You are here

Quyền quảng cáo thương mại

Quảng cáo thương mại là một hình thức để đưa sản phẩm tiếp cận được với công chứng, với khách hàng. Vậy quyền quảng cáo thương mại của thương nhân được quy định như thế nào?

1. Quảng cáo thương mại là gì?

- Theo quy định pháp luật thương mại thì quảng cáo thương mại là một trong các hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó thương nhân giới thiệu về các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của mình đến khách hàng.
+ Để đáp ứng nhu cầu cần quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ thì thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo ra đời, trong đó thương nhân kinh doanh quảng cáo tiến hành việc quảng cáo thương mại về các sản phẩm, dịch vụ cho thương nhân khác.
+ Sản phẩm của việc quảng cáo thương mại bao gồm những thông tin về hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, các biểu tượng, màu sắc và ánh sáng có chứa nội dung quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.
Các phương tiện quảng cáo đến công chúng bao gồm:
- Các phương tiện về thông tin đại chúng
- Các phương tiện liên quan đến truyền tin.
- Các loại xuất bản như báo, sách…
- Bảng, biển, băng rôn, pano, áp phích, phương tiện giao thông, các vật thể cố định và di động khác. 
- Phương tiện quảng cáo khác.
* Đối với sản phẩm quảng cáo thương mại thì thương nhân có quyền đăng ký bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.
* Đối với mỗi sản phẩm, dịch vụ quảng cáo cụ thể thì cần phải tuân thủ các điều kiện pháp luật chuyên ngành theo quy định của Luật Quảng cáo hiện hành.

2. Quyền quảng cáo thương mại

Chủ thể có quyền quảng cáo thương mại tại Việt Nam bao gồm: các thương nhân Việt Nam, chi nhánh thương nhân của Việt Nam, các chi nhánh thương nhân nước ngoài được phép hoạt động thương mại. Các chủ thể trên có quyền tự quảng cáo về các sản phẩm, hoạt động kinh doanh dịch vụ của mình hoặc có thể thuê thương nhân kinh doanh quảng cáo để thực hiện hoạt động quảng cáo đó.

Theo quy định thì chỉ có chi nhánh của thương nhân mới được trực tiếp thực hiện hoạt động quảng cáo còn văn phòng đại diện thương nhân không được trực tiếp thực hiện hoạt động này mà chỉ được thực hiện quảng cáo thương mại khi được thương nhân ủy quyền. Khi đó thì văn phòng đại diện của thương nhân được quyền ký hợp đồng với thương nhân kinh doanh về dịch vụ quảng cáo để thực hiện hoạt động quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ của thương nhân mà mình đại diện.

Trường hợp thương nhân nước ngoài muốn quảng cáo về các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam thì thương nhân nước ngoài đó phải thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam để thực hiện hoạt động quảng cáo chứ ko được quyền tự mình trực tiếp tiến hành hoạt động quảng cáo đó.

Quyền quảng cáo thương mại là quyền của mỗi thương nhân khi tiến hành hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để tiếp cận rộng rãi được đến với công chúng, với khách hàng. Liên hệ ngay luật sư tư vấn thương mại 1900.6199 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí về vấn đề này.

Facebook comments