You are here

Thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội

Công ty cổ phần là mô hình doanh nghiệp đại chúng điển hình và có những đặc điểm nổi bật so với các mô hình doanh nghiệp khác. Với từng địa phương khác nhau thì việc tổ chức với quy mô hoạt động là khác nhau. Hà Nội là địa bàn thành phố trực thuộc trung ương, là Thủ đô của Việt Nam nên việc hoạt động kinh doanh tại Hà Nội diễn ra rất sôi động. Vậy điều kiện và trình tự để thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội được thực hiện như thế nào?

thanh-lap-cong-ty-co-phan-tai-ha-noi

1. Khái quát về công ty cổ phần

Công ty cổ phần là thể chế kinh doanh được hình thành và phát triển dựa trên sự góp vốn của nhiều cổ đông công ty và có thể được xem là công ty đại chúng.
Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mang tính chất đối vốn đặc trưng, khi thành lập công ty thì công ty chỉ quan tâm đến việc cổ đông góp vốn bao nhiêu, tỷ lệ như thế nào mà không quan tâm đến việc cổ đông có quan hệ như thế nào với công ty hay với các cổ đông khác.
Các đặc trưng có thể kể đến của công ty cổ phần bao gồm:
- Số lượng thành viên công ty: thành viên CTCP được gọi là cổ đông công ty, có số lượng tối thiểu là 03 cổ đông và không giới hạn số lượng tối đa. Cổ đông công ty có thể là tổ chức, cá nhân mang quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài, không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập hoặc cấm góp vốn theo quy định.
- Vốn điều lệ công ty được chia thành các phần bằng nhau và gọi là cổ phần. Giá trị cổ phần được thể hiện trên cổ phiếu và là căn cứ xác lập tư cách thành viên của cổ đông trong công ty. Bản chất của cổ phần là quyền tài sản, là biểu hiện quyền sở hữu tài sản trong công ty của cổ đông.
Mỗi cổ đông có thể sở hữu nhiều cổ phần, tuy nhiên không được vượt quá số lượng tối đa mà pháp luật quy định để nhằm chống lại việc giữ quyền kiểm soát nhất định trong công ty.
Việc chia vốn, thiết lập quyền sở hữu đối với số lượng cổ phần trong công ty là vấn đề cơ bản nhất của mô hình công ty cổ phần.
- Cổ đông có thể được tự do chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình. Việc tự do chuyển nhượng cổ phần là đặc trưng cơ bản của công ty đối vốn. Tuy nhiên pháp luật hạn chế trong một số trường hợp cổ đông không được chuyển nhượng cổ phần của mình.
- Về trách nhiệm tài sản: cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn đối với hoạt động kinh doanh của công ty và công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình. Bởi khi thực hiện việc góp vốn thì cổ đông phải tiến hành chuyển nhượng các tài sản thuộc sở hữu của mình sang sở hữu công ty.
- Về huy động vốn: vì mang tính chất đại chúng nên công ty cổ phần được phép phát hành các loại chứng khoán để huy động vốn.

2. Thủ tục thành lập công ty cổ phần tại Hà Nội

Thành lập công ty là thủ tục hành chính giữa cơ quan có thẩm quyền và của chủ thể muốn kinh doanh tại Hà Nội. 
Chủ thể kinh doanh tiến hành chuẩn bị hồ sơ thành lập, bao gồm:
- Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Chủ thể kinh doanh muốn thành lập công ty tại Hà Nội thì thể hiện ý chí mong muốn thành lập của mình thông qua đơn bằng văn bản đó.
- Dự thảo điều lệ công ty quy định các quyền, nghĩa vụ của cổ đông, cơ quan công ty cũng như các vấn đề nội bộ của công ty, tỷ lệ phân chia lợi nhuận, các trách nhiệm phải chịu cũng như các phương thức giải quyết tranh chấp.
- Danh sách các cổ đông sáng lập của công ty và bản sao các giấy tờ hợp lệ chứng thực tư cách của cổ đông:
  • Đối với cổ đông là cá nhân thì các giấy tờ chứng thực tư cách cá nhân bao gồm chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu và các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
  • Đối với cổ đông là tổ chức thì các giấy tờ chứng thực tư cách pháp lý bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quyết định thành lập công ty và các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.
  • Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thì các giấy tờ trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư.
- Các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác theo yêu cầu.
Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thành lập là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội. Chủ thể kinh doanh có thể nộp trực tiếp đến địa chỉ của Sở KH&ĐT hoặc có thể tiến hành nộp online.
Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh tiến hành xem xét, kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty.
Sau khi nhận được Giấy chứng nhận, công ty phải tiến hành đăng bố cáo trên Cổng thông tin quốc gia và phải trả phí công bố cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực doanh nghiệp nói chung và thành lập công ty tại Hà Nội, Việt Luật luôn cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

 

Facebook comments