You are here

Hợp đồng thi công

Hợp đồng thi công được ký kết giữa các nhà thầu để tiến hành thực hiện các công việc trong hoạt động xây dựng. Vậy hợp đồng thi công là gì? Các vấn đề liên quan đến hợp đồng thi công được pháp luật quy định như thế nào?

1. Nguyên tắc ký kết hợp đồng thi công

Hợp đồng thi công là một loại hợp đồng xây dựng, được ký kết dựa trên bản chất là hợp đồng dân sự có sự thỏa thuận giữa bên nhận thầu và bên giao thầu để có thể tiến hành một phần hoặc thực hiện toàn bộ các công việc trong hoạt động xây dựng.
Khi tiến hành ký kết hợp đồng thi công thì phải tuân theo những nguyên tắc nhất định, bao gồm:
- Ký kết dựa trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, thỏa thuận không được trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
- Bên giao thầu đã lựa chọn xong nhà thầu và đã kết thúc trong quá trình đàm phán hợp đồng.
- Trường hợp nhà thầu liên danh thì phải đáp ứng được thỏa thuận liên danh, các thành viên phải đóng dấu, ký tên vào hợp đồng thi công đó, trừ trường hợp các bên ủy quyền cho một bên thực hiện.

Các bên được quyền thỏa thuận với nhau về những vấn đề trong hợp đồng nhưng đảm bảo không được trái đạo đức xã hội, trái với những quy định của pháp luật
Xem thêm: 
Hợp đồng thương mại 

tong-dai-tu-van-phap-ly

2. Nội dung và hình thức của hợp đồng thi công

Khi tiến hành ký kết hợp đồng thì các bên thỏa thuận với nhau về nội dung của hợp đồng nhưng phải bảo đảm được các nội dung cơ bản như:
- Căn cứ pháp lý áp dụng đối với hợp đồng khi ký kết và thực hiện hợp đồng.
- Ngôn ngữ áp dụng trong hợp đồng.
- Khối lượng và nội dung công việc.
- Yêu cầu kỹ thuật phục vụ hoạt động thi công, vấn đề nghiệm thu và bàn giao công việc.
- Tiến độ và thời gian để tiến hành thực hiện hợp đồng.
- Bảo lãnh hợp đồng, biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng.
- Giá và loại đồng tiền thanh toán hợp đồng thi công.
- Điều chỉnh, sửa đổi bổ sung hợp đồng thi công.
- Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng thi công.
- Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng.
- Trường hợp chấm dứt, tạm ngừng hợp đồng.
- Giải quyết tranh chấp các vấn đề phát sinh từ hợp đồng.
- Quyết toán, thanh lý hợp đồng thi công.
- Các nội dung khác theo thỏa thuận của các bên.
Về hình thức của hợp đồng thi công thì theo quy định pháp luật xây dựng thì hợp đồng thi công phải được ký kết bằng văn bản.
Ngôn ngữ trong hợp đồng thi công là tiếng Việt, nếu có sự tham gia của bên nước ngoài thì ngôn ngữ là tiếng Việt và ngôn ngữ khác do các bên thỏa thuận.

3. Hiệu lực của hợp đồng thi công 

Hợp đồng thi công khi ký kết xong có hiệu lực khi đáp ứng được điều kiện sau:
- Hợp đồng đảm bảo được các nguyên tắc ký kết hợp đồng.
- Chủ thể ký kết hợp đồng phải có đủ năng lực hành vi và phải đúng thẩm quyền ký kết theo quy định.
- Bên nhận thầu trong quan hệ hợp đồng phải có đủ điều kiện năng lực để hoạt động thi công xây dựng theo quy định.
Thời điểm có hiệu lực trong hợp đồng thi công là từ thời điểm ký kết hoặc tại thời điểm khác do các bên thỏa thuận

4. Chấm dứt hợp đồng thi công

Vì một số lý do mà trên thực tế mà các bên có nhu cầu chấm dứt hoạt động thi công. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thi công được quy định như sau:
- Bên nhận thầu hoặc bên giao thầu bị giải thể hoặc phá sản, chấm dứt hoạt động.
- Một bên trong quan hệ hợp đồng vi phạm dẫn đến công việc thi công bị dừng hoặc không thể thực hiện được.
- Bên giao thầu không thanh toán cho bên nhận thầu khi đã vượt quá thời hạn thỏa thuận.
Trước khi chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp trên thì bên chấm dứt phải thông báo cho bên kia bằng văn bản, nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng thi công.
Các bên khi tiến hành ký kết hợp đồng thi công thì phải đảm bảo được nội dung, hình thức hợp đồng cũng như các vấn đề pháp lý xoay quanh. Để tìm hiểu rõ hơn về hợp đồng thi công, hãy liên hệ ngay với Việt Luật qua 0965.999.345 hoặc tổng đài tư vấn pháp luât miễn phí để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể, chính xác hơn.

Facebook comments