Thành lập địa điểm kinh doanh

Thành lập địa điểm kinh doanh là để tiến hành mở rộng mạng lưới phân bổ hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh sẽ hoạt động các ngành nghề mà công ty đã đăng ký. Tuy nhiên sẽ không phải là tất cả các ngành nghề mà chỉ là một số ngành cụ thể mà được lựa chọn từ các ngành nghề kinh doanh của công ty. Địa điểm kinh doanh sẽ là đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty và không có con dấu riêng.

Trước đây địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp chỉ được thành lập trong phạm vi cùng tỉnh với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, chi nhánh. Tuy nhiên bắt đầu từ 10/10/2018 doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Từ đây các doanh nghiệp có thể thoải mái trong việc mở rộng phạm vi kinh doanh mà không phải thực hiện các thủ tục kê khai thuế phức tạp. Bởi nếu doanh nghiệp thành lập chi nhánh sẽ phải thực hiện các thủ tục khá phức tạp còn đối với địa điểm kinh doanh thì thủ tục để thành lập và hoạt động lại đơn giản hơn.

Địa điểm kinh doanh là gì?

Theo pháp luật doanh nghiệp hiện tại, địa điểm kinh doanh sẽ là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh, địa điểm kinh doanh sẽ không có chức năng đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích của doanh nghiệp.

 • Địa điểm kinh doanh sẽ là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, tại đây có thể thực hiện các hoạt động giao dịch của công ty như trụ sở chính của công ty.
 • Địa điểm kinh doanh sẽ không có chức năng đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích của doanh nghiệp, một công ty có thể lập nhiều địa điểm kinh doanh trong phạm vi cả nước.
 • Địa điểm kinh doanh hoạch toán phụ thuộc vào công ty và không có con dấu của địa điểm của địa điểm kinh doanh.
 • Mã số địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh.

Do tính chất thuận lợi của địa điểm kinh doanh mà lại đáp ứng được nhiều nhu cầu nên ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn lập địa điểm kinh doanh nhiều hơn các mô hình chi nhánh hoặc văn phòng đại diện bởi chỉ nộp duy nhất thuế môn bài cho địa điểm kinh doanh.

thành lập địa điểm kinh doanh
Tư vấn thành lập địa điểm kinh doanh công ty

Đặc điểm của địa điểm kinh doanh

Theo quy định thì hiện nay phạm vi để doanh nghiệp thành lập các địa điểm kinh doanh được mở rộng hơn. Doanh nghiệp có thể mở địa điểm kinh doanh tại rất nhiều địa điểm cả trong và ngoài tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp sẽ phải nộp hồ sơ thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt điểm kinh doanh.

Do đó, doanh nghiệp có thể lựa chọn địa điểm kinh doanh ở nhiều địa bàn hơn và khác so với trụ sở chính của công ty:

 • Thành lập địa điểm kinh doanh cùng phường với trụ sở hoặc cùng quận với doanh nghiệp
 • Thành lập địa điểm kinh doanh cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với trụ sở doanh nghiệp;

Về ưu điểm của địa điểm kinh doanh so với văn phòng đại diện là: Văn phòng đại diện sẽ chỉ có chức năng đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích đó. Còn đối với địa điểm kinh doanh sẽ có cả chức năng kinh doanh và không có nghĩa vụ khai báo thuế. Thủ tục để chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh cũng gọn nhẹ, nhanh chóng hơn khi doanh nghiệp không còn nhu cầu kinh doanh. Hơn thế doanh nghiệp sẽ không phải làm các thủ tục chốt thuế, trả con dấu khi chấm dứt hoạt động như chi nhánh hay văn phòng đại diện. Vì vậy có thể thấy việc thành lập địa điểm kinh doanh sẽ có nhiều lợi ích và thuận tiện cho doanh nghiệp.

Điều kiện khi tiến hành thành lập địa điểm kinh doanh của công ty

Thứ nhất, vấn đề đặt tên cho địa điểm kinh doanh

 • Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh”. Ngoài ra công ty có thể thêm các cụm từ khác theo nhu cầu
 • Hiện nay, với quy định pháp luật doanh nghiệp, Tên của địa điểm kinh doanh được viết bằng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, có thể các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu, từ ghép của nghĩa tuy nhiên phải phát âm được.
 • Khi doanh nghiệp đăng ký lập địa điểm kinh doanh và đi vào hoạt động, doanh nghiệp sẽ đăng ký kèm theo Tên địa điểm kinh doanh tiếng nước ngoài và Tên viết tắt (nếu có).

Thứ hai, về việc đặt địa chỉ trụ sở chính của địa điểm kinh doanh

 • Ghi chi tiết địa chỉ điểm kinh doanh như việc ghi địa chỉ của thành lập công ty.
 • Nêu rõ, chính xác tránh tình trạng doanh nghiệp ghi nhầm dẫn đến việc doanh nghiệp phải xin hiệu đính vì hiện nay có rất nhiều địa chỉ thay đổi, tách hoặc ghép phường.
 • Trường hợp doanh nghiệp dự định đặt địa chỉ của địa điểm kinh doanh tại địa điểm này tuy nhiên chưa có số nhà, thì doanh nghiệp cần làm thủ tục đăng ký số nhà với nhà nước. Sau khi có số nhà thì doanh nghiệp mới có thể thực hiện thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh.
 • Khi đăng ký thành lập, doanh nghiệp cần lưu ý không được tiến hành đăng ký địa chỉ địa điểm kinh doanh tại Chung cư hay Nhà tập thể.

Thứ ba, ngành nghề kinh doanh của địa điểm kinh doanh

 • Ngành nghề của địa điểm kinh doanh hoạt động sẽ phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp
 • Không được đăng ký những ngành nghề kinh doanh cho địa điểm kinh doanh mà công ty không có
 • Trên giấy phép của địa điểm kinh doanh sẽ không thể hiện ngành nghề kinh doanh.
 • Địa điểm kinh doanh hoạt động về lĩnh vực nào thì đăng ký những ngành nghề lĩnh vực đấy, tránh đăng ký quá nhiều

Thứ tư, về người đứng đầu địa điểm kinh doanh

 • Điều kiện để có thể là người đứng đầu địa điểm kinh doanh tương tự với điều kiện của người đứng đầu doanh nghiệp.
 • Người đứng đầu địa điểm kinh doanh có thể là người đại diện theo pháp luật công ty cũng có thể thuê một người khác quản lý

Thứ năm, về kê khai và nộp thuế môn bài khi lập địa điểm kinh doanh

 • Theo quy định hiện hành, miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

+ Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

+ Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

 • Theo đó nếu doanh nghiệp vừa mới thành lập sau đó lập thêm địa điểm kinh doanh sẽ được miễn thuế môn bài năm đầu tiên
 • Đối với các địa điểm kinh doanh thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm không thuộc trường hợp được miễn thuế môn bài thì sẽ đóng ½ mức lệ phí môn bài
 • Hiện tại mức lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh là 1 triệu/năm.
 • Trước khi nộp thuế môn bài, doanh nghiệp cần nộp tờ khai môn bài cho địa điểm kinh doanh theo quy định.

Xem thêm :  Nên thành lập chi nhanh hay văn phòng đại diện công ty

Thứ sáu, những công việc phải làm sau khi thành lập địa điểm kinh doanh

 • Treo biển tên tại địa điểm kinh doanh đã đăng ký
 • Nộp tờ khai môn bài và đóng thuế môn bài theo quy định
 • Những chi phí thuê địa điểm hay chi phí điện nước của địa điểm kinh doanh sẽ được tính vào chi phí hợp của công ty
 • Nếu địa điểm kinh doanh hoạt động những ngành nghề có điều kiện thì cần phải xin giấy phép đủ điều kiện hoạt động: như nhà hàng thì phải xin giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, khách sạn thì cần có giấy phép phòng cháy chữa cháy và giấy phép an ninh trật tự xã hội,…

Quy trình thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

Bước 1: Việt Luật trao đổi, lấy thông tin từ khách hàng và chuẩn bị hồ sơ lập địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Việt Luật sẽ chịu trách nhiệm nộp hồ sơ quang mạng hoặc nộp hồ sơ trực tiếp gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thành phố. Thời gian: 3-5 ngày làm việc, kể từ ngày Việt Luật nhận được hồ sơ và giấy tờ hợp lệ.

Bước 3: Nhận kết quả làm công bố thông tin và trả kết quả cho khách hàng

Bước 4: Xin mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh khác tỉnh thành phố. Cơ quan có thẩm quyền cấp là chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở của địa điểm kinh doanh. Sở kế hoạch đầu tư cấp giấy phép cho hoạt động của địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

Hồ sơ lập địa điểm kinh doanh cùng tỉnh thành phố

 • Thông báo lập địa điểm kinh doanh;
 • Giấy tờ cá nhân bản sao chứng thực của người đứng đầu địa điểm kinh doanh: chứng minh thư nhân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 • Giấy ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ;
 • Bản sao đăng ký kinh doanh
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp ra quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp bắt buộc phải gửi thông báo thành lập đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở.
 • Trường hợp nếu quá hạn 10 ngày mà doanh nghiệp không gửi thông báo thành lập địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt trụ sở, thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật doanh nghiệp về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấp phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp phải nộp kèm theo:

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

Lưu ý: Đối với Quyết định thành lập địa điểm kinh doanh hiện nay không còn được sư dụng. Nhưng nếu trong trường hợp nội bộ doanh nghiệp cần rõ ràng các vấn đề thì vẫn nên tạo lập quyết định thành lập địa điểm kinh doanh để các thành viên, cổ đông trong công ty hiểu rõ và có căn cứ để xử lý công việc.

Hồ sơ xin cấp mã số thuế đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh thành phố

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp hoặc chi nhánh của doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh tại địa phương cấp tỉnh khác với địa phương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

 • Về đăng ký thuế:

+ Cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện đăng ký thuế để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh, gửi thông báo mã số thuế cho đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh và địa điểm kinh doanh biết để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh.

+ Mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

+ Khi địa điểm kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động theo thông tin cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang, cơ quan thuế được phân công quản lý thuế căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn cập nhật thông tin đăng ký của mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh tương ứng vào hệ thống TMS để thực hiện quản lý thuế theo quy định.

 • Về thông báo phát hành hóa đơn:

Đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng chung mẫu hóa đơn của đơn vị chủ quản cho từng địa điểm kinh doanh, gửi Thông báo phát hành hóa đơn của từng địa điểm kinh doanh cho cơ quan thuế được phân công quản lý thuế địa điểm kinh doanh.

 • Về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng:

+ Cơ quan thuế được phân công quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh hướng dẫn đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh để kê khai, nộp thuế phát sinh cho từng địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi đơn vị chủ quản đóng trụ sở với cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh.

Câu hỏi thường gặp khi lập địa điểm kinh doanh

Thành lập địa điểm kinh doanh mất bao nhiêu ngày?

 • Thủ tục lập địa điểm kinh doanh thời gian từ 03-05 ngày làm việc.

Doanh nghiệp được lập tối thiểu và tối đa bao nhiêu địa điểm kinh doanh trực thuộc công ty?

 • Luật doanh nghiệp và luật chuyên ngành không quy định tối thiểu hay tối đa việc doanh nghiệp lập bao nhiêu địa điểm kinh doanh, tùy theo nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp.

Người đứng tên thành lập địa điểm kinh doanh là ai?

 • Người đứng đầu địa điểm kinh doanh có thể là giám đốc công ty, các chức danh quản lý có thể kiêm là người đứng đầu địa điểm kinh doanh, hay có thể bất cứ người nào tuy nhiên cần có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không được vi phạm pháp luật.

Có cần khắc con dấu mới cho địa điểm kinh doanh hay không?

 • Doanh nghiệp có thể khác mới hoặc không khắc con dấu của địa điểm kinh doanh. Vấn đề này phụ thuộc vào quyết định của doanh nghiệp vì không bắt buộc.

Chức năng kinh doanh của địa điểm kinh doanh là gì?

 • Chức năng kinh doanh của địa điểm kinh doanh, địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh tất cả các ngành nghề của doanh nghiệp. Tuy nhiên địa điểm kinh doanh vẫn phải tuân thủ các quy định về ngành nghề tùy từng địa điểm được quy định.

Địa điểm kinh doanh hạch toán thuế về đâu?

 • Địa điểm kinh doanh sẽ hạch toán phụ thuộc tùy trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hay trực thuộc chi nhánh.

Thủ tục về kê khai thuế, cần đóng bao nhiêu thuế cho địa điểm kinh doanh?

 • Địa điểm kinh doanh sẽ phải đóng lệ phí môn bài 1.000.000 đồng 1 năm

Địa điểm kinh doanh có được phát hành hóa đơn đỏ hay không?

 • Địa điểm kinh doanh hoàn toàn được xuất hóa đơn đỏ theo doanh nghiệp.

Lý do nên thành lập địa điểm kinh doanh tại Việt Luật

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thành lập địa điểm kinh doanh. Thì quý khách hàng có thể liên hệ với Việt Luật để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tốt nhất. Về thời gian để có thể đăng ký lập địa điểm kinh doanh doanh nghiệp, Việt Luật luôn tiến hành nhanh nhất cho quý doanh nghiệp. Hơn nữa, chúng tôi có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp nên hồ sơ được soạn chính xác tuyệt đối nên khả năng để quý khách hàng đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh là rất cao, qua đó giúp tiết kiệm công sức và thời gian đăng ký.

Trên đây là toàn bộ những nội dung cần thiết mà quý khách hàng cần phải nắm được nếu muốn đăng ký lập địa điểm doanh kinh doanh của công ty mình, nếu quý khách còn có những vướng mắc hay cần hỗ trợ cụ thể nhất có thể liên hệ với chúng tôi theo hotline 0968293366 – 0965.999.345 đê được phục vụ tốt nhất.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ