Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ nhanh chóng hiệu quả, Đăng ký bản quyền cho mọi loại hình, Đăng ký bảo hộ logo độc quyền, Đăng ký bảo hộ tên thương mại – tên công ty. Liên hệ ngay Việt Luật để nghe tư vấn

So sánh thương hiệu và nhãn hiệu

So sánh thương hiệu và nhãn hiệu

Khái niệm thương hiệu và nhãn hiệu là một khái niệm phổ biến được dùng để chỉ sản phẩm, hàng hóa của một doanh nghiệp được cung cấp trên thị trường.  Thương hiệu và nhãn hiệu là hai khái niệm thường xuyên gây ra sự nhầm lẫn cho người nghe khi chưa nắm rõ nội hàm của chúng. 

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

Ở Việt Nam, Đăng ký nhãn hiệu là một trong những điều kiện nhằm bảo vệ uy tín của bản thân doanh nghiệp mà còn bảo vệ cho chính đáng của mình. Do đó, để người tiêu dùng không bị nhầm lẫn khi mua hàng và để bảo đảm người sản xuất trong việc Tư vấn đăng ký nhãn hiệu.