưu đãi nhất.
https://tuvanvietluat.com/bang-gia-dich-vu
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ