Kế toán xuất hóa đơn

Việc xuất hóa đơn là công việc của kế toán xuất hóa đơn trong mỗi doanh nghiệp, và đây là công việc quan trọng của công ty, tổ chức kinh doanh. Hiện nay đã có rất nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề vế hóa đơn, xuất hóa đơn, công việc của kế toán xuất hóa đơn, quy trình, nguyên tắc xuất hóa đơn… của các khách hàng hoặc của các công ty vẫn thắc mắc.
Sau đây kế toán Việt Luật sẽ giải đáp những khó khăn cho các bạn những vấn đề liên quan đến kế toán xuất hóa đơn. Với đội ngũ kế toán chuyên nghiệp, cùng nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế. Luôn năng động sáng tạo trong công việc. Chúng tôi xin giải đáp các vấn đề kế toán xuất hóa đơn như sau:

ke-toan-xuat-hoa-don

Kế toán xuất hóa đơn

  • Hóa đơn là một giấy tờ yêu cầu thanh toán các mặt hàng với số lượng và đơn giá liệt kê trong giấy tờ đó. Hóa đơn do bên bán phát hành. Sau khi bên mua thanh toán, bên bán sẽ xác nhận vào hóa đơn chẳng hạn như đóng dấu chứng nhận đã trả tiền. Khi đó, hóa đơn có cả tác dụng giống như biên lai hay giấy biên nhận.
  • Kế toán xuất hóa đơn là một công việc quan trọng của mỗi doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh để công khai hoạt động mua bán, cung cấp dịch vụ và Nhà nước dễ quản lý về vấn đề thuế. Vậy công việc của kết toán xuất hóa đơn là gì? Quy định xuất hóa đơn như thế nào, nguyên tắc xuất hóa đơn ra sao?

Công việc của kế toán xuất hóa đơn

– Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hóa đơn bán hàng.
– Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ.
– Theo dõi công nợ, lập biên bản xác minh công nợ theo định kỳ ( hoặc khi có yêu cầu).
– Tính giá nhập xuất vật tư, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
– Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn.
– Kiểm soát nhập xuất tồn kho.
– Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ ho của thủ kho, hàng hóa vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty . Đối chiếu số liệu, nhập xuất của thủ kho và kế toán .
– Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ ho , bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
– Tham gia công tác kiểm kê định kỳ. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
– Nộp chứng từ và báo cáo kế toán theo qui định.

NGUYÊN TẮC XUẤT HÓA ĐƠN

– Hóa đơn khi xuất cần ghi rõ và đầy đủ các yếu tố như tên , chữ ký, dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân bán, tên người mua, số lượng và thành tiền của các loại hàng hóa, các loại thuế áp dụng nếu có…Các nguyên tắc đối với việc xuất hóa đơn của kế toán bao gồm:
– Hóa đơn tự in: Là hóa đơn do cá nhân, tổ chức kinh doanh tự in bằng các thiết bị máy tính tiền, tin học… khi kinh doanh dịch vụ hay bán hàng hóa.
Hóa đơn điện tử: Hóa đưn khi kinh doanh dịch vụ hay bán hàng hóa trên các dữ liệu điện tuer được tạo lập, gửi nhận, quản lý lưu trữ theo quy định của Luật giao dịch điện tử cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. xem chi tiết về định nghĩa hóa đơn điện tử
– Hóa đơn đặt in: Nghĩa là hóa đơn khi các cá nhân, tổ chức kinh doanh đặt in theo một mẫu nào đó hoặc do cơ quan thuế cấp bán khi phát sinh hoặt động kinh doanh hàng hóa hay dịch vụ.

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT HÓA ĐƠN

– Doanh nghiệp, cá nhân tổ chức phải lập hóa đơn khi mua bán hàng hóa hay dịch vụ theo quy định của pháp luật, lưu giữ và giao cho khách hàng.
– Các doanh nghiệp, các công ty phải tuân thủ theo pháp luật thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng the hình thức khấu trừ thuế thì cần phải sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ ( hóa đơn phải chặt chẽ, hợp lý, đúng quy định của pháp luật).
– Hóa đơn phải được lập sau khi đã cung cấp dịch vụ.
– Khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng, cần cung cấp các chứng từ cần thiết như: hợp đồng mua bán hàng hóa, phiếu xuất /nhập kho…
Lưu ý mà kế toán xuất hóa đơn phải biết: Tại các chứng từ đều phải có chữ ký rõ họ tên theo quy định. Hóa đơn khi xuất phải ghi rõ đúng áp dụng mức thuế xuất đối với mặt hàng dịch vụ , tài chính phát sinh kinh doanh theo quy định pháp luật.
Trên đây là một số giải đáp của công ty Việt Luật về kế toán thuế. Với đội ngũ tư vấn và chuyên viên kế toán chuyên nghiệp cùng năng lực làm việc cao, Việt Luật xin cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên con đường kinh tế.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết