Kiểm toán công ty là gì?

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp hiện nay thì 1 vấn đề quan trọng mà doanh nghiệp cần chú ý là ” kiểm toán công ty”. Vậy thực chất kiểm toán công ty là gì ?

Kiểm toán công ty là gì?

– Để tìm hiểu về khái niệm công ty kiểm toán, chúng ta đi tìm hiểu về kế toán, vì hai lĩnh vực này liên quan trực tiếp đến nhau. Có thể hiểu về cơ bản kế toán cung cấp thông tin về tài chính của một tổ chức công ty , tổ chức thông qua những báo cáo tài chính.

– Kiểm toán là kiểm tra, xác minh lại tính trung thực của các báo cáo tài chính đó qua đó cung cấp những thông tin về tình hình tài chính của tổ chức đó, có thể hiểu một cách khác kiểm toán là quá trình thu nhập và đánh giá về những thông tin tài chính được kiểm tra nhằm xác minh và báo cáo về mức độ phù hợp giữa thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập.

Có 3 loại kiểm toán:

+ Kiểm toán nhà nước.
+ Kiểm toán nội bộ.
+ Kiểm toán độc lập.

Công ty nào cần kiểm toán?

Căn cứ theo tại Điều 37, Luật kiểm toán lao động và Điều 15,Nghị định số 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập quy định các đối tượng sau đây bắt buộc phải kiểm toán:

– Báo cáo TC hàng năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

– Báo cáo TC hàng năm của Tổ chức tín dụng được thành lập hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

– Báo cáo TC hàng năm của Tổ chức tài chính, DN bảo hiểm, DN tái bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm, chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

– Báo cáo TC hàng năm của công ty đại chúng; tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán.

– Báo cáo TC hàng năm của DN nhà nước , trừ trường hợp là DN nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật của nhà nước theo quy định.

– Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của DN, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án thuộc nhóm A sử dụng vốn nhà nước, , trừ trường hợp là dự án nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật của nhà nước theo quy định.

– Báo cáo TC hàng năm của DN, tổ chức các tập đoàn, tổng công ty mà nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính.

– Báo cáo TC hàng năm của DN mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính.

– Báo cáo TC hàng năm của DN kiểm toán, chi nhánh của DN kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam;

– Báo cáo TC hàng năm của dự án tài trợ bằng vốn ODA , nguồn vốn vay ưu phải được vay ưu đãi bởi kiểm toán nhà nước hoặc kiểm toán độc lập. ( căn cứ theo Điều 26, Thông tư số 218/2013/TT-BTC ).

Lưu ý: Xử phạt hành chính nếu doanh nghiệp không tiến hành kiểm toán:

Căn cứ theo tại Khoản 3, Điều 53, Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với đơn vị thuộc diện phải kiểm toán bắt buộc với báo cáo tài chính mà không thực hiện kiểm toán; báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; báo cáo tài chính hợp nhất; báo cáo tài chính tổng hợp; các công việc kiểm toán khác theo quy định của pháp luật.

Thời hạn doanh nghiệp cần kiểm toán.

Căn cứ theo Điều 34 của Luật kiểm toán nhà nước 2015 quy định về thời hạn kiểm toán như sau:

– Thời hạn kiểm toán sẽ tính từ ngày có công bố quyết định kiểm toán đến khi kết thúc việc kiểm toán.

– Thời hạn kiểm toán không quá 30 ngày, trừ trường hợp được pháp luật quy định tại Luật kiểm toán nhà nước. Trường hợp phức tạp và cần kéo dài thời hạn kiểm toán thì Tổng kiểm toán nhà nước quyết định gia hạn một lần, thời gian gia hạn không quá 30 ngày.

– Đối với trường hợp các cuộc kiểm toán để đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công, Tổng kiểm toán nhà nước có quyết định cụ thể về thời hạn kiểm toán.

Trên đây là những nội dung về Kiểm toán doanh nghiệp, nếu còn khó khăn hay khúc mắc gì xin vui lòng liên hệ dịch vụ kế toán thuế Việt Luật để được tư vấn chi tiết hơn. Hy vọng thông tin trong bài viết hữu ích cho quý doanh nghiệp.

Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết