You are here

KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC THÌ HỌ SẼ ĐƯỢC NHẬN NHỮNG KHOẢN TRỢ CẤP GÌ

Câu hỏiKHI NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC THÌ HỌ SẼ ĐƯỢC NHẬN NHỮNG KHOẢN TRỢ CẤP GÌ ?
Kính thưa luật sư, chị gái tôi đang làm việc tại Công ty dược đặt trên địa bàn tỉnh Nam Định với vị trí là nhân viên tư vấn, chị tôi đã làm việc ở đâu 3 năm với hợp đồng lao động có xác định thời hạn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây vì những lí do giải phóng mặt bằng trên địa bàn để thuận lợi cho việc mở đường quốc lộ nên người sử dụng lao động đã thay đổi địa điểm kinh doanh đến nơi khác và cắt giảm bớt nhân viên trong đó có chị tôi. Vậy tôi muốn hỏi luật sư trong trường hợp này việc người sử dụng lao động cho chị tôi nghỉ việc có hợp lý không?  Khi chị tôi nghỉ việc thì chị tôi sẽ được nhận những khoản trợ cấp nào theo quy định. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ phía luật sư có thể giúp tôi giải đáp những vấn đề còn đang thắc mắc liên quan đến các quy định của pháp luật về vấn đề này.

Tôi xin chân thành cảm ơn luật sư!

tong-dai-tu-van-phap-ly

NỘI DUNG TƯ VẤN

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về Tổng đài: 1900 6199 để được luật sư Công ty tư vấn Việt Luật giải đáp các vấn đề còn thắc mắc về các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến các quy định của pháp luật về việc thực hiện hợp đồng lao động và việc chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động như vậy có đúng hay không? Sau khi nhận được câu hỏi của bạn gửi về cho chúng tôi qua 1900 6199 luật sư sẽ giải đáp cho bạn như sau:

Thứ nhất, Người sử dụng lao động cho chị bạn thôi việc là có hợp lý không?

"Theo Điều 44. Bộ luật lao động năm 2012 quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.
2. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.
3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh."

Thứ hai, Khi chị bạn nghỉ việc thì sẽ được Công ty chi trả những khoản trợ cấp nào ?

"Theo Điều 49 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về trợ cấp mất việc làm như sau:
1, Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.
2, Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động trả trợ cấp thôi việc.
3, Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm."

Ngoài ra , Người sử dụng lao động có trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động như Điều 47 Bộ luật lao động.

"1, Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2, Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
3, Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
4, Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thểm phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiêp và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán."

Trên đây là thông tin tư vấn của luật sư Việt Luật liên quan đến các vấn đề pháp lí mà bạn gặp phải trên thực tế. Từ các quy định của pháp luật lao động hiện hành người lao động có thể yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán cho người lao động những khoản trợ cấp mà người lao động được hưởng sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu còn bất kì vấn đề nào mà bạn thấy chưa hiểu hoặc thắc mắc về các quy định của pháp luật lao động thì hãy liên hệ với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí: 1900 6199 để được luật sư tư vấn.

Facebook comments