Tin tức

Hiệp định Thương mại tự do (FTA) EU - Việt Nam (EVFTA) đã chính thức Liên minh châu Âu (EU) công bố toàn văn. Đây là bước triển khai tiếp theo kể từ sau khi kết thúc quá trình đàm phán vào tháng 12 năm 2015.
Công nghiệp chế biến, sản xuất điện, đến bất động sản, dệt may, kho hàng, đều có sự góp mặt của các doanh nghiệp FDI. Báo cáo của Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch đầu tư, trong năm 2015, tổng vốn đăng ký FDI cấp mới và tăng thêm là 22,757 tỷ USD...
doanh-nghiep-fdi
So sánh về hiệu quả của công việc của các doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI sẽ thấy rõ được mức độ hiệu quả khác nhau như thế nào ? Nhưng kết quả công bố về mức lương trưng bình thì doanh nghiệp tư nhân và FDI còn thua...
Thiếu hụt nhân lực nghành CNTT và định hướng phát triển doanh nghiệp nghành CNTT , chính phủ ra chiêu mới với đề xuất đầy tính ưu đãi với cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này !!
Chính sách về thị thực visa với người nước ngoài khi vào Việt Nam ngày càng được thông thoáng hơn về thủ tục và những quy định về mặt pháp lý .
Thanh toán điện tử với hóa đơn trên 5 triệu đồng có tác dụng như thế nào với doanh nghiệp ? tầm ảnh hưởng sẽ ra sao nếu được triển khai thực tiễn ?
Việt Nam đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi với công dân Mỹ khi tới Việt Nam, thông tin được công bố trên cục quản lý xuất nhập cảnh.
Một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2015 là việc cổ phần hoá, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.
Tại Việt Nam nhiều cái tên nổi lên như một thương hiệu đình đám, nhưng so sánh và đánh giá thật sự thì thương hiệu của Việt Nam đang nằm ở vị trí nào với thế giới và giá trị đích thực là như thế nào ?
Theo thông tin thống kê từ bộ kế hoạch và đầu tư thì số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên toàn quốc so với 1 tháng trước khi luật doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực là tăng về số lượng , những về mặt chất lượng của các doanh nghiệp mới thành lập...
Hiệp định Thương mại tự do (FTA) EU - Việt Nam (EVFTA) đã chính thức Liên minh châu Âu (EU) công bố...
Công nghiệp chế biến, sản xuất điện, đến bất động sản, dệt may, kho hàng, đều có sự góp mặt của các...
doanh-nghiep-fdi
So sánh về hiệu quả của công việc của các doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân, doanh...
Thiếu hụt nhân lực nghành CNTT và định hướng phát triển doanh nghiệp nghành CNTT , chính phủ ra...
Chính sách về thị thực visa với người nước ngoài khi vào Việt Nam ngày càng được thông thoáng hơn...
Thanh toán điện tử với hóa đơn trên 5 triệu đồng có tác dụng như thế nào với doanh nghiệp ? tầm ảnh...
Việt Nam đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi với công dân Mỹ khi tới Việt Nam, thông tin được công...
Một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề cập tại phiên họp Chính phủ...
Tại Việt Nam nhiều cái tên nổi lên như một thương hiệu đình đám, nhưng so sánh và đánh giá thật sự...
Theo thông tin thống kê từ bộ kế hoạch và đầu tư thì số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên toàn...