You are here

Điều kiện hưởng chế độ thai sản dành cho nam

Thưa luật sư, tôi là lao động nam có tham gia bảo hiểm xã hội và có vợ mang thai sắp nghỉ hưởng chế độ thai sản nên tôi có một số vấn đề sau đây cần được luật sư tư vấn về việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với chế độ thai sản qua tổng đài 1900 6199.
TÌNH HUỐNG : Tôi là lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội . Tháng 7/ 2018 vợ tôi đang làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại Công ty TNHH Hồng Hà và có tham gia bảo hiểm xã hội tại nơi làm việc. Vậy tôi muốn hỏi việc tôi có tham gia bảo hiểm xã hội đối với lao động nam khi có vợ sinh con thì tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản hay không? Nếu có thì mức hưởng của tôi được pháp luật quy định như thế nào?
NỘI DUNG TƯ VẤN
Chào ban, Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi thắc mắc của mình về VIệt Luật qua tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6199 để được giải đáp các thắc mắc về chế độ thia sản. Từ thông tin bạn nêu ra ở trên và vận dụng các quy định của pháp luật về luật bảo hiểm xã hội đối với chế độ thai sản chúng tôi xin được giải đáp giúp bạn như sau:
Thứ nhất, Điều kiện hưởng chế đô thai sản như thế nào theo quy định của pháp luật.
Theo Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
1, Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a, Lao động nữ mang thai;
b, Lao động nữ sinh con;
c, Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d, Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ, Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e, Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2, Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.
3, Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 ĐIều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
4, Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 ĐIều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các ĐIều 34, 36, 38 và khoản 1 ĐIều 39 của luật này.
Như vậy, Theo ĐIểm e, Khoản 1 ĐIều này nếu bạn đã tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội đối với lao động nam khi có vợ sinh con thì bạn có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.
Thứ hai, Về thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản của lao động nam khi có vợ sinh con được quy định như sau:
Theo Khoản 2 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội quy định về thời gian hưởng chế độ thai sản của lao động nam khi có vợ sinh con.
a, 05 ngày làm việc;
b, 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;
c, Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
d, Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc;
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính tổng khoản thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
3, Trường hợp sau khi sinh con nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.
4, Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của ẹm theo quy định tại khoản 1 ĐIều này. Trường hợp mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 31 của luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.
5, Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia bảo hiểm xã hội mà không nghỉ việc theo quy định tại Khoản 4 Điều này thì ngoài khoản tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại Khoản 1 ĐIều này.
6, Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh ,chữa bệnh có thầm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuôi.
7, Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tịa các khoản 1, 3, 4, 5 và 6 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần.
Trên đây là kết quả tư vấn của luật sư Công ty tư vấn Việt Luật sau khi nhận được câu hỏi của bạn được gửi về qua tổng đài tư vấn bảo hiểm miễn phí 1900 6199. Nếu có vần đề gì còn thắc mắc hoặc không hiểu các quy định của pháp luật về vấn đề này các bạn có thể gửi phản hồi về cho chúng tôi.
Mọi thắc mắc xin liên hệ qua tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6199 hoặc Địa chỉ trụ sở : Số 8 ngõ 22 Đỗ Quang ( trên đường Trần Duy Hưng), Cầu Giấy, Hà Nội

Facebook comments