You are here

Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học)

Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học) thủ tục và hồ sơ như thế nào? Chủ thể kinh doanh cần đáp ứng những điều kiện gì?
Thời buổi hội nhập quốc tế và thời đại công nghệ phát triển hiện nay thì nhu cầu học ngoại ngữ hay tin học là nhu cầu thiết yếu của mọi người. Do đó mà nhiều trung tâm ra đời để có hoạt động trong lĩnh vực này. Vậy để được phép hoạt động trên thực tế thì việc cấp phép hoạt động của trung tâm được quy định như thế nào?

1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ (tin học)

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ hay trung tâm tin học thì phải đáp ứng được các điều kiện sau:
- Trung tâm phải đảm bảo có đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, nhân viên đạt tiêu chuẩn theo quy định pháp luật và phải đáp ứng được yêu cầu tổ chức và hoạt động của trung tâm.
- Trung tâm phải có đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở vật chất để đảm bảo tổ chức và hoạt động của trung tâm.
- Trung tâm phải chuẩn bị các chương trình, các tài liệu dạy học phù hợp với nhu cầu học viên cũng như chương trình dạy thực tế.
- Trung tâm phải có nguồn kinh phí phù hợp để phục vụ hoạt động của trung tâm và trang trải, chi trả các chi phí phù hợp theo kế hoạch xây dựng và phát triển quy mô của trung tâm.
- Một số điều kiện khác.

2. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ (tin học)

Không phải chủ thể nào cũng được thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học mà chỉ những chủ thể sau đây mới có quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:
- Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, Giám đốc học viện quyết định thành lập trung tâm trong khuôn khổ nhà trường.
- Người đứng đầu các tổ chức xã hội, hoặc các tổ chức kinh tế khác thành lập trung tâm trực thuộc tổ chức mình.
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc, cho phép thành lập các trung tâm ngoài khuôn viên trường đại học, học viện, cao đẳng và các trung tâm thuộc các tổ chức trên.
Để thành lập trung tâm ngoại ngữ thì hồ sơ thành lập bao gồm:
- Tờ trình theo mẫu về việc thành lập trung tâm
- Đề án về việc thành lập trung tâm bao gồm các nội dung như: thông tin trung tâm, sự cần thiết của việc thành lập trung tâm, mục tiêu của trung tâm cũng như các chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo và cơ sở của trung tâm, thông tin về người dự kiến làm Giám đốc của trung tâm, danh sách các trang thiết bị cần thiết cũng như quy mô đào tạo của trung tâm.
- Dự thảo nội quy hoạt động trong trung tâm.
Tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm tiến hành gửi hồ sơ đến chủ thể có thẩm quyền thành lập trung tâm. Thời hạn giải quyết hồ sơ là 10 ngày từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học)

Sau khi được thành lập theo quy định, muốn hoạt động trên thực tế thì trung tâm phải được cấp phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động bao gồm:
- Tờ trình về việc đề nghị cấp phép hoạt động trong lĩnh vực ngoại ngữ, tin học.
- Quyết định thành lập trung tâm (bản sao hợp lệ) do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Nội quy hoạt động của trung tâm.
- Các báo cáo về việc đảm bảo các trang thiết bị, cơ sở vật chất, các chương trình và tài liệu dạy học.
- Danh sách các cán bộ phụ trách quản lý, điều hành trung tâm và các giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy, kèm theo các văn bằng, chứng chỉ của họ (bản sao hợp lệ).
- Giấy tờ chứng minh việc sử dụng hợp pháp địa điểm của trung tâm như hợp đồng thuê, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao hợp lệ).
- Tài liệu chứng minh đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của trung tâm.
Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động đến chủ thể có thẩm quyền cấp phép. Thẩm quyền này thuộc về Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Giám đốc học viện, hiệu trưởng trường đại học tùy thuộc vào loại hình trung tâm cụ thể.
Trong thời hạn 10 ngày từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ trên thực tế.
Trong vòng 05 ngày từ ngày có kết quả thẩm định trên thực tế thì cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động của trung tâm giáo dục. Nếu từ chối cấp phép thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Để được hoạt động trên thực tế thì trung tâm ngoại ngữ, tin học phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Nếu bạn còn bất kỳ băn khoăn nào về vấn đề này, liên hệ ngay đến dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam

 

Facebook comments