Tin tức

Theo thông tin thống kê từ bộ kế hoạch và đầu tư thì số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên toàn quốc so với 1 tháng trước khi luật doanh nghiệp bắt đầu có hiệu lực là tăng về số lượng , những về mặt chất lượng của các doanh nghiệp mới thành lập...
Luật doanh nghiệp được thay đổi và áp dụng từ tháng 7 năm 2015 đã ảnh hưởng tới việc đăng ký doanh nghiệp mới như thế nào ? So sánh tình hình thành lập doanh nghiệp từ đầu năm đến hiện tại với năm trước thì luật doanh nghiệp thật sự chưa tạo ra bước...
Nhiều doanh nghiệp cảm thấy lúng túng, thậm chí hoang mang với những quy định mới về con dấu theo Luật Doanh nghiệp năm 2014… Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã có thông điệp để các doanh nghiệp yên tâm.
Điểm qua những văn bản luật có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/7/2015 .
Bên cạnh các giải pháp như nâng cao quản trị doanh nghiệp, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, yếu tố giữ và xây dựng thương hiệu là yếu tố sống còn đối với doanh nghiệp Việt Nam trong môi trường hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.
Đa số các vị trí lãnh đạo mà mọi người vẫn gọi là “ghế” tại Viettel đều là bị ép và “cơ” duy nhất để trở thành sếp ở đây là “bị ném vào chỗ chết” để trưởng thành.
Theo thông tin thống kê từ bộ kế hoạch và đầu tư thì số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên toàn...
Luật doanh nghiệp được thay đổi và áp dụng từ tháng 7 năm 2015 đã ảnh hưởng tới việc đăng ký doanh...
Nhiều doanh nghiệp cảm thấy lúng túng, thậm chí hoang mang với những quy định mới về con dấu theo...
Điểm qua những văn bản luật có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/7/2015 .
Bên cạnh các giải pháp như nâng cao quản trị doanh nghiệp, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh...
Đa số các vị trí lãnh đạo mà mọi người vẫn gọi là “ghế” tại Viettel đều là bị ép và “cơ” duy nhất...