Quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những mô hình doanh nghiệp được thành lập để tiến hành hoạt động kinh doanh của mình. Vì doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân nên chủ doanh nghiệp tư nhân chính là người chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó thì chủ doanh nghiệp tư nhân còn có một số quyền hạn nhất định, vậy những quyền đó được quy định như thế nào? Bài viết quyền của chủ sỡ hữu doanh nghiệp tư nhân tại Việt Luật sẽ giải quyết câu hỏi này cụ thể như sau.
quyen-cua-chu-so-huu-doanh-nghiep-tu-nhan-min

1. Khái quát về doanh nghiệp tư nhân

  • Doanh nghiệp tư nhân là mô hình doanh nghiệp do 01 cá nhân đầu tư vốn của mình để thành lập doanh nghiệp và làm chủ doanh nghiệp của mình.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình vì doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân và khi chủ doanh nghiệp tư nhân góp vốn vào công ty thì không phải tiến hành thủ tục chuyển quyền sở hữu. Mỗi cá nhân thì chỉ được thành lập duy nhất một doanh nghiệp tư nhân nhất định và không được đồng thời là thành viên công ty hợp danh hay là chủ hộ kinh doanh.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành các loại chứng khoán để huy động vốn và không được góp vốn vào công ty khác.

2. Quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành thì chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có các quyền sau đây:
  •  Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng/giảm vốn của mình trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty và phải được ghi đầy đủ vào sổ kế toán của công ty. Nếu giảm vốn thấp hơn vốn đăng ký thì chủ doanh nghiệp được giảm vốn sau khi đã thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước cơ quan trọng tài hoặc Tòa án theo quy định.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định toàn bộ hoạt động kinh doanh, lợi nhuận cũng như thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp mình. Bởi vì khi thành lập doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân không phải chuyển quyền sở hữu tài sản của mình sang cho công ty và được sử dụng toàn bộ lợi nhuận của công ty.
  •  Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền thuê người khác để quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình nhưng chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê doanh nghiệp của mình cho người khác. Việc cho thuê phải được thực hiện thông qua hợp đồng cho thuê có công chứng và việc cho thuê phải có văn bản thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và các cơ quan khác trong vòng 03 ngày kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực pháp lý.
  • Quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân được ghi nhận trong hợp đồng. Trong thời hạn cho thuê thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm với tư cách là chủ doanh nghiệp tư nhân.
  • Vì là người thành lập nên doanh nghiệp tư nhân nên chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác. Vì một số lý do nào đó mà chủ doanh nghiệp không tiến hành hoạt động kinh doanh nữa mà muốn bán doanh nghiệp của mình cho người khác thì pháp luật cho phép chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền này.
Trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân và người bán có thỏa thuận về việc chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của doanh nghiệp thì trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài sản của công ty.
Khi mua doanh nghiệp tư nhân thì người mua phải tiến hành thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật doanh nghiệp.
Vì chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn đối với các hoạt động của doanh nghiệp nên pháp luật có quy định một số quyền mà chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có để cân bằng quyền và trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân. Liên hệ ngay dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân để được hỗ trợ miễn phí.
Chia sẻ bài viết:
Trụ sở Hà Nội
Văn phòng Tp.HCM

HOTLINE 0968.29.33.66 LUẬT SƯ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

hotline tư vấn

Bình luận bài viết